צ'אטים ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

חיפוש מחלונות צ'אט

ניתן למצוא אנשי קשר, להוסיפם ולהתקשר אליהם מסרגל החיפוש בחלונות צ'אט.


   
שלב 1    הזן שם של איש קשר בסרגל החיפוש של חלון הצ'אט.

ניתן להזין מספרי טלפון בסרגל החיפוש כדי להתקשר ישירות מחלון הצ'אט.

שלב 2    התחל שיחה עם איש הקשר באחת השיטות הבאות:
 • רחף עם הסמן מעל איש הקשר כדי להוסיף אותו לרשימה או כדי להתקשר אליו.
 • לחץ לחיצה כפולה על איש הקשר כדי להתחיל פגישת צ'אט.

התחלת צ'אטים קבוצתיים

 

ניתן להשתמש בצ'אטים קבוצתיים כדי לשלוח הודעות מיידיות בו-זמנית לשני אנשי קשר או יותר. צ'אטים קבוצתיים אינם מתמידים, כללומר ניתן להשתמש בהם ליצירת צ'אט עם שני אנשים או יותר אך לא נשמרת כל היסטוריה.

  
בחר משתתף אחד או יותר כדי להזמינם לצ'אט הקבוצתי. מספר המשתתפים המרבי בצ'אט קבוצתי הוא 200.
 • פתח חלון צ'אט עם משתתף אחד מהצ'אט הקבוצתי. לחץ על הלחצן הוסף משתתפים שבפינה השמאלית התחתונה של חלון הצ'אט וציין משתתפים אחרים.
 • ברשימה אנשי קשר, בחר את כל מי שאתה רוצה להזמין לצ'אט הקבוצתי. לחץ לחיצה ימנית על השמות שנבחרו ובחר התחל צ'אט קבוצתי.

שליחת הודעה משודרת

 

IM משודרות מאפשרות שליחה של IM אחת להרבה אנשי קשר. ניתן לבחור מספר אנשי קשר או קבוצת אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר ולשלוח לכולם הודעה משודרת בבת אחת. הנמענים יקבלו IM משודרות בדיוק כמו צ'אטים רגילים אחד-על-אחד.

  

     
שלב 1    מרשימת אנשי הקשר, בחר את כל אנשי הקשר שאתה רוצה לשלוח להם IM.   

אם אתה רוצה לשלוח הודעה לקבוצה שלמה, בחר את הכותרת עבור קבוצת אנשי הקשר.

  
שלב 2    לחץ לחיצה ימנית על אנשי הקשר שנבחרו ולחץ על שלח הודעה משודרת. תוצג תיבת הדו-שיח שלח הודעה משודרת.
שלב 3    הזן את הודעתך בתיבת הטקסט.   

אם תרצה להוסיף עוד אנשים להודעה המשודרת, תוכל לחפש אותם בשדה אל ולהוסיף אותם.

  
שלב 4    לחץ על אישור.

העברת קבצים

ניתן להעביר קבצים בין לקוחות של Cisco Jabber באמצעות הסמל 'שלח קובץ' שבחלון הצ'אט. ניתן גם לגרור ולשחרר את הקובץ לתוך חלון הצ'אט.


    
שלב 1    בחר שלח קובץ מהפינה השמאלית התחתונה של חלון צ'אט.
שלב 2    בחר מהמחשב את הקובץ שאתה רוצה להעביר.
שלב 3    בחר פתח.

חדרי צ'אט

ניתן להשתמש בחדרי צ'אט אם הם הופעלו על-ידי מנהל המערכת. חדרי צ'אט מופעלים אם יש סמל 'חדרי צ'אט' בחלון הרכזת.  

השתמש בחדרי צ'אט כדי להצטרף לדיונים בנושא של החדר, או כדי לקרוא אותם, יחד עם חברי חדר הצ'אט. לדוגמה, מנהל המערכת עשוי ליצור חדר צ'אט בנושא 'שערי חליפין של מטבע חוץ'; ,תוכל להצטרף לחדר כדי לדון בשערי החליפין של מטבע חוץ ולצפות בכל ההודעות הקודמות שנשלחו לחדר מאז יצירתו.   

ניתן לעיין ברשימת כל החדרים על-ידי הצגת רשימה של שמות החדרים, להצטרף לחדרים פתוחים, או שמנהלה מערכת יוסיף אותך לחדר. ניתן להיות חבר במספר חדרים. ניתן לסנן תוכן של חדר באמצעות מילות מפתח או שולחים.   

