Gesprekken in Cisco Jabber voor Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Gesprekken

Jabber-gesprekken

 

Uw systeembeheerder moet Jabber-gesprekken inschakelen.

  

U kunt een gesprek starten met een andere Cisco Jabber-client via Jabber-gesprekken. In tegenstelling tot andere typen telefoongesprekken wanneer u Jabber gebruikt, zijn er bij gebruik van Jabber-gesprekken enkele verschillen:

  
 •  

  U kunt een Jabber-gesprek slechts met één contactpersoon tegelijk voeren.

    

 •  

  Als u tijdens een Jabber-gesprek een andere contactpersoon belt, wordt uw huidige gesprek beëindigd.

    

 •  

  Wanneer u een Jabber-gesprek start met een contactpersoon en uw contactpersoon start op hetzelfde moment een Jabber-gesprek met u, wordt uw gesprek verbonden en krijgt u geen melding voor een inkomend gesprek.

    

  

Als u een Jabber-gesprek wilt starten, selecteert u het gesprekspictogram vanuit actieve gespreksvensters of vanuit uw lijsten met contactpersonen en selecteert u de optie Jabber-gesprek.

  

Nummers kiezen vanuit actieve gesprekken

   

U kunt een telefoonnummer in een gespreksvenster invoeren waarna het als een klikbare koppeling verschijnt. U en de persoon met wie u chat, kunnen op het nummer klikken en een Jabber-gesprek starten.

  

Telefoonnummers moeten ten minste vier cijfers lang zijn en als ze door een + worden voorafgegaan, moeten ze ten minste 11 cijfers lang zijn.

  

Gesprekken doorschakelen

U kunt alle gesprekken vanuit Cisco Jabber doorschakelen naar voicemail of een andere telefoon.


   
Stap 1    Selecteer het telefoonbeheermenu in het hoofdvenster.
Stap 2    Selecteer Gesprekken doorschakelen naar en selecteer vervolgens de juiste optie.

Conferentiegesprekken starten

Conferentiegesprekken bevatten twee of meer deelnemers. Er zijn verschillende manieren om conferentiegesprekken te starten:
 • Tijdens een gesprek: zet het gesprek om in een conferentiegesprek door te klikken op de knop Meer op de gespreksbeheerstrook en selecteer vervolgens de optie Conferentiegesprek.

   

 • Vanuit een groepskoptekst: plaats de muisaanwijzer boven een groepskoptekst en klik op de gespreksknop om een conferentiegesprek met alle beschikbare contactpersonen in die groep te starten.

   

 • Vanuit de selectie van meerdere contactpersonen: selecteer de gewenste contactpersonen voor uw conferentiegesprek en klik op de gespreksknop die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven een van de geselecteerde contactpersonen plaatst.

   

U kunt contactpersonen als volgt aan een conferentiegesprek toevoegen:
 • Zoeken naar contactpersonen in het veld Deelnemers toevoegen.

   

 • Sleep contactpersonen vanuit uw tabblad Contactpersonen en zet ze neer in het conferentiegespreksvenster.

   

Beantwoorden met chat

Wanneer u een gesprek ontvangt van een van uw contactpersonen, kunt u een van de volgende opties kiezen:

 • Antwoord

   

 • Wijs af

   

 • Beantwoord met chat

   

Als u kiest voor Beantwoorden met chat, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar uw voicemail. Er verschijnt ook een chatvenster met de beller. Zo kunt u een snel antwoord naar de beller sturen.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u voicemail hebben geïnstalleerd.

Een contactpersoon bellen via een SIP-URI

 

U kunt URI kiezen gebruiken om contactpersonen te zoeken en te bellen met URI (Uniform Resource Identifiers). Een gebruiker genaamd Anita Perez heeft bijvoorbeeld de volgende SIP-URI gekoppeld aan haar telefoonlijstnummer: aperez@voorbeeld.com. Met URI kiezen kunnen gebruikers Anita bellen via haar SIP-URI in plaats van via haar telefoonlijstnummer.

  

U kunt ook DTMF-tonen met de SIP-URI verzenden.

  

Uw beheerder moet URI kiezen inschakelen.

  
Bel een contactpersoon via de SIP-URI van de betreffende persoon:
 • Voer de SIP-URI in en klik op de knop Gesprek.

  Overeenkomende resultaten worden tijdens het typen weergegeven.

 • Als u DTMF-tonen wilt verzenden, voert u de volledige SIP-URI in, gevolgd door de DTMF-tonen. Als u bijvoorbeeld Anita Perez op extensie 1234 wilt bellen, voert u aperez@voorbeeld.com,1234 in.

