การช่วยการเข้าถึงใน Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

ตั้งแต่รุ่น 10.6 เป็นต้นมา Cisco Jabber สำหรับ Windows จะรองรับตัวอ่านหน้าจอ JAWS 15 หรือ JAWS 16 บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ 8

คุณต้องดาวน์โหลดสคริปต์เพื่อเรียกใช้ JAWS ด้วยไคลเอ็นต์ คุณสามารถดาวน์โหลดสคริปต์และคู่มืออ้างอิงสำหรับ Cisco Jabber สำหรับ Windows ได้ด้วยซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอ JAWS สำหรับ Windows จาก CCO ที่มีชื่อว่า CiscoJabber-JAWs-Scripts.10.6.zip

ไอคอนสถานะโทนสีเทา

ไอคอนสถานะโทนสีเทาเป็นแบบสีเดียวและใช้สัญลักษณ์ในการแสดงความพร้อม

หากต้องการใช้ไอคอนสถานะโทนสีเทา ให้เลือก View (ดู) > Show status in grayscale (แสดงสถานะในโทนสีเทา)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงไอคอนมาตรฐานและไอคอนสถานะโทนสีเทา:
                    
ไอคอนมาตรฐานไอคอนโทนสีเทาคำอธิบาย

พร้อมใช้งาน

ไม่อยู่

ห้ามรบกวน

ไม่พร้อมใช้งาน

การนำทางด้วยคีย์บอร์ด

กดปุ่ม Tab และปุ่มลูกศรเพื่อนำทางผ่านรายการต่าง ๆ บน:
 • หน้าต่างหลักของ Cisco Jabber

 • หน้าต่างแชท

 • หน้าต่างการโทร

 • รายชื่อผู้ติดต่อ

 • หน้าต่างตัวเลือก

 • หน้าต่างที่เทียบชิดขอบ


เคล็ดลับ


 • ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเข้าถึงรายการและรายละเอียดส่วนตัว

 • ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางผ่านพื้นที่ทั่วไป และ Shift + Tab เพื่อย้อนกลับ

 • ใช้ปุ่ม Ctrl + Tab เพื่อนำทางผ่านหน้าต่างการสนทนาเมื่อคุณกำลังมีการสนทนาหลายรายการ

 • กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกรายการในหน้าต่าง หรือเริ่มการสนทนากับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ


นำทางไปที่แผงควบคุมการโทร

หากต้องการให้นำทางผ่านแผงควบคุมการโทรบนหน้าต่างการโทร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ปุ่ม Tab เพื่อสลับระหว่างแผงควบคุมการโทร

 2. กดปุ่ม Space หรือ Enter เพื่อเปิดเมนูควบคุมรอง

 3. ปรับการตั้งค่าด้วยปุ่มลูกศร

 4. กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเมนูควบคุมรอง

นำทางไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อนำทางภายในรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้ปุ่ม Tab จะมีข้อมูลของกลุ่มและผู้ติดต่อ หากต้องการให้นำทางระหว่างกลุ่มกับผู้ติดต่อ
 • ใช้ลูกศรชี้ซ้ายและขวาเพื่อขยายและยุบกลุ่ม

 • ใช้ลูกศรลงเพื่อนำทางผ่านกลุ่มต่าง ๆ

 • ใช้ลูกศรชี้ขวาเพื่อนำทางภายในกลุ่ม

 • ใช้ลูกศรชี้ซ้ายเพื่อนำทางออกนอกกลุ่ม

 • ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางผ่านผู้ติดต่อในกลุ่ม


Attachments

  Outcomes