Integracja programu Cisco Jabber dla systemu Windows z kalendarzem

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Integracja z Kalendarzem Google

Podczas ponownego uruchamiania programu Cisco Jabber otwiera się okno logowania do Kalendarza Google. Trzeba wprowadzić szczegóły konta, aby program Cisco Jabber miał dostęp do wydarzeń w Kalendarzu Google.

Zanim rozpoczniesz

Wybierz opcję Kalendarz Google na karcie Integracja (karta Kalendarz od wersji 11.0) i uruchom ponownie program Cisco Jabber.


     
Krok 1 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

Zostanie wyświetlony monit informujący, że program Cisco Jabber żąda uprawnienia do zarządzania kalendarzem.

Krok 2 Wybierz opcję Zezwól na dostęp.
Krok 3 Jeśli pojawi się monit, wybierz opcję Tak, aby kontynuować uruchamianie skryptów na stronie.

Przy pierwszym zezwoleniu na dostęp do Kalendarza Google może pojawić się komunikat o błędzie związanym ze skryptami na stronie.

Okno logowania do Kalendarza Google zostanie zamknięte.

Krok 4 W głównym oknie programu Cisco Jabber wybierz kartę Spotkania po lewej stronie nawigacji. Program Cisco Jabber wyświetla wydarzenia z konta Kalendarza Google.

Usuwanie integracji z Kalendarzem Google

Można usunąć integrację Kalendarza Google z programem Cisco Jabber. Aby całkowicie usunąć integrację z Kalendarzem Google, trzeba również odwołać dostęp z konta Google.


     
Krok 1 Otwórz główne okno programu Cisco Jabber.
Krok 2 Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje, a następnie wybierz kartę Integracja.

Od wersji 11.0 karta Integracja ma nazwę Kalendarz.

Krok 3 Wybierz opcję Brak, a następnie OK.
Krok 4 Uruchom ponownie program Cisco Jabber.

W programie Cisco Jabber przestaną być wyświetlane wydarzenia z Kalendarza Google.


Co zrobić dalej

 

Otwórz stronę Konta Google i odwołaj dostęp programu Cisco Jabber w sekcji Autoryzowany dostęp do konta Google.


Attachments

    Outcomes