Audioapparaat wijzigen


      
Stap 1    Sluit de headset of een ander audioapparaat aan op de juiste USB-poort.
Stap 2    Selecteer het telefoonbeheermenu in het hub-venster en selecteer Mijn computer gebruiken voor gesprekken. In het submenu wordt het audioapparaat weergegeven dat momenteel in gebruik is. Er worden verschillende pictogrammen gebruikt om onderscheid te maken tussen luidsprekerapparaten, microfoonapparaten en headsets. Als twee audioapparaten worden gebruikt (een voor luidspreker en een voor microfoon), worden beide apparaten in de lijst weergegeven.
Stap 3    Als u uw audioapparaat wilt wijzigen, klikt u op Audio-opties. Het tabblad Audio van het dialoogvenster Opties wordt weergegeven.
Stap 4    Selecteer het gewenste apparaat voor de luidspreker en de microfoon.
Stap 5    Klik op OK.

Gesprekspictogrammen naar contactpersonen sturen

U kunt een gesprekspictogram sturen naar een andere gebruiker in een chatvenster waarop zij alleen maar hoeven te klikken om u te bellen. Met deze gesprekspictogrammen kunt u gemakkelijk gesprekken van contactpersonen aanvragen. Wanneer iemand een gesprekspictogram ontvangt, hoeft hij/zij alleen maar op het pictogram te klikken om een telefoongesprek met u te starten.

Voer een van beide volgende opdrachten in een chatvenster in om de persoon of personen in uw chatvenster een pictogram van een telefoon te sturen. Uw contactpersonen kunnen dan op het telefoonpictogram klikken om een gesprek met u te beginnen. :callme of :telephone

Externe camera's beheren

In oproepen die FECC ondersteunen, kunt u de externe camera aanpassen om een beter zicht te krijgen tijdens videogesprekken. U kunt ook de vergaderlay-out van camera's beheren. Het pictogram Externe cameracontrole weergeven wordt in uw gesprek weergegeven als controle van de externe camera is ingeschakeld. Als u het pictogram selecteert, kunt u het, afhankelijk van de manier waarop het gesprek is verbonden, gebruiken om de externe camera te verplaatsen of de vergaderlay-out van de videoschermen te wijzigen.

Als u rechtstreeks belt met een eenheid of persoon die een apparaat met een te beheren camera heeft, kunt u de externe camera ook beheren als meerdere mensen tegelijk met dat apparaat bellen. Als u echter een Cisco-bridge belt, kunt u alleen de vergaderlay-out beheren door te selecteren hoe de verschillende camera's in uw videovergadering moeten worden weergegeven.

Voordat u begint

Deze functie is voor u beschikbaar als deze wordt ondersteund door het systeem waarnaar u belt en als de functie voor u is ingeschakeld. U moet ook de softphonemodus hebben geactiveerd, wat inhoudt dat u Mijn computer gebruiken voor gesprekken in uw hub-venster hebt geselecteerd.


   
Stap 1    Nadat u een videogesprek hebt gestart, selecteert u het pictogram Externe cameracontrole weergeven.
Stap 2    Gebruik de knop Pannen, Kantelen en Zoomen om het gesprek te beheren.
 • Voor rechtstreekse gesprekken naar apparaten gebruikt u de knoppen om de camera naar links of rechts te pannen, omhoog of omlaag te kantelen en in of uit te zoomen.
 • Voor gesprekken naar bridges gebruikt u de knoppen om de te gebruiken vergaderlay-out te selecteren.
 

U kunt ook de volgende toetsenbordsneltoetsen gebruiken om de camera handmatig te beheren:

                      
OptieBeschrijving
Omhoog kantelen

Pijl omhoog

Omlaag kantelen

Pijl omlaag

Naar links pannen

Pijl naar links

Naar rechts pannen

Pijl naar rechts

Inzoomen

Plusteken (Shift + =-toets)

Uitzoomen

Minteken


Aangepaste beltonen toevoegen

U kunt een aangepaste beltoon toevoegen en deze als uw inkomende beltoon instellen. Alle geluidsbestanden moeten de audio-indeling .wav hebben. Ondersteunde indelingen zijn:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Stap 1    Navigeer naar de map met beltonen in uw systeem. Een typisch installatiepad is: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Stap 2    Kopieer het bestand met de aangepaste beltoon in de map met beltonen. U kunt nu de nieuwe beltoonoptie op het tabblad Geluiden en meldingen van het venster Opties zien.

 

Attachments

  Outcomes