Αντιμετώπιση προβλημάτων στο Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αδυναμία πρόσβασης στα χαρακτηριστικά

  

Εάν υπάρχει πρόβλημα με ένα χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματά σας, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την κατάσταση σύνδεσής σας.   

   

        
Βήμα 1    Στην εφαρμογή, επιλέξτε το εικονίδιο Μενού, και στη συνέχεια Βοήθεια > Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης.   
Βήμα 2    Για κάθε καταχωρισμένο διακομιστή, επαληθεύστε ότι η κατάσταση που εμφανίζεται είναι Συνδέθηκε.   
Βήμα 3    Εάν οποιοιδήποτε διακομιστές δεν είναι καταχωρισμένοι με κατάσταση Συνδέθηκε, επιλέξτε Επιλογές για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού.    Ανοίγει η καρτέλα Λογαριασμοί.   
Βήμα 4    Ελέγξτε ότι το όνομα χρήστη σας είναι σωστό και εισαγάγετε εκ νέου τα διαπιστευτήρια συστήματός σας και επιλέξτε Εφαρμογή.    
Βήμα 5    Εάν το πρόβλημα επιμένει, επιλέξτε την επιλογή Για προχωρημένους για να δείτε τις διευθύνσεις του διακομιστή σας, και στη συνέχεια αναφέρετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες διακομιστή στον διαχειριστή του συστήματός σας.   

Ρύθμιση προτιμήσεων βίντεο για κλήσεις

  

Εάν δείτε μια εισερχόμενη κλήση βίντεο και δεν επιθυμείτε να εμφανίσετε το βίντεό σας για την κλήση, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για να απαντά κλήσεις με βίντεο. Ή, εάν παρατηρήσετε ότι δεν εμφανίζεται βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται το βίντεό σας όταν απαντάτε κλήσεις.  

   

      
Βήμα 1    Από την εφαρμογή, επιλέξτε το εικονίδιο Μενού, και στη συνέχεια Αρχείο > Επιλογές > Κλήσεις.   
Βήμα 2    Επιλέξτε την προτίμησή σας σε Να γίνεται πάντα εκκίνηση κλήσεων με βίντεο ή Να μην γίνεται ποτέ εκκίνηση κλήσεων με βίντεο.         

Μπορείτε πάντα να αλλάξετε αυτές τις προτιμήσεις. Έτσι για να απενεργοποιήσετε το βίντεο μόνο για μία κλήση ή για μία ημέρα, επιλέξτε Ποτέ να μην ξεκινούν κλήσεις με βίντεο. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε την προτίμηση αυτή αργότερα όταν επιθυμείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις με βίντεο.    

    
Βήμα 3    Επιλέξτε Εφαρμογή και, στη συνέχεια, OK.   

Αλλαγή της εικόνας προφίλ μου

   

Εάν δεν εμφανίζετε μια εικόνα προφίλ, ή επιθυμείτε να αλλάξετε την εικόνα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε την εικόνα προφίλ σας. Ωστόσο, αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν αναπτύξεις στο cloud. Εάν δεν έχετε την επιλογή Επεξεργασία του προφίλ μου, τότε δεν μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα προφίλ σας.  

    

      
Βήμα 1    Από την εφαρμογή, επιλέξτε το εικονίδιο Μενού, και στη συνέχεια Αρχείο > Επεξεργασία του προφίλ μου.    
Βήμα 2    Επιλέξτε το εικονίδιο κάτω από την εικόνα προφίλ σας για περιήγηση στην εικόνα που επιθυμείτε να φορτώσετε.    
Βήμα 3    Επιλέξτε την εικόνα και επιλέξτε Άνοιγμα.    

Διαστήματα σε υπερσυνδέσεις

   

Εάν επιθυμείτε να επικολλήσετε έναν σύνδεσμο στο παράθυρο συνομιλίας σας και ο σύνδεσμος περιέχει διαστήματα (όπως για τις τοποθεσίες δικτύου), τότε χρειάζεται να προσθέσετε γωνιακές παρενθέσεις στην αρχή και στο τέλος του υπερσυνδέσμου για να διασφαλίσετε ότι μπορεί να γίνει κλικ σε ολόκληρο τον σύνδεσμο, διαφορετικά περιλαμβάνεται στον σύνδεσμο με δυνατότητα κλικ μόνο η αρχική συμβολοσειρά μέχρι το πρώτο διάστημα.  

    

Για παράδειγμα, επιθυμείτε να στείλετε στον συνάδελφό σας την τοποθεσία δικτύου για ένα αρχείο. Εάν στείλετε στον συνάδελφό σας την τοποθεσία χωρίς γωνιακές παρενθέσεις, εμφανίζεται ως εξής:     \\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE. Εάν περικλείσετε τον σύνδεσμο σε γωνιακές παρενθέσεις, ολόκληρη η συμβολοσειρά εμφανίζεται ως σύνδεσμος με δυνατότητα κλικ:     <\\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE>.  

   
 

Attachments

    Outcomes