ส่งข้อความเผยแพร่ใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Broadcast IMs (เผยแพร่ IM) จะช่วยให้คุณสามารถส่ง IM เดียวไปยังผู้ติดต่อหลายคนได้ คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหลายคนหรือกลุ่มผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ แล้วส่งข้อความเผยแพร่ให้ผู้ติดต่อทั้งหมดพร้อมกัน ผู้รับจะได้รับ IM เผยแพร่ในลักษณะเดียวกับการแชท 1:1 ปกติ

  


       
ขั้นตอนที่ 1    จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการส่ง IM   

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงทั้งกลุ่ม ให้เลือกส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อ

  
ขั้นตอนที่ 2    คลิกขวาบนผู้ติดต่อที่เลือก แล้วคลิก Send broadcast message (ส่งข้อความเผยแพร่) กล่องโต้ตอบ Send Broadcast Message (ส่งข้อความเผยแพร่) จะแสดงขึ้น
ขั้นตอนที่ 3    ป้อนข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ   

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลให้กับข้อความเผยแพร่ คุณสามารถค้นหาได้จากในฟิลด์ ถึง แล้วเพิ่มบุคคลที่ต้องการ

  
ขั้นตอนที่ 4    คลิก Send (ส่ง)

 


Attachments

    Outcomes