Yhteystiedot Cisco Jabber for Windowsissa

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Hakemistoryhmien lisääminen

Hakemistoryhmiä ylläpitää yrityksesi järjestelmänvalvoja. Kun lisäät yhteystietoluetteloon hakemistoryhmän, siihen määritetyt henkilöt lisätään automaattisesti ryhmään yhteystiedoissasi. Sinun ei tarvitse ylläpitää luetteloa, sillä se synkronoituu automaattisesti yrityksesi hakemiston kanssa. Kun järjestelmänvalvoja lisää henkilön yrityksesi hakemistoon, tämä lisätään yhteystietojen ryhmään. Kun taas järjestelmänvalvoja poistaa henkilön yrityksesi hakemistosta, tämä poistetaan yhteystietojen ryhmästä. Voit poistaa hakemistoryhmän yhteystietoluettelostasi milloin tahansa.

Jos hakemistoryhmässä on yli 100 henkilöä, ryhmän jäsenten läsnäoloa ei näytetä, paitsi jos henkilö on myös henkilökohtaisessa yhteystietoluettelossasi.


Vaihe 1 Valitse Valikko-kuvake ja sitten Tiedosto > Uusi > Hakemistoryhmä.
Vaihe 2 Kirjoita avautuvaan valintaikkunaan hakemistoryhmän nimi.

Lisättävän hakemistoryhmän hakeminen saattaa olla mahdollista. Jos hakumahdollisuutta ei ole, saat hakemistoryhmän nimen järjestelmänvalvojalta.

Vaihe 3 Valitse Lisää ja sitten OK.

Ulkoisten yhteyshenkilöiden lisääminen

Cisco Jabberissa voit lisätä yhteystietoja organisaatiosi ulkopuolisista keskustelusovelluksista. Voit myös lisätä mukautettuja yhteystietoja henkilöille, jolla ei ole pikaviestiosoitetta.

Järjestelmänvalvojan on otettava tämä toiminto käyttöön. Jos ulkoisten yhteystietojen lisääminen ei onnistu, pyydä apua järjestelmänvalvojalta.


     
Vaihe 1 Valitse Tiedosto > Uusi ja valitse, minkä tyyppisen yhteystiedon haluat lisätä.
Vaihe 2 Kirjoita yhteystiedon sähköpostiosoite. Kun lisäät mukautettuja yhteystietoja, joilla ei ole pikaviestiosoitetta, kirjoita käytettävät yhteystiedot.
Vaihe 3 Valitse yhteystietoryhmä.
Vaihe 4: Valitse Lisää.

Yhteystietoluetteloiden tuominen

Voit luoda yhteystietoluetteloita XML-muodossa ja tuoda ne sitten Cisco Jabberiin.


     
Vaihe 1 Avaa Cisco Jabberin pääikkuna.
Vaihe 2 Valitse Tiedosto > Tuo yhteystiedot.
Vaihe 3 Selaa yhteystietoluettelon määritykset sisältävän XML-tiedoston sijaintiin.
Vaihe 4: Valitse yhteystietoluettelon määritystiedosto ja sitten Avaa.

 

Cisco Jabber tuo yhteystiedot määritystiedostosta. Yhteystiedot ovat käytettävissä yhteystietoluettelossasi.

Yhteystietoluettelon määritykset

Seuraavassa XML-koodinpätkässä näkyy yhteystietoluettelon määritystiedoston rakenne:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Ryhmän nimi</gname> <user> <uname>Pikaviestiosoite</uname> <fname>Näyttönimi</fname> </user> </group> </buddylist>
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteystietoluettelon määritystiedoston elementit:
                       
ElementtiKuvaus
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>XML-määritelmä.
Määritystiedoston on sisällettävä XML-määritelmä, joka sisältää seuraavat määritteet:
  • versio – Määrittää XML-tiedoston version.

  • koodaus – Määrittää koodauksen. Käytä UTF-8-koodausta.

buddylistYhteystietoluettelon määrityksen pääelementti
groupYhteystietoryhmän yläelementti

Yhdessä ryhmässä voi olla useita käyttäjiä.

Ryhmään kuuluvien käyttäjien määrää ei ole rajoitettu. Yhteystietoluettelon määritystiedoston sisältämien ryhmien määrää ei myöskään ole rajoitettu.

Palvelimellasi on kuitenkin rajoitus Cisco Jabberiin lisättävien yhteystietojen määrälle. Varmista, ettei yhteystietoluettelon määritystiedoston yhteystietojen määrä ylitä rajoitusta.

gnameMäärittää ryhmän nimen.
userYhden käyttäjän tiedot sisältävä yläelementti.
unameMäärittää käyttäjän pikaviestiosoitteen.
fnameMäärittää asiakassovelluksen käyttöliittymässä näkyvän nimen.
Seuraavassa on esimerkki yhteystietoluettelon XML-määrityksestä, jonka voit tuoda Cisco Jabberiin:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Myynti</gname> <user> <uname>amckenzi@esimerkki.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@esimerkki.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Markkinointi</gname> <user> <uname>nfox@esimerkki.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes