Chattar i Cisco Jabber för Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Sök via chattfönstren

Du kan hitta, lägga till och ringa samtal från chattfönstrets sökfält.


   
Steg 1    Ange namnet på en kontakt i chattfönstrets sökfält.

Du kan ange telefonnummer i sökfältet för att ringa direkt från chattfönstret.

Steg 2    Starta en konversation med dina kontakt genom att använda någon av följande metoder:
 • Håll markören över en kontakt för att lägga till kontakten i en lista eller för att ringa kontakten.
 • Dubbelklicka på kontakten för att starta en chattsession.

Starta gruppchattar

 

Du kan använda gruppchattar för att skicka snabbmeddelanden till två eller fler kontakter på samma gång. Gruppchattar sparas inte, vilket innebär att du kan använda dem för att skapa en chatt med två eller flera personer utan att någon historik lagras.

  
Välj en eller flera mötesdeltagare som du vill bjuda in till gruppchatten. Maximalt antal mötesdeltagare i en gruppchatt är 200.
 • Öppna ett chattfönster med en mötesdeltagare från gruppchatten. Klicka på knappen Lägg till mötesdeltagare i chattfönstrets nedre högra hörn och ange andra mötesdeltagare.
 • I din lista över Kontakter väljer du alla som du vill bjuda in till gruppchatten. Högerklicka på de valda namnen och välj sedan Starta en gruppchatt.

Skicka ett broadcastmeddelande

 

Broadcast-IM:er låter dig skicka en enkel IM till flera kontakter. Du kan välja flera kontakter eller en grupp av kontakter från din kontaktlista och skicka ett broadcastmeddelande till dem alla på en gång. Mottagarna tar emot broadcast-IM:er på samma sätt som under vanliga 1:1-chattar.

  

     
Steg 1    Från din kontaktlista markerar du alla kontakter som du vill skicka ett snabbmeddelande till.   

Om du vill skicka ett meddelande till en hel grupp väljer du rubriken för den kontaktgruppen.

  
Steg 2    Högerklicka på markerade kontakter och klicka på Skicka broadcastmeddelande. Dialogen Skicka broadcastmeddelande visas.
Steg 3    Skriv ditt meddelande i textrutan.   

Om du vill lägga till fler personer i broadcastmeddelandet kan du söka efter dem i fältet Till och lägga till dem.

  
Steg 4    Klicka på Skicka.

Överför filer

Du kan överföra filer mellan Cisco Jabber-klienter med ikonen ”Skicka fil” i chattfönstret. Du kan också dra och släppa filen i chattfönstret.


    
Steg 1    Välj Skicka fil i chattfönstrets nedre högra hörn.
Steg 2    Välj filen som du vill överföra från din dator.
Steg 3    Välj Öppna.

Chattrum

Du kan använda chattrum om de är aktiverade av din administratör. Chattrum är aktiverade om det finns en chattrumsikon i ditt hubbfönster.  

Använd chattrum för att delta i eller läsa diskussioner som handlar om rummets tema med andra chattrumsmedlemmar. T.ex. kan din administratör skapa ett chattrum med temat ”Utländska växlingskurser”. Du kan delta i rummet för att diskutera utländska växlingskurser och visa alla tidigare meddelanden som har skickats till rummet sedan det skapades.   

Du kan bläddra i alla rum genom att visa en lista med rumsnamn, delta i öppna rum eller bli tillagd till ett rum av en administratör. Du kan vara medlem i flera rum. Du kan filtrera rumsinnehåll via nyckelord eller avsändare.   

Delta i chattrum

 

   

När du deltar i ett chattrum kan du delta i konversationen eller läsa det som skrivs, eftersom medlemmarna i chattrummet delar information i ett gemensamt chattfönster. Alla rum som du är medlem i finns listade under fliken Mina rum. Om en administratör lägger till dig i ett chattrum syns detta genast under fliken Mina rum.   

    

    
Steg 1    Klicka på ikonen Chattrum i Hubbfönstret och välj sedan fliken Alla rum.    
Steg 2    Bläddra efter ett rum. Rummen är alfabetiskt listade.     Om ett rum är begränsat till enskilda medlemmar kan du inte delta i rummet förrän en administratör lägger till dig. När det gäller rum med begränsad åtkomst som du inte är medlem i visas en låsikon istället för Delta-knappen.   
Steg 3    Klicka på Delta intill det rum som du vill delta i. Rum som du redan är medlem i har en bockmarkering intill sig.    

Delta i ett rum

   

Efter att du har deltagit i ett rum, kan du delta i chattrummet och visa diskussionshistoriken.    Vissa chattrum kan användas för att bara distribuera information, där vissa medlemmar får publicera och andra bara har läsbehörighet.

    

Välj ikonen Chattrum i hubbfönstret och klicka sedan på Mina rum för att visa rummen som du är medlem i. Dubbelklicka på det rum som du vill gå in i.   

    

När du deltar i ett chattrum kommer konversationshistoriken att finnas kvar. Även om lämnar chattrummet och stänger klienten kan du återgå till rummets konversation. När du har återgått till chattrummet kan du se meddelanden som skickades av andra medlemmar under tiden som du var utloggad. I ett rum, välj Visa fler för att se äldre meddelanden.   

