Contactpersonen in Cisco Jabber voor Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Telefoonlijstgroepen toevoegen

Adreslijstgroepen worden bijgehouden door de beheerder voor uw bedrijf. Als u een adreslijstgroep toevoegt aan uw lijst met contactpersonen, worden de personen die aan de adreslijstgroep zijn toegewezen, automatisch aan de groep in uw lijst met contactpersonen toegevoegd. U hoeft de lijst niet bij te houden, omdat deze automatisch wordt gesynchroniseerd met de adreslijst van uw bedrijf. Dit betekent dat personen worden toegevoegd aan en verwijderd uit de groep in uw lijst met contactpersonen wanneer de beheerder deze toevoegt aan of verwijdert uit de adreslijst van het bedrijf. U kunt een adreslijstgroep elk moment uit lijst met contactpersonen verwijderen.

Als de telefoonlijstgroep groter is dan 100 personen, wordt voor niemand in die groep aanwezigheid weergegeven, tenzij iemand ook in uw lijst met persoonlijke contactpersonen staat.


Stap 1 Selecteer het pictogram Menu en vervolgens Bestand > Nieuw > Telefoonlijstgroep.
Stap 2 Voer in het dialoogvenster dat verschijnt de naam van de telefoonlijstgroep in.

Mogelijk kunt u zoeken naar de telefoonlijstgroep die u wilt toevoegen. Maar als u niet over zoekmogelijkheden beschikt, moet de naam van de telefoonlijstgroep door uw beheerder aan u worden verstrekt.

Stap 3 Selecteer Toevoegen en vervolgens OK.

Externe contactpersonen toevoegen

Met Cisco Jabber kunt u contactpersonen toevoegen van chattoepassingen van buiten uw organisatie. U kunt ook aangepaste contactpersonen toevoegen voor personen zonder een IM-adres.

Uw systeembeheerder moet deze functie inschakelen. Als u geen externe contactpersonen kunt toevoegen, vraagt u uw systeembeheerder om hulp.


     
Stap 1 Selecteer Bestand > Nieuw en selecteer het type contactpersoon dat u wilt toevoegen.
Stap 2 Voer het e-mailadres van uw contactpersoon in. Voer voor aangepaste contactpersonen zonder een IM-adres de contactgegevens in die u wilt gebruiken.
Stap 3 Selecteer een contactgroep.
Stap 4 Selecteer Toevoegen.

Lijsten met contactpersonen importeren

U kunt lijsten met contactpersonen maken in XML-indeling en deze vervolgens importeren in Cisco Jabber.


     
Stap 1 Open het hoofdvenster van Cisco Jabber.
Stap 2 Selecteer Bestand > Contactpersonen importeren.
Stap 3 Blader naar de locatie van het XML-bestand met definities van de lijsten met contactpersonen.
Stap 4 Selecteer het bestand met definities voor de lijsten met contactpersonen en selecteer vervolgens Openen.

 

Cisco Jabber importeert de contactpersonen uit het bestand met definities. De contactpersonen zijn beschikbaar in uw lijst met contactpersonen.

Definities van lijsten met contactpersonen

In het volgende XML-fragment wordt de structuur van een bestand met definities voor lijsten met contactpersonen weergegeven:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Groepsnaam</gname> <user> <uname>IM-adres</uname> <fname>Weergavenaam</fname> </user> </group> </buddylist>
In de volgende tabel worden de elementen in een bestand met definities voor een lijst met contactpersonen beschreven:
                       
ElementBeschrijving
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>XML-declaratie.
Uw bestand met definities moet een XML-declaratie met de volgende kenmerken bevatten:
  • version - hiermee wordt de versie van het XML-bestand opgegeven.

  • encoding - hiermee wordt de codering opgegeven. U moet utf-8 gebruiken.

buddylistRootelement van de definitie van de lijst met contactpersonen
groupBovenliggend element van een groep met contactpersonen.

Eén groep kan meerdere gebruikers bevatten.

Er is geen limiet aan het aantal gebruikers dat een groep kan bevatten. Er is ook geen limiet voor het aantal groepen dat u in een bestand met definities voor lijsten met contactpersonen kunt opnemen.

Uw server stelt echter een beperking in voor het aantal contactpersonen dat u aan Cisco Jabber kunt toevoegen. U moet ervoor zorgen dat u deze limiet niet overschrijdt in uw bestand met definities voor lijsten met contactpersonen.

gnameHiermee wordt de naam van de groep opgegeven.
gebruikerBovenliggend element dat details voor één gebruiker bevat.
unameHiermee wordt het IM-adres (Instant Messaging) van een gebruiker opgegeven.
fnameHiermee wordt de naam opgegeven die in de clientgebruikersinterface wordt weergegeven.
Het volgende is een XML-voorbeelddefinitie van een lijst met contactpersonen die u in Cisco Jabber kunt importeren:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Sales</gname> <user> <uname>amckenzi@voorbeeld.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@voorbeeld.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@voorbeeld.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes