Névjegyek a Cisco Jabber for Windows szolgáltatásban

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Címtárcsoportok hozzáadása

A címtárcsoportokat vállalatának rendszergazdája kezeli. Amikor egy címtárcsoportot ad a névjegylistájához, az ahhoz a címtárcsoporthoz hozzárendelt személyeket a rendszer automatikusan hozzáadja a névjegyeinél a csoporthoz. Önnek nem kell foglalkoznia a lista karbantartásával, mert az automatikusan szinkronizálódik vállalata címtárával, ami azt jelenti, hogy a rendszer hozzáad névjegyeket a csoportjához, vagy eltávolít onnan, amikor a rendszergazda hozzáadja vagy eltávolítja őket a vállalat címtárából. Bármikor eltávolíthat egy címtárcsoportot a névjegylistájából.

Ha a címtárcsoport több mint 100 embert tartalmaz, akkor a rendszer senki jelenlétét nem mutatja az adott csoportban, kivéve, ha valaki a személyes névjegyalbumban is szerepel.


1. lépés Válassza a Menü ikont, majd a Fájl > Új > Címtárcsoport lehetőséget.
2. lépés A megnyíló párbeszédpanelen adja meg a címtárcsoport nevét.

A hozzáadni kívánt címtárcsoportra esetenként rá is kereshet. Ha viszont Önnek nem áll rendelkezésére a keresés funkció, akkor a címtárcsoport nevét a rendszergazdától kell megkapnia.

3. lépés Válassza a Hozzáadás, majd az OK lehetőséget.

Külső névjegyek hozzáadása

A Cisco Jabber szolgáltatással a szervezeten kívül használt csevegőalkalmazásokból is hozzáadhat névjegyeket. Emellett egyéni névjegyeket adhat hozzá azoknál, akiknek nincs csevegési címük.

A rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a funkciót. Ha nem tud külső névjegyeket hozzáadni, kérjen segítséget a rendszergazdától.


     
1. lépés Válassza a Fájl > Új lehetőséget, majd válassza ki a hozzáadni kívánt névjegy típusát.
2. lépés Adja meg a kapcsolata e-mail-címét. A csevegési cím nélküli, egyéni névjegyeknél adja meg a használni kívánt elérhetőségi adatokat.
3. lépés Jelöljön ki egy névjegycsoportot.
4. lépés Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Névjegyalbumok importálása

Létrehozhat listákat XML-formátumban, majd importálhatja őket a Cisco Jabber szolgáltatásba.


     
1. lépés Nyissa meg a Cisco Jabber fő ablakát.
2. lépés Válassza a Fájl > Névjegyek importálása lehetőséget.
3. lépés Tallózzon a névjegyalbum definícióit tartalmazó XML-fájlhoz.
4. lépés Válassza ki a névjegyalbum definíciós fájlját, majd válassza a Megnyitás elemet.

 

A Cisco Jabber importálja a névjegyeket a definíciós fájlból. A névjegyek bekerülnek a névjegyalbumba.

Névjegyalbum-definíciók

Az alábbi XML-kódrészlet bemutatja a névjegyalbum-definíciós fájlok szerkezetét:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Csoport neve</gname> <user> <uname>Csevegési cím</uname> <fname>Megjelenítendő név</fname> </user> </group> </buddylist>
Az alábbi táblázatban megtalálja a névjegyalbum-definíciós fájlok elemeinek leírását:
                       
ElemLeírás
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>XML-deklaráció.
A definíciós fájlnak kötelezően tartalmaznia kell egy XML-deklarációt a következő attribútumokkal:
  • version: az XML-fájl verziójának meghatározása.

  • encoding: a kódolás meghatározása. Az utf-8 attribútum használata kötelező.

buddylistA névjegyalbum-definíció gyökéreleme.
csoportNévjegycsoport szülő eleme.

Egy-egy csoport több felhasználót is tartalmazhat.

A csoportba tartozó felhasználók száma nincs korlátozva. A névjegyalbum-definíciós fájlba belefoglalt csoportok száma szintén nincs korlátozva.

A kiszolgáló viszont korlátozza a Cisco Jabber szolgáltatásba felvehető névjegyek számát. Ügyelnie kell, hogy ezt a korlátot a névjegyalbum-definíciós fájlban ne lépje túl.

gnameA csoport nevét adja meg.
felhasználóEgyetlen felhasználó adatait tartalmazó szülő elem.
unameA felhasználó azonnali üzenetküldési (IM) címét adja meg.
fnameA kliens felhasználói felületén megjelenítendő nevet adja meg.
Az alábbiakban megtalálja egy névjegyalbum XML-definícióját, amely importálható a Cisco Jabber szolgáltatásba:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Értékesítés</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes