Kontaktpersoner i Cisco Jabber til Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Tilføj adressebogsgrupper

Adressebogsgrupper vedligeholdes af din virksomheds administrator. Når du tilføjer en adressebogsgruppe til din liste over kontaktpersoner, tilføjes personer, der er tilknyttet denne adressebogsgruppe, automatisk til gruppen i dine kontaktpersoner. Du skal ikke vedligeholde listen, da den synkroniseres automatisk med telefonbogen for din virksomhed, hvilket betyder, at personer tilføjes og fjernes fra gruppen i dine kontaktpersoner, når administratoren tilføjer eller fjerner dem fra virksomhedens telefonbog. Du kan til enhver tid fjerne en adressebogsgruppe fra din liste over kontaktpersoner.

Hvis adressebogsgruppen er større end 100 personer, vises ingen tilstedeværelse for nogen i den gruppe, medmindre nogen også findes på din personlige kontaktliste.


Trin 1 Vælg menuikonet og derefter Fil > Ny > Adressebogsgruppe.
Trin 2 I dialogboksen som åbner indtastes navnet på adressebogsgruppen.

Du kan muligvis søge efter den adressebogsgruppe, som du vil tilføje. Hvis du ikke har nogen funktion til at søge, skal du have navnet på adressebogsgruppen fra administratoren.

Trin 3 Vælg Tilføj og derefter OK.

Tilføj eksterne kontaktpersoner

Cisco Jabber tillader dig, at tilføje kontaktpersoner fra chatprogrammer, som er eksterne for din organisation. Du kan også tilføje brugertilpassede kontaktpersoner for personer uden en IM-adresse.

Din systemadministrator skal aktivere denne funktion. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp, hvis du ikke kan tilføje eksterne kontaktpersoner.


     
Trin 1 Vælg Fil > Ny og vælg typen af kontakt, som du vil tilføje.
Trin 2 Indtast kontaktens e-mailadresse. For brugertilpassede kontaktpersoner uden en IM-adresse, indtast kontaktoplysningerne, som du vil bruge.
Trin 3 Vælg en kontaktgruppe.
Trin 4 Vælg Tilføj.

Importere kontaktlister

Du kan oprette kontaktlister i XML-format og derefter importere dem i Cisco Jabber.


     
Trin 1 Åbn hovedvinduet for Cisco Jabber.
Trin 2 Vælg Fil > Importer kontaktpersoner.
Trin 3 Gå til placeringen for XML-filen med kontaktliste definitioner.
Trin 4 Vælg kontaktliste definitioner og vælg derefter Åbn.

 

Cisco Jabber importerer kontaktpersonerne fra filen med definitioner. Kontaktpersonerne er tilgængelige på din kontaktliste.

Kontaktliste, definitioner

Følgende XML-kodestykke viser strukturen for en fil med kontaktliste definitioner:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Gruppenavn</gname> <user> <uname>IM-adresse</uname> <fname>Visningsnavn</fname> </user> </group> </buddylist>
Følgende tabel beskriver elementerne i en fil med kontaktliste definitioner:
                       
ElementBeskrivelse
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>XML-erklæring.
Din definitionsfil skal en indeholde en XML-erklæring med følgende attributter:
  • version - Angiver versionen for XML-filen.

  • encoding - Angiver kodningen. Du skal bruge utf-8.

buddylistRodelement for kontaktliste definition.
groupOverordnet element for en kontaktgruppe.

En gruppe kan indeholde flere brugere.

Der er ingen grænse for antallet af brugere en gruppe kan indeholde. Der er heller ingen grænse for antallet af grupper, du kan inkludere i en fil med kontaktliste definitioner.

Imidlertid fastlægger din server en begrænsning af antallet af kontaktpersoner, som du kan tilføje til Cisco Jabber. Du skal sørge for ikke at overstige denne grænse i din fil med kontaktliste definitioner.

gnameAngiver navnet på gruppen.
brugerOverordnet element, som indeholder oplysninger for en enkelt bruger.
unameAngiver en brugers chatadresse (IM).
fnameAngiver navnet, som vises i klient brugergrænsefladen.
Følgende er et eksempel på XML-definition af en kontaktliste, som du kan importere til Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Sales</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes