Kontakty w programie Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Dodawanie grup książki adresowej

Grupy książki adresowej są przeznaczone dla całej firmy i zarządza nimi administrator. Gdy dodasz grupę książki adresowej do swojej listy kontaktów, lista osób należących do tej grupy zostanie automatycznie dodana do grupy w Twoich kontaktach. Nie musisz samodzielnie modyfikować tej listy, ponieważ jest ona automatycznie synchronizowana z książką adresową firmy. Gdy administrator doda kogoś do książki adresowej firmy albo z niej usunie, ta osoba zostanie też dodana do tej grupy w Twoich kontaktach albo z niej usunięta. Grupę książki adresowej możesz w każdej chwili usunąć ze swojej listy kontaktów.

Jeśli w grupie książki adresowej jest ponad 100 osób, dla nikogo z tej grupy nie będzie wyświetlana informacja o dostępności, z wyjątkiem osób, które znajdują się także na osobistej liście kontaktów.


Krok 1 Wybierz ikonę Menu, a następnie pozycje Plik > Nowy > Grupa książki adresowej.
Krok 2 W otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy książki adresowej.

Prawdopodobnie możesz wyszukać grupę książki adresowej, którą chcesz dodać. Jeśli nie możesz korzystać z wyszukiwania, nazwę grupy książki adresowej musi Ci podać administrator.

Krok 3 Wybierz opcję Zastosuj, a następnie OK.

Dodawanie kontaktów zewnętrznych

Program Cisco Jabber pozwala dodawać kontakty z aplikacji czatów, które działają na zewnątrz organizacji. Możesz także dodawać niestandardowe kontakty dla osób bez adresu IM.

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz dodać kontaktów zewnętrznych, poproś o pomoc administratora systemu.


     
Krok 1 Wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy, a następnie wybierz typ kontaktu do dodania.
Krok 2 Wprowadź adres e-mail kontaktu. W przypadku kontaktów niestandardowych bez adresu IM, wprowadź potrzebne szczegóły kontaktu.
Krok 3 Wybierz grupę kontaktów.
Krok 4 Wybierz opcję Dodaj.

Importowanie list kontaktów

Możesz utworzyć listy kontaktów w formacie XML, a następnie zaimportować je do programu Cisco Jabber.


     
Krok 1 Otwórz główne okno programu Cisco Jabber.
Krok 2 Wybierz kolejno pozycje Plik > Importuj kontakty.
Krok 3 Przejdź do lokalizacji pliku XML definicji listy kontaktów.
Krok 4 Wybierz plik definicji listy kontaktów, a następnie wybierz opcję Otwórz.

 

Program Jabber zaimportuje kontakty z pliku definicji. Kontakty będą dostępne na liście kontaktów.

Definicje listy kontaktów

Poniższy fragment kodu XML przedstawia strukturę pliku definicji listy kontaktów:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Nazwa grupy</gname> <user> <uname>Adres IM</uname> <fname>Nazwa wyświetlana</fname> </user> </group> </buddylist>
Poniższa tabela zawiera opis elementów pliku definicji listy kontaktów:
                       
ElementOpis
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>Deklaracja XML.
Plik definicji powinna zawierać deklarację XML z następującymi atrybutami:
  • version — Określa wersję pliku XML.

  • encoding — Określa kodowanie. Należy używać kodowania utf-8.

buddylistElement główny definicji listy kontaktów.
grupaElement nadrzędny grupy kontaktów.

Jedna grupa może zawierać wielu użytkowników.

Nie ma ograniczeń liczby użytkowników należących do grupy. Nie ma również ograniczeń dotyczących liczby grup znajdujących się w pliku definicji listy kontaktów.

Serwer ustala jednak ograniczenie dotyczące liczby kontaktów, które można dodać w programie Cisco Jabber. Nie wolno przekraczać tego ograniczenia w pliku definicji listy kontaktów.

gnameOkreśla nazwę grupy.
użytkownikElement nadrzędny zawierający szczegóły dotyczące pojedynczego użytkownika.
unameOkreśla adres IM użytkownika.
fnameOkreśla nazwę wyświetlaną w interfejsie użytkownika klienta.
Poniżej podano przykład definicji XML listy kontaktów, którą można zaimportować do programu Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Sprzedaż</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes