Cisco Jabber for Windows’ta Kişiler

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Dizin Grupları Ekleme

Dizin grupları kuruluşunuzun yöneticisi tarafından yönetilir. Kişiler listenize bir dizin grubu eklediğinizde bu dizin grubuna atanmış kişiler otomatik olarak kişilerinizdeki gruba eklenir. Kuruluşunuzun diziniyle otomatik olarak senkronize olduğundan bu listeyi yönetmeniz gerekmez. Yani yönetici kuruluş dizinine bir kişi eklediğinde veya dizinden bir kişi kaldırdığında, bu kişi Kişiler listenizde de otomatik olarak eklenir veya listenizden otomatik olarak kaldırılır. Dilediğiniz zaman kişiler listenizden bir dizin grubunu kaldırabilirsiniz.

Dizin grubunda 100’den fazla kişi varsa aynı zamanda kişiler listesinde olmadıkları sürece o gruptaki hiç kimsenin iletişim durumu görüntülenmez.


Adım 1 Menü simgesini seçip Dosya > Yeni > Dizin Grubu seçeneklerini belirleyin.
Adım 2 Açılan iletişim kutusunda dizin grubunun adını girin.

Eklemek istediğiniz dizin grubunu arayabilirsiniz. Arama özelliği yoksa dizin grubunun adını yöneticiniz sağlamalıdır.

Adım 3 Ekle’yi ve ardından Tamam’ı seçin.

Dış Kişiler Ekleme

Cisco Jabber, kuruluşunuz dışındaki sohbet uygulamalarından kişileri eklemenize olanak tanır. Ayrıca anlık mesajlaşma adresi olmayan kişileri özel kişi olarak da ekleyebilirsiniz.

Sistem yöneticinizin bu özelliği etkinleştirmiş olması gerekir. Dış kişileri ekleyemiyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.


     
Adım 1 Dosya > Yeni seçeneklerini belirleyin ve eklemek istediğiniz kişi türünü seçin.
Adım 2 Kişinin e-posta adresini girin. Anlık mesajlaşma adresi olmayan özel kişiler için kullanmak istediğiniz kişi bilgilerini girin.
Adım 3 Bir kişi grubu seçin.
Adım 4 Ekle öğesini seçin.

Kişi Listelerini İçeri Aktarma

XML biçiminde kişi listeleri oluşturarak bunları Cisco Jabber’a aktarabilirsiniz.


     
Adım 1 Ana Cisco Jabber penceresini açın.
Adım 2 Dosya > Kişileri içeri aktar’ı seçin.
Adım 3 Kişi listesi tanımlarının olduğu XML dosyasının konumuna gidin.
Adım 4 Kişi listesi tanımları dosyasını seçip seçeneğini belirleyin.

 

Cisco Jabber, tanım dosyasından kişilerinizi içeri aktarır. Kişiler, kişi listenizde görünür.

Kişi Listesi Tanımları

Aşağıdaki XML kod parçacığı, kişi listesi tanımları dosyasının yapısını gösterir:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Grup Adı</gname> <user> <uname>Anlık Mesajlaşma Adresi</uname> <fname>Görünen Ad</fname> </user> </group> </buddylist>
Aşağıdaki tabloda kişi listesi tanımları dosyasındaki öğeler tanımlanır:
                       
ÖğeAçıklama
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>XML beyanı.
Tanımlar dosyanız, aşağıdaki özniteliklere sahip XML beyanını içermelidir:
  • version - XML dosyasının sürümünü belirtir.

  • encoding - Kodlamayı belirtir. Utf-8 biçimini kullanmalısınız.

buddylistKişi listesi tanımının kök öğesi.
grupKişi grubunun üst öğesi.

Bir grupta birden çok kişi bulunabilir.

Bir grupta bulunabilecek kişi sayısı için herhangi bir sınır yoktur. Kişi listesi tanımları dosyanızda bulunabilecek grup sayısı için de bir sınır yoktur.

Ancak sunucunuz Cisco Jabber’a ekleyebileceğiniz kişilerin sayısı için bir sınır belirler. Kişi listesi tanımları dosyanızda bu sınırı aşmamanız gerekir.

gnameGrubun adını belirtir.
kullanıcıTek bir kullanıcı için detayları saklayan üst öğe.
unameBir kullanıcının anlık mesajlaşma (IM) adresini belirtir.
fnameİstemci kullanıcı arabiriminde görüntülenen adı belirtir.
Aşağıda, Cisco Jabber’a aktarabileceğiniz bir kişi listesi için XML tanımı örneği verilmiştir:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Satış</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Pazarlama</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes