Keskustelut Cisco Jabber for Windows 11.7:ssa

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Haku keskusteluikkunoista

Voit hakea ja lisätä yhteyshenkilöitä sekä soittaa heille keskusteluikkunoiden hakupalkista.


   
Vaihe 1    Kirjoita yhteyshenkilön nimi keskusteluikkunan hakupalkkiin.

Voit soittaa suoraan keskusteluikkunasta kirjoittamalla puhelinnumeron hakupalkkiin.

Vaihe 2    Voit aloittaa keskustelun yhteyshenkilön kanssa jollakin seuraavista tavoista:
 • Lisää yhteyshenkilö luetteloon tai soita hänelle viemällä kohdistin hänen tietojensa päälle.
 • Aloita keskusteluistunto kaksoisnapsauttamalla yhteyshenkilöä.

Ryhmäkeskustelujen aloittaminen

 

Ryhmäkeskustelujen avulla voit lähettää pikaviestejä yhdelle tai useammalle yhteyshenkilölle samaan aikaan. Ryhmäkeskustelut eivät ole pysyviä, joten voit käyttää niitä yhden tai useamman henkilön kanssa keskusteluun, mutta historiaa ei tallenneta.

  
Valitse yksi tai useampia osallistujia, jotka kutsut ryhmäkeskusteluun. Ryhmäkeskustelun osallistujien enimmäismäärä on 200.
 • Avaa keskusteluikkuna yhden ryhmäkeskustelun osallistujan kanssa. Napsauta Add participants (Lisää osallistujia) ‑painiketta keskusteluikkunan oikeassa alakulmassa ja määritä muut osallistujat.
 • Valitse YhtTiedot-luettelosta kaikki henkilöt, jotka haluat kutsua ryhmäkeskusteluun. Napsauta valittuja nimiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Aloita ryhmäkeskustelu.

Yleislähetysviestin lähettäminen

 

Yleislähetyspikaviestien avulla voit lähettää saman pikaviestin useille yhteyshenkilöille. Voit valita useita yhteyshenkilöitä tai yhteyshenkilöiden ryhmän yhteystietoluettelosta ja lähettää yleislähetysviestin heille kaikille samalla kertaa. Vastaanottajat saavat yleislähetyspikaviestit samaan tapaan kuin tavalliset yksityiset viestit.

  

     
Vaihe 1    Valitse yhteystietoluettelosta kaikki yhteyshenkilöt, joille haluat lähettää pikaviestin.   

Jos haluat lähettää viestin koko ryhmälle, valitse yhteystietoryhmän otsikko.

  
Vaihe 2    Napsauta valittuja yhteyshenkilöitä hiiren kakkospainikkeella ja napsauta Lähetä yleislähetysviesti. Lähetä yleislähetysviesti -valintaikkuna tulee näkyviin.
Vaihe 3    Kirjoita viesti tekstiruutuun.   

Jos haluat lisätä henkilöitä yleislähetysviestiin, voit hakea heidän yhteystietonsa To (Vastaanottaja) ‑kentässä ja sitten lisätä heidät.

  
Vaihe 4    Valitse Lähetä.

Tiedostojen siirtäminen

Voit siirtää tiedostoja Cisco Jabber ‑asiakassovelluksesta toiseen keskusteluikkunan Send file (Lähetä tiedosto) ‑kuvakkeen avulla. Voit myös vetää ja pudottaa tiedoston keskusteluikkunaan.


    
Vaihe 1    Valitse Send file (Lähetä tiedosto) keskusteluikkunan oikeasta alakulmasta.
Vaihe 2    Valitse tiedosto, jonka haluat siirtää tietokoneestasi.
Vaihe 3    Valitse Avaa.

Keskusteluhuoneet

Voit käyttää keskusteluhuoneita, jos järjestelmänvalvojasi on ottanut ne käyttöön. Keskusteluhuoneet ovat käytössä, jos pääikkunassa näkyy Keskusteluhuoneet-kuvake.  

Keskusteluhuoneissa voit liittyä huoneiden aiheisiin liittyviin keskusteluihin muiden osallistujien kanssa tai voit lukea käytäviä keskusteluja. Järjestelmänvalvoja voi esimerkiksi luoda keskusteluhuoneen, jonka aiheena on ”;Valuuttakurssit”;. Osallistujat voivat keskustella siellä valuuttakursseista ja lukea kaikki viestit, jotka on lähetetty ryhmään sen perustamisesta lähtien.   

Voit selata kaikkia keskusteluhuoneita niiden nimet sisältävän luettelon avulla. Voit myös liittyä avoimiin huoneisiin tai järjestelmänvalvoja voi lisätä sinut huoneeseen. Voit olla useiden keskusteluhuoneiden jäsen. Voit suodattaa keskusteluhuoneiden sisältöä avainsanojen tai lähettäjien mukaan.   