    

Visa aktuell mötesdeltagarlista till höger i chattfönstret. Du kan visa eller dölj mötesdeltagarlistan.   

    

Filtrera rum

Filter

       

Filtrera sökningen av chattrum med de sökkriterier som du har angett. Du ser en röd bricka som visar antalet ny träffar som hittats för ditt filter. Filter kan inkludera att ditt användarnamn nämns i ett chattrum eller anpassade filter som söker efter nyckelord eller avsändare.   

I fliken Filter väljer du Skapa filter. Du kan filtrera chattrum med upp till tre olika nyckelord eller via användarnamn. Ge filtret en etikett och definiera sedan filterkriterierna. Du måste minst ange ett nyckelord eller avsändarens användarnamn, men du kan ange avsändaren och upp till tre olika nyckelord. När du är klar väljer du Skapa.   

    

Resultaten listas under fliken Filter med en siffra som visar antalet hittade resultat som du inte har läst. Resultaten uppdateras automatiskt varje gång ditt filter hittar en ny träff. När ditt filter får en träff, kan du klicka på filtret för att öppna chatthistoriken för de rum som filtret hittade.   

    

Mina omnämnanden

           

När andra användare nämner ditt användarnamn, skapas en avisering i dina chattrumsfilter under avsnittet Mina omnämnanden. Att omnämna användare skapar en avisering om att de nämndes i ett chattrum.   

    

För att skapa omnämnanden om en annan användare, skriv @-symbolen följt av personen användarnamn, i chattrummets textruta, för att göra en katalogsökning efter användaren. Klienten kommer att visa de användarnamn som matchar det du skriver in. Välj användarnamnet som du vill nämna. Du kan nämna ett användarnamn som saknar ett Jabber-ID. Efter att du har skickat meddelandet kommer en avisering att skapas för den nämnda användaren i deras Mina omnämnanden, med en länk till rumskonversationen där omnämnandet finns. Du kan använda @-symbolen som en del av din textinmatning, bara knacka på Esc för att lämna fältet omnämnanden. Användare får bara en avisering om det är ett allmänt chattrum och användarna är en del av organisationen eller om de är en chattrumsmedlem.   

    

Omnämna användare i chattrum

  

När andra användare nämner ditt användarnamn, skapas en avisering i dina chattrumsfilter under avsnittet Mina omnämnanden.    Att omnämna andra användare skapar en avisering om att de nämndes i ett chattrum.   

   
Innan du börjar  

Användare får bara en avisering om det är ett allmänt chattrum och användaren är en del av organisationen eller om de är en chattrumsmedlem.  

   

Omnämnanden måste aktiveras av systemadministratören.


    
Steg 1    För att skapa omnämnanden för en annan användare anger du @-symbolen följt av personen användarnamn, i chattrummets textruta, för att göra en katalogsökning efter användaren.     Klienten visar användarnamnen som matchar det du skriver in.    
Steg 2    Välj användarnamnet som du vill nämna. Du kan nämna ett användarnamn som saknar ett Jabber-ID. Du kan använda @-symbolen som en del av din textinmatning.    
Steg 3    Använd Esc för att lämna fältet omnämnanden.

 

Efter att du har skickat meddelandet kommer en avisering att skapas för den nämnda användaren i deras lista Mina omnämnanden, med en länk till rumskonversationen där omnämnandet finns.   

Sök i chattrum

  

Du kan söka efter chattrum via nyckelord och ytterligare förfina din nyckelordssökning med kriterier såsom mötesdeltagare, rumsnamn och datumintervall.   

    
Innan du börjar  

Du måste vara en medlem i chattrummet för att din sökning ska slutföras.  

   

    
Steg 1    I klientfönstret väljer du ikonen Chattrum och sedan fliken Filter.   
Steg 2    Ange sökkriterierna i sökrutan precis som när du söker efter kontakter i ditt hubbfönster med Cisco Jabber.     Följande restriktioner gäller för chattrumssökningar:         
    
 •      

  Sökningen inkluderar perioden från när du gick med i chattrummet tills dagens datum.     

       

 •      

  Sökningen fungerar inte med specialtecken såvida du inte också lägger till bokstäver till strängen.     

       

     
    
Steg 3    Dubbelklicka på ett resultat för att öppna det beständiga chattrummet som gav en sökningsträff.    

 

Resultaten sorteras kronologiskt och grupperas efter rum. Maximalt antal resultat som kan visas är 200, men du kan visa fler meddelanden för att visa äldre resultat.  

Lägga till anpassade ljud för chattavisering

Du kan lägga till anpassade ljud för chattavisering. Alla ljudfiler måste vara i ljudformatet .wav. Format som stöds inkluderar:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Steg 1    Navigera till mappen Jabber-chattaviseringar på ditt system. En typisk sökväg är: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Steg 2    Kopiera den anpassade ljudfilen för chattavisering till mappen för Jabber-chattaviseringar. Du kan nu se alternativet för den nya chattaviseringen under fliken Ljud och aviseringar i fönstret Alternativ.

 

Attachments

  Outcomes