התחלה מהירה - Cisco Jabber for Windows 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

חלון רכזת


הערה


מסמך זה עשוי לכלול תכונות או בקרות שאינן זמינות בפריסת Cisco Jabber for Windows שבה אתה משתמש.


 


            
1. הודעת סטטוס6. שיחות אחרונות

2. תפריט

7. הודעות קוליות
3. סרגל חיפוש או שיחות8. פגישות
4. אנשי קשר

9. קבוצות מותאמות אישית

5. חדרי צ'אט

10. בקרות טלפון

הגדרת אביזרי הטלפון

ניתן להחליף את המיקרופון והרמקולים שבהם משתמש הלקוח כשיש לך לפחות אביזר טלפון אחד לבקרת שיחה.


שלב 1מחלון צ'אט, בחר את הסמל פתח אפשרויות שמע.
שלב 2בחר את הרמקולים והמיקרופון שבהם תרצה שהלקוח ישתמש כדי לשלוח ולקבל את האודיו שלך. תוכל גם לבדוק את הצליל כדי לראות שהוא עובד.
שלב 3 בחר החל, ולאחר מכן אישור.

התאמה אישית ללקוח שלי

תוכל לגשת לאפשרויות ולהעדפות שלך כדי ש-Cisco Jabber יתאים אישית את האופן שבו הלקוח מתנהג.

שלב 1מחלון הרכזת, בחר תפריט > קובץ > אפשרויות.
שלב 2בחר כרטיסייה כלשהי בתפריט 'אפשרויות' כדי לבצע את הבחירות שלך.

שימוש במחשב לשיחות

באפשרותך לבקש מ-Cisco Jabber for Windows לשלוח שיחות למחשב או לטלפון שלך.

שלב 1מחלון הרכזת שלך, פתח את התפריט הנפתח 'בקרות הטלפון'.
שלב 2בחר את ההעדפה שלך.

העברת שיחות

כדי להימנע מהחמצת שיחות כשאינך במקומך, תוכל להעביר שיחות למספר טלפון אחר.

שלב 1מחלון הרכזת שלך, פתח את התפריט הנפתח 'בקרות הטלפון'.
שלב 2בחר העבר שיחות אל וציין את מספר הטלפון.

שיתוף פעולה עם אנשי הקשר שלי

 


בעת ניהול צ'אט עם איש קשר, תוכל להשתמש בבקרות כדי:
 • להוסיף אותו לרשימת  אנשי הקשר

 • להתחיל פגישה מיידית

 • לשתף מסך

 • להתחיל שיחת טלפון

התחלת פגישת WebEx

התחל פגישת WebEx ישירות מחלון צ'אט עם משתמש אחר ללא צורך לתזמן קודם פגישה בלוחות השנה שלכם.

שלב 1מחלון הצ'אט, בחר את הסמל עוד. 
שלב 2בחר היפגש עכשיו.

אפשרויות צ'אט

 


בצ'אט באפשרותך:
 • לשלוח צילום מסך

 • לשלוח  קובץ

 • להוסיף סמל הבעה

 • לערוך את הגודל והצבע של הגופן

 • להוסיף משתתפים כדי ליצור צ'אטים קבוצתיים

 • להציג את הצ'אט בחלון חדש

התחלת צ'אט קבוצתי

התחל בקלות צ'אט קבוצתי עם שניים או יותר מאנשי הקשר שלך.

   
שלב 1בחר את כל המשתתפים המבוקשים בכרטיסייה 'אנשי קשר'. תוכל להשתמש במקש CTRL בזמן שאתה בוחר משתתפים מרובים.
שלב 2מתפריט הלחיצה הימנית, בחר התחל צ'אט קבוצתי.
שלב 3הוסף משתתפים נוספים בשדה 'אנשים'.
שלב 4הזן את הנושא עבור הצ'אט הקבוצתי שלך.
שלב 5 בחר התחל.

הוספת אנשי קשר חדשים

כדי להוסיף אנשים לרשימת אנשי הקשר שלך, חפש אותם בארגון שלך. לאחר שהם יהיו חלק מרשימת אנשי הקשר שלך, תוכל ללחוץ פעמיים בקלות על השמות שלהם כדי להתחיל שיחת טלפון או צ'אט.

שלב 1מחלון הרכזת בחר את סמל התפריט.
שלב 2בחרקובץ > חדש > איש קשר.
שלב 3התחל להקליד את השם כדי לחפש בספרייה, או הזן ישירות את שם המשתמש אם אתה יודע אותו.
שלב 4בחר לאיזו קבוצה ברצונך להוסיף את איש הקשר ובחר אישור.


Attachments

  Outcomes