נגישות ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Cisco Jabber for Windows 10.6 תומכת בקורא מסכים JAWS 15 או JAWS 16 במערכת הפעלה Windows 7 או 8.

עליך להוריד קובץ script כדי להפעיל JAWS עם הלקוח. ניתן להוריד את קובצי ה-script והמדריך לעיון עבור Cisco Jabber for Windows עם תוכנה לקריאת מסכים JAWS For Windows מ-CCO, בשם CiscoJabber-JAWs-Scripts.10.6.zip.

סמלי סטטוס רמת אפור

סמלי סטטוס רמת אפור הם מונוכרומטיים ומשתמשים בסימנים כדי להציג את הזמינות.

כדי להשתמש בסמלי סטטוס של רמת אפור, בחר הצג > הצג סטטוס ברמות אפור.

הטבלה הבאה מציגה סמלים סטנדרטיים וסמלי סטטוס רמת אפור:
                    
סמל סטנדרטיסמל רמת אפורתיאור

זמין

לא נמצא

נא לא להפריע

לא זמין

ניווט במקלדת

לחץ על המקש Tab ועל מקשי החצים כדי לנווט בין הפריטים ב:
 • החלון הראשי של Cisco Jabber

 • חלונות צ'אט

 • חלונות שיחה

 • רשימות אנשי קשר

 • חלון אפשרויות

 • חלון בעגינה


עצה


 • השתמש במקשי החצים כדי לגשת לרשימות ולרכיבים אינדיבידואליים.

 • השתמש במקש Tab כדי לנווט באזור הכללי, ובמקשים Shift + Tab כדי לנווט לאחור.

 • השתמש במקשים Ctrl + Tab כדי לנווט בין חלונות שיחה כשיש לך מספר שיחות.

 • לחץ על Enter כדי לבחור פריטים בחלונות או להתחיל שיחות צ'אט עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר.


ניווט בקרות שיחה

כדי לנווט בין בקרות שיחה בחלונות שיחה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השתמש במקש Tab כדי לעבור בין בקרות שיחה.

 2. לחץ על המקש רווח או Enter כדי לפתוח תפריטי בקרה משניים.

 3. כוונן את ההגדרות באמצעות מקשי החצים.

 4. לחץ על המקש Esc כדי לצאת מתפריטי בקרה משניים.

ניווט ברשימות אנשי קשר

כשאתה נכנס לרשימת אנשי הקשר באמצעות המקש Tab, יש קבוצות ואנשי קשר. כדי לנווט בין קבוצות לאנשי קשר,
 • השתמש במקשים חת שמאלי וחץ ימני כדי להרחיב ולכווץ קבוצות.

 • השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט בין קבוצות.

 • השתמש במקש חץ ימינה כדי להיכנס לקבוצה.

 • השתמש במקש חץ שמאלה כדי לצאת מקבוצה.

 • השתמש במקשים חץ למטה וחץ למעלה כדי לנווט בין אנשי קשר בקבוצה.


Attachments

  Outcomes