Ενοποίηση του Cisco Jabber for Windows με το ημερολόγιό σας

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Ενοποίηση με το Google Calendar

Κατά την επανεκκίνηση του Cisco Jabber, ανοίγει ένα παράθυρο Σύνδεση στο Google Calendar. Πρέπει να εισαγάγετε τις λεπτομέρειες λογαριασμού σας έτσι ώστε το Cisco Jabber να μπορέσει να έχει πρόσβαση στα συμβάντα στο Google Calendar.

Πριν ξεκινήσετε

Επιλέξτε Google Calendar στην καρτέλα Ενοποίηση (καρτέλα Ημερολόγιο από την έκδοση 11.0) και επανεκκινήστε το Cisco Jabber.


     
Βήμα 1 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Google και στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής που σας ειδοποιεί ότι το Cisco Jabber ζητά την άδεια για να διαχειριστεί το ημερολόγιό σας.

Βήμα 2 Επιλέξτε Να επιτρέπεται η πρόσβαση.
Βήμα 3 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε να εκτελείτε δέσμες ενεργειών στη σελίδα.

Την πρώτη φορά που θα επιτρέψετε την πρόσβαση στο Google Calendar, μπορεί να παρατηρήσετε ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι παρουσιάζεται σφάλμα με τις δέσμες ενεργειών στη σελίδα.

Το παράθυρο Σύνδεση στο Google Calendar κλείνει.

Βήμα 4 Στο βασικό παράθυρο Cisco Jabber, επιλέξτε την καρτέλα Συναντήσεις στην πλοήγηση της αριστερής πλευράς. Το Cisco Jabber εμφανίζει συμβάντα ημερολογίου από τον λογαριασμό σας Google Calendar.

Κατάργηση ενοποίησης Google Calendar

Μπορείτε να καταργήσετε την ενοποίηση Google Calendar με το Cisco Jabber. Για να καταργήσετε τελείως την ενοποίηση Google Calendar, πρέπει επίσης να κάνετε ανάκληση της πρόσβασης από τον λογαριασμό σας Google.


     
Βήμα 1 Ανοίξτε το βασικό παράθυρο Cisco Jabber.
Βήμα 2 Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Ενοποίηση.

Από την έκδοση 11.0 και εξής, η καρτέλα Ενοποίηση ονομάζεται καρτέλα Ημερολόγιο.

Βήμα 3 Επιλέξτε Κανένα και στη συνέχεια επιλέξτε OK.
Βήμα 4 Επανεκκινήστε το Cisco Jabber.

Το Cisco Jabber δεν εμφανίζει πλέον συμβάντα από το Google Calendar.


Επόμενη ενέργεια

 

Ανοίξτε τη σελίδα σας Λογαριασμοί Google και κάντε ανάκληση της πρόσβασης για το Cisco Jabber στην ενότητα Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό Google.


Attachments

    Outcomes