הצטרפות לחדרי צ'אט

 

   

הצטרפות לחדר צ'אט מאפשרת לך להשתתף בשיחה או לקרוא את מה שנאמר כאשר חברים בחדר הצ'אט משתפים מידע בחלון צ'אט משותף. כל החדרים שאתה חבר בהם יופיעו בכרטיסייה החדרים שלי. אם מנהל מערכת יוסיף אותך לחדר, הוא יוצג מיד בכרטיסייה החדרים שלי.   

    

    
שלב 1    לחץ על הסמל חדר צ'אט בחלון רכזת, ובחר את הכרטיסייה כל החדרים.    
שלב 2    חפש חדר מהרשימה המסודרת לפי האלף-בית.     אם חדר מוגבל למשתתפים ספציפיים, תוכל להצטרף לחדר רק אם מנהל המערכת יוסיף אותך. עבור החדרים המוגבלים שאינך חבר בהם, תראה סמל של מנעול במקום הלחצן הצטרף.   
שלב 3    לחץ על הצטרף שליד החדר שאליו אתה רוצה להצטרף. החדרים שאתה כבר חבר בהם כוללים לידם סימון.    

השתתפות בחדר

   

לאחר שתצטרף לחדר תוכל להשתתף בחדר הצ'אט ולצפות בהיסטוריית הדיון.    ייתכן שהשימוש של חלק מהחדרים הוא להפצת מידע בלבד, שם מותר רק לחלק מהמשתתפים לפרסם מידע ולאחרים יש גישה לקריאה בלבד.

    

בחר את הסמל של חדר הצ'אט בחלון הרכזת, ולחץ על החדרים שלי כדי להציג את החדרים שבהם אתה חבר. לחץ לחיצה כפולה על החדר שאליו אתה רוצה להיכנס.   

    

כשאתה נכנס לחדר צ'אט, ההיסטוריה של השיחה מתמידה. גם אם תצא מחדר צ'אט ותסגור את הלקוח, תוכל לחזור לשיחה באותו חדר. כשתחזור לחדר הצ'אט, תוכל להציג את ההודעות שנשלחו על-ידי חברים אחרים בזמן שלא היית מחובר. בחדר, בחר הצג עוד כדי להציג הודעות ישנות יותר.   

    

הצג את רשימת המשתתפים הנוכחית בצד השמאלי של חלון הצ'אט. ניתן להציג את רשימת המשתתפים או להסתירה.   

    

סינון חדרים

מסננים

       

מסננים מחפשים בחדר הצ'אט בהתאם לקריטריונים שהגדרת עבור החיפוש. תראה תג אדום המציג את מספר ההתאמות החדשות שנמצאו עבור המסנן. מסננים יכולים לכלול אזכורים כשנעשה שימוש בשם המשתמש שלך בחדר צ'אט, או מסננים מותאמים אישית שמחפשים לפי מילת מפתח או שולח.   

בכרטיסייה מסננים, בחר צור מסנן. ניתן לסנן חדרי צ'אט באמצעות עד שלוש מילות מפתח או לפי שם משתמש. תן תווית למסנן ולאחר מכן הגדר את הקריטריונים של המסנן. יש להגדיר לפחות מילת מפתח אחת או את שם המשתמש של השולח, אבל ניתן לציין את השולח ועד שלוש מילות מפתח. לסיום, בחר צור.   

    

התוצאות נרשמות בכרטיסייה מסנן, יחד עם מספר המציין כמה תוצאות נמצאו שלא קראת. התוצאות מתעדכנות באופן אוטומטי בכל פעם שמבוצעת התאמה חדשה עבור המסנן. כשיש לך התאמות במסנן, ניתן ללחוץ על ההתאמה למסנן כדי לפתוח את היסטוריית הצ'אט בחדרים שבהם נמצאו ההתאמות.   

    

האזכורים שלי

           

כשמשתמשים אחרים מאזכרים את שם המשתמש שלך, נוצרת הודעה בקטע האזכורים שלי של המסננים שלל חדרי הצ'אט. אזכור משתמשים יוצר הודעה שהם אוזכרו בחדר צ'אט.   

    

כדי ליצור אזכור למשתמש אחר, בתיבת הטקסט של חלון הצ'אט, הקלד את הסימן @ ואחרי את שם המשתמש כדי לחפש את המשתמש בספרייה. הלקוח יציג שמות משתמש שמתאימים למה שאתה מקליד. בחר את שם המשתמש שברצונך לאזכר. ניתן לאזכר שם משתמש שלא משויך לו מזהה Jabber. אחרי שתשלח את ההודעה, תיווצר הודעה עבור המשתמש שאוזכר בהאזכורים שלי, עם קישור לשיחה בחדר שבו בוצע האזכור. ניתן להשתמש בסימן @ כחלק מהזנת הטקסט על-ידי הקשה על המקש Esc כדי לצאת משדה האזכור. משתמשים יקבלו התראה רק אם חדר הצ'אט ציבורי והם משתמשים בארגון, או אם הם חברים בחדר הצ'אט.   

    

אזכור משתמשים בחדרי צ'אט

  

כשמשתמשים אחרים מאזכרים את שם המשתמש שלך, נוצרת הודעה בקטע האזכורים שלי של המסננים שלל חדרי הצ'אט.    אזכור משתמשים אחרים מיידע אותם שהם אוזכרו בחדר צ'אט.   

   
לפני שתתחיל  

משתמשים יקבלו התראה רק אם חדר הצ'אט ציבורי והמשתמש הוא חבר בארגון, או שהוא חבר בחדר הצ'אט.  

   

על מנהל המערכת להפעיל אזכורים.


    
שלב 1    כדי ליצור אזכור למשתמש אחר, בתיבת הטקסט של חלון הצ'אט בחדר צ'אט, הקלד את הסימן @ ואחרי את שם המשתמש כדי לחפש את המשתמש בספרייה.     הלקוח יציג שמות משתמש שמתאימים למה שאתה מקליד.    
שלב 2    בחר את שם המשתמש שברצונך לאזכר. ניתן לאזכר שם משתמש שלא משויך לו מזהה Jabber. ניתן להשתמש בסימן @ כחלק מהזנת הטקסט.    
שלב 3    השתמש במקש Esc כדי לצאת משדה האזכור.

 

אחרי שתשלח את ההודעה, תיווצר הודעה עבור המשתמש שאוזכר ברשימה האזכורים שלי, עם קישור לשיחה בחדר שבו בוצע האזכור.   

חיפוש בחדרי צ'אט

  

ניתן לחפש בחדרי צ'אט לפי מילות מפתח ולעדן את החיפוש לפי מילות מפתח עם קריטריונים כגון משתתפים, שם חדר וטווח תאריכים.   

    
לפני שתתחיל  

עליך להיות חבר בחדר הצ'אט כדי לבצע את החיפוש.  

   

    
שלב 1    בחלון הלקוח, בחר את הסמל חדרי צ'אט, ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה מסננים.   
שלב 2    הזן קריטריוני חיפוש בתיבת חיפוש בדיוק כפי שאתה מחפש אנשי קשר בחלון הרכזת של Cisco Jabber.     המגבלות הבאות חלות על חיפושים בחדרי צ'אט.         
    
 •      

  החיפוש כולל את התקופה שממנה הצטרפת לחדר הצ'אט עד ליום הנוכחי.     

       

 •      

  החיפוש לא עובד עבור תווים מיוחדים, אלא אם אתה מוסיף גם אותיות למחרוזת החיפוש.     

       

     
    
שלב 3    לחץ לחיצה כפולה על תוצאה כדי לפתוח את חדר הצ'אט המתמיד שבו הייתה התאמה לחיפוש.    

 

התוצאות ממוינות בסדר כרונולוגי ומקובצות לפי חדר. מספר התוצאות המרבי המוצג הוא 200, למרות שניתן להציג יותר הודעות על-מנת לצפות בתוצאות ישנות יותר.  

הוספת צלילים מותאמים אישית של התראות צ'אט

ניתן להוסיף צלילים מותאמים אישית עבור התראות צ'אט על כל קובצי הצלילים להיות בתבנית שמע .wav התבניות הנתמכות כוללות את:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
שלב 1    נווט אל התיקייה Jabber Chat Alerts במערכת. נתיב התקנה טיפוסי הוא: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
שלב 2    העתק את קובץ הצליל של התראת הצ'אט המותאמת אישית לתוך התיקייה Jabber Chat Alerts. עכשיו תוכל לראות את אפשרות התראת הצ'אט החדשה בכרטיסייה 'צלילים והתראות' של החלון אפשרויות.

 

Attachments

  Outcomes