שילוב של Cisco Jabber for Windows עם היומן שלך

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

שילוב עם יומן Google

כש-Cisco Jabber תתחיל מחדש, ייפתח חלון כניסה של יומן Google. עליך להזין את פרטי החשבון כדי ש-Cisco Jabber תוכל לגשת לאירועים ביומן Google.

לפני שתתחיל

בחר יומן Google בכרטיסייה אינטגרציה (הכרטיסייה יומן מהפצה 11.0) והפעל מחדש את Cisco Jabber.


     
שלב 1 הזן את שם המשתמש והסיסמה עבור חשבון Google, ולאחר מכן בחר היכנס.

תקבל הודעה ש-Cisco Jabber מבקשת הרשאה לניהול היומן.

שלב 2 בחר אפשר גישה.
שלב 3 אם תתבקש, בחר כן כדי להמשיך בהרצת קובצי script בדף.

בפעם הראשונה שתאפשר גישה ליומן Google, ייתכן שתבחין בהודעת שגיאה שמציינת שגיאה המתרחשת בקובצי script בדף.

החלון כניסה של יומן Google ייסגר.

שלב 4 בחלון הראשי של Cisco Jabber, בחר את הכרטיסייה פגישות בצד הימני של הניווט. Cisco Jabber תציג אירועי יומן מחשבון יומן Google.

הסרת שילוב עם יומן Google

ניתן להסיר את שילוב של יומן Google עם Cisco Jabber. כדי להסיר לחלוטין את השילוב של יומן Google, יש גם לבטל את הרשאת הגישה מחשבון Google.


     
שלב 1 פתח את החלון הראשי של Cisco Jabber.
שלב 2 בחר קובץ > אפשרויות ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה שילוב.

מהפצה 11.0 ואילך, שם הכרטיסייה אינטגרציה הוא יומן.

שלב 3 בחר ללא, ולאחר מכן בחר אישור.
שלב 4 הפעל מחדש את Cisco Jabber.

Cisco Jabber כבר לא יציג אירועים מיומן Google.


הפעולה הבאה

 

פתח את הדף 'חשבונות Google' ובטל את הרשאת הגישה עבור Cisco Jabber בקטע גישה מורשית לחשבון Google.


Attachments

    Outcomes