Liittyminen keskusteluhuoneisiin

 

   

Kun liityt keskusteluhuoneeseen, voit osallistua keskusteluun ja lukea, mitä muut keskusteluhuoneen jäsenet kirjoittavat yhteiseen keskusteluikkunaan. Kaikki huoneet, joiden jäsen olet, ovat näkyvissä Omat huoneet -välilehdessä. Jos järjestelmänvalvoja lisää sinut keskusteluhuoneeseen, se näkyy heti Omat huoneet -välilehdessä.   

    

    
Vaihe 1    Napsauta Keskusteluhuone-kuvaketta pääikkunassa ja valitse Kaikki huoneet ‑välilehti.    
Vaihe 2    Huoneet ovat aakkosjärjestyksessä, ja voit selata niitä.     Jos huone on rajoitettu tietyille jäsenille, et voi liittyä siihen, ellei järjestelmänvalvoja lisää sinua huoneeseen. Niiden rajoitettujen huoneiden kohdalla, joiden jäsen et ole, näkyy lukkokuvake Liity-painikkeen sijaan.   
Vaihe 3    Napsauta Liity sen huoneen kohdalla, johon haluat liittyä. Jos olet jo huoneen jäsen, sen kohdalla on valintamerkki.    

Osallistuminen keskusteluhuoneessa

   

Kun olet liittynyt keskusteluhuoneeseen, voit osallistua sen keskusteluun ja nähdä keskusteluhistorian.    Joitakin keskusteluhuoneita voidaan käyttää vain tiedon jakamiseen. Tällaisissa keskusteluhuoneissa joillakin jäsenillä on oikeus julkaista tietoa, kun taas toisilla on vain lukuoikeus.

    

Jos haluat nähdä huoneet, joiden jäsen olet, valitse pääikkunassa Keskusteluhuone-kuvake ja napsauta Omat huoneet. Kaksoisnapsauta huonetta, johon haluat siirtyä.   

    

Kun siirryt keskusteluhuoneeseen, keskusteluhistoria on pysyvä. Voit palata huoneen keskusteluun, vaikka olisit poistunut keskusteluhuoneesta ja sulkenut asiakassovelluksen. Kun palaat keskusteluhuoneeseen, voit tarkastella viestejä, joita muut jäsenet lähettivät, kun et ollut kirjautunut sisään. Voit tarkastella vanhempia viestejä valitsemalla keskusteluhuoneessa Näytä lisää.   

    

Tarkastele keskusteluikkunan oikeassa reunassa olevaa nykyistä osallistujaluetteloa. Voit näyttää tai piilottaa osallistujaluettelon.   

    

Keskusteluhuoneiden suodattaminen

Suodattimet

       

Suodattimien avulla voidaan tehdä hakuja keskusteluhuoneista määrittämilläsi hakuehdoilla. Näet punaisen ilmoituksen, jossa näkyy suodattimen löytämien uusien hakutulosten määrä. Suodattimet voivat sisältää mainintoja siitä, milloin käyttäjänimeäsi on käytetty keskusteluhuoneessa, tai ne voivat olla avainsanan tai lähettäjän mukaan hakevia mukautettuja suodattimia.   

Valitse Filters (Suodattimet) ‑välilehdessä Create Filter (Luo suodatin). Voit suodattaa keskusteluhuoneita käyttäjänimen tai enintään kolmen avainsanan mukaan. Lisää suodattimelle tunniste ja määritä suodatusehdot. Määritä vähintään yksi avainsana tai lähettäjän käyttäjänimi. Voit myös määrittää lähettäjän ja enintään kolme avainsanaa. Kun olet valmis, valitse Luo.   

    

Tulokset näkyvät Suodatin-välilehdessä. Lisäksi välilehdessä näytetään, montako löytyneistä tuloksista on vielä lukematta. Tulokset päivitetään automaattisesti aina, kun suodattimesi löytää uuden suodatusehtoja vastaavan kohteen. Voit napsauttaa suodattimen hakutuloksia, jolloin hakutulokset sisältävien keskusteluhuoneiden keskusteluhistoria avautuu.   

    

Omat maininnat

           

Kun muut käyttäjät mainitsevat käyttäjänimesi, siitä luodaan ilmoitus keskusteluhuoneen suodattimien Omat maininnat ‑osioon. Kun käyttäjiä mainitaan keskusteluhuoneessa, maininnasta luodaan ilmoitus.   

    

Voit luoda maininnan toisesta käyttäjästä kirjoittamalla keskusteluikkunan tekstikenttään @-symbolin ja sen perään käyttäjän käyttäjänimen hänen tietojensa hakemiseksi luettelosta. Asiakassovellus näyttää käyttäjänimet, jotka vastaavat kirjoittamaasi tekstiä. Valitse käyttäjänimi, jonka haluat mainita. Voit mainita käyttäjänimen, johon ei liity Jabber-tunnusta. Kun olet lähettänyt viestin, mainitulle käyttäjälle luodaan ilmoitus hänen Omiin mainintoihinsa. Ilmoitus sisältää linkin maininnan sisältävän huoneen keskusteluun. Voit käyttää kirjoittamassasi tekstissä @-symbolia. Voit poistua mainintakentästä napauttamalla Esc-painiketta. Käyttäjät saavat ilmoitukset vain, jos keskusteluhuone on julkinen ja he ovat organisaatioon kuuluvia käyttäjiä tai jos he ovat keskusteluhuoneen jäseniä.   

    

Käyttäjien mainitseminen keskusteluhuoneissa

  

Kun muut käyttäjät mainitsevat käyttäjänimesi, siitä luodaan ilmoitus keskusteluhuoneen suodattimien Omat maininnat ‑osioon.    Kun muita käyttäjiä mainitaan keskusteluhuoneessa, he saavat siitä ilmoituksen.   

   
Ennen kuin aloitat  

Käyttäjät saavat ilmoituksen vain, jos keskusteluhuone on julkinen ja he kuuluvat organisaatioon tai ovat keskusteluhuoneen jäseniä.  

   

Järjestelmänvalvojan on otettava maininnat käyttöön.


    
Vaihe 1    Kun haluat mainita toisen käyttäjän, hae käyttäjä luettelosta kirjoittamalla keskusteluhuoneen keskusteluikkunan tekstiruutuun @-symboli ja sen perään käyttäjän käyttäjänimi.     Asiakassovellus näyttää kirjoittamaasi tekstiä vastaavat käyttäjänimet.    
Vaihe 2    Valitse käyttäjänimi, jonka haluat mainita. Voit mainita käyttäjänimen, johon ei liity Jabber-tunnusta. Voit lisätä kirjoittamaasi tekstiin @-symbolin.    
Vaihe 3    Poistu mainintakentästä Esc-näppäimellä.

 

Kun olet lähettänyt viestin, mainitulle käyttäjälle luodaan ilmoitus hänen Omat maininnat ‑luetteloonsa. Ilmoituksessa on linkki siihen keskusteluhuoneen keskusteluun, jossa maininta tehtiin.   

Haku keskusteluhuoneissa

  

Voit tehdä keskusteluhuoneista hakuja avainsanoilla ja tarkentaa avainsanahakua erilaisilla hakuehdoilla, kuten osallistujat, keskusteluhuoneen nimi ja aikaväli.   

    
Ennen kuin aloitat  

Haun tekeminen edellyttää, että olet keskusteluhuoneiden jäsen.  

   

    
Vaihe 1    Valitse asiakassovelluksen ikkunassa Keskusteluhuoneet-kuvake ja valitse sitten Suodattimet-välilehti.   
Vaihe 2    Kirjoita hakuehdot hakukenttään samalla tavalla kuin haet yhteystietoja Cisco Jabberin pääikkunassa.     Keskusteluhuoneen hakuja koskevat seuraavat rajoitukset:         
    
 •      

  Haku kattaa ajanjakson, joka alkaa keskusteluhuoneeseen liittymisestäsi ja jatkuu nykyhetkeen.     

       

 •      

  Haussa ei voi käyttää erikoismerkkejä, paitsi jos lisäät hakulausekkeeseen myös kirjaimia.     

       

     
    
Vaihe 3    Avaa pysyvä keskusteluhuone, josta hakutulos löydettiin, kaksoisnapsauttamalla hakutulosta.    

 

Hakutulokset ovat aikajärjestyksessä ja ne on ryhmitelty keskusteluhuoneiden mukaan. Näytettävien hakutulosten enimmäismäärä on 200, mutta voit näyttää vanhoja tuloksia näyttämällä lisää tuloksia.  

Mukautettujen keskusteluhälytysäänien lisääminen

Voit lisätä mukautettuja keskusteluhälytysääniä. Kaikkien äänitiedostojen on oltava .wav-audiomuodossa. Tuettuja muotoja ovat:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Vaihe 1    Siirry Jabber Chat Alerts ‑kansioon järjestelmässäsi. Tyypillinen asennuspolku on: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Vaihe 2    Kopioi mukautettava keskusteluhälytysten äänitiedosto Jabber Chat Alerts ‑kansioon. Uusi keskusteluhälytysvaihtoehto näkyy nyt Asetukset-ikkunan Sounds and Alerts (Äänet ja hälytykset) ‑välilehdessä.

 

Attachments

  Outcomes