Profil i stan w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Profil i stan w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Edytowanie informacji profilu

   

Tylko użytkownicy usługi Obecność oraz komunikatorów internetowych opartych na chmurze mogą edytować swój profil oraz zdjęcie na swoim urządzeniu. Jeśli nie możesz edytować swojego profilu i zdjęcia, skontaktuj się z administratorem systemu, aby włączył tę funkcję.   

    

      
Krok 1    Wybierz profil użytkownika.    
Krok 2    Dotknij opcji Edycja, aby edytować profil.    
Krok 3    Wybierz zdjęcie zapisane w urządzeniu lub zrób nowe.    

Udostępnianie lokalizacji


     
Krok 1    Wybierz okno Stan.    
Krok 2    Wybierz opcję Wyświetl ikonę na urz. przenośnym.          
     
Uwaga       Jeśli dla urządzenia przenośnego i komputera skonfigurowano różne lokalizacje, priorytet ma lokalizacja komputera.     
      
     

 

Attachments

    Outcomes