Kontakter i Cisco Jabber för Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Lägg till kataloggrupper

Kataloggrupper hanteras av administratören på ditt företag. När du lägger till en kataloggrupp i din kontaktlista så tillkommer automatiskt listan över personer som är tilldelade i den kataloggrupp i gruppen bland dina kontakter. Du behöver inte uppdatera listan eftersom den automatiskt synkroniseras med din företagskatalog, vilket innebär att personer läggs till och tas bort från gruppen i dina kontakter när administratören lägger till eller tar bort dem från företagskatalogen. Du kan när som helst ta bort en kataloggrupp från dina kontakter.

Om kataloggruppen innehåller fler än 100 personer kommer ingen närvaro att visas för någon i gruppen, såvida inte någon också är en del av din personliga kontaktlista.


Steg 1 Välj Menyikonen och sedan Arkiv > Ny > Kataloggrupp.
Steg 2 I dialogrutan som öppnas anger du kataloggruppens namn.

Du kommer kanske att kunna söka efter kataloggruppen som du vill lägga till. Om du inte har några sökmöjligheter måste din administratör ge dig katalogens gruppnamn.

Steg 3 Välj Lägg till och sedan OK.

Lägg till externa kontakter

Cisco Jabber låter dig lägga till kontakter från chattprogram utanför din organisation. Du kan också lägga till anpassade kontakter för personer som saknar en IM-adress.

Din systemadministratör måste aktivera den här funktionen. Om du inte kan lägga till externa kontakter ska du be din systemadministratör om hjälp.


     
Steg 1 Välj Arkiv > Ny och sedan typen av kontakt som du vill lägga till.
Steg 2 Ange e-postadressen för din kontakt. För anpassade kontakter som saknar en IM-adress ska du ange kontaktuppgifterna som du vill använda.
Steg 3 Välj en kontaktgrupp.
Steg 4 Välj Lägg till.

Importera kontaktlistor

Du kan skapa kontaktlistor i XML-format och sedan importera dem till Cisco Jabber.


     
Steg 1 Öppna huvudfönstret i Cisco Jabber.
Steg 2 Välj Arkiv > Importera kontakter.
Steg 3 Bläddra till platsen för XML-filen som innehåller kontaktlistans definitioner.
Steg 4 Välj kontaktlistans definitionsfil och sedan Öppna.

 

Cisco Jabber importerar kontakterna från definitionsfilen. Kontakterna är tillgängliga i din kontaktlista.

Kontaktlistans definitioner

Följande XML-sträng visar strukturen i kontaktlistans definitionsfil:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Gruppnamn</gname> <user> <uname>IM-adress</uname> <fname>Visningsnamn</fname> </user> </group> </buddylist>
Följande tabell beskriver elementen i kontaktlistans defintionsfil:
                       
OmrådeBeskrivning
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>XML-deklaration.
Din definitionsfil måste innehålla en XML-deklaration med följande attribut:
  • version – anger versionen av XML-fil.

  • kodning – anger kodningen. Du måste använda utf-8.

BuddylistRotelement i kontaktlistans definition.
GroupÖverordnat element för en kontaktgrupp.

En grupp kan innehålla flera användare.

Det finns ingen gräns på hur många användare en grupp kan innehålla. Det finns inte heller någon gräns för antalet grupper som du kan inkludera i definitionsfilen för en kontaktlista.

Men din server har en begränsning av antalet kontakter som du kan lägga till i Cisco Jabber. Du måste säkerställa att du inte överskrider den gränsen i definitionsfilen för din kontaktlista.

gnameAnge namnet på kataloggruppen.
AnvändareÖverordnat element som innehåller uppgifter om en enskild användare.
unameAnger användaradressen för snabbmeddelanden (IM).
fnameAnger namnet som visas i klientens användargränssnitt.
Följande är ett exempel på en XML-definition för en kontaktlista som du kan importera till Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Sales</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marknadsföring</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes