Kontakty v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Přidání skupin z adresáře

Skupiny adresářů jsou spravované správcem vašeho podniku. Když přidáte skupinu adresářů do svého seznamu kontaktů, pak se seznam osob přiřazených do dané skupiny adresářů automaticky přidá do skupiny ve vašich kontaktech. Seznam nemusíte udržovat, protože se automaticky synchronizuje s adresářem vaší společnosti, což znamená, že se osoby přidávají a odstraňují ze skupiny v kontaktech, kdykoliv je správce přidá nebo odebere z adresáře společnosti. Skupinu adresářů můžete kdykoliv odebrat ze seznamu kontaktů.

Pokud je skupina adresářů větší než 100 osob, pak se u nikoho ve skupině nezobrazí přítomnost, pokud nemáte některou z osob také v osobním seznamu kontaktů.


Krok 1 Vyberte ikonu Nabídka a pak Soubor > Nový > Skupina adresářů.
Krok 2 Do otevřeného dialogového okna zadejte název skupiny adresářů.

Skupinu adresářů, kterou chcete přidat, můžete vyhledat. Ale pokud nemáte možnost hledání, pak si musíte požádat o název skupiny adresářů u správce.

Krok 3 Vyberte možnost Přidat a klikněte na tlačítko OK.

Přidání externích kontaktů

Aplikace Cisco Jabber vám umožňuje přidat kontakty z externích chatovacích aplikací mimo vaši společnost. Můžete také přidat vlastní kontakty osob bez adresy pro zasílání rychlých zpráv.

Tuto funkci musí povolit váš správce systému. Pokud nemůžete přidat externí kontakty, požádejte správce systému o pomoc.


     
Krok 1 Vyberte položku Soubor > Nový a vyberte typ kontaktu, který chcete přidat.
Krok 2 Zadejte e-mailovou adresu svého kontaktu. Pro vlastní kontakty bez adresy pro zasílání rychlých zpráv zadejte kontaktní údaje, které chcete použít.
Krok 3 Vyberte skupinu kontaktů.
Krok 4 Klepněte na příkaz Přidat.

Importování seznamů kontaktů

Seznamy kontaktů můžete vytvořit ve formátu XML a následně je importovat do aplikace Cisco Jabber.


     
Krok 1 Otevřete hlavní okno aplikace Cisco Jabber.
Krok 2 Vyberte možnost Soubor > Importovat kontakty.
Krok 3 Přejděte do umístění souboru XML s definicemi seznamu kontaktů.
Krok 4 Vyberte soubor definic seznamu kontaktů a pak vyberte možnost Otevřít.

 

Aplikace Cisco Jabber naimportuje kontakty ze souboru definic. Kontakty jsou dostupné v seznamu kontaktů.

Definice seznamu kontaktů

Následující úryvek souboru XML ukazuje strukturu souboru definic seznamu kontaktů:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Název skupiny</gname> <user> <uname>Adresa pro zasílání rychlých zpráv</uname> <fname>Zobrazený název</fname> </user> </group> </buddylist>
Následující tabulka popisuje prvky v souboru definic seznamu kontaktů:
                       
PrvekPopis
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>Deklarace XML.
Váš soubor definic musí obsahovat deklaraci XML s následujícími atributy:
  • version – určuje verzi souboru XML.

  • encoding – určuje kódování. Musíte použít kódování UTF-8.

buddylistKořenový prvek definice seznamu kontaktů.
skupinaNadřazený prvek skupiny kontaktů.

Jedna skupina může obsahovat více uživatelů.

Neexistuje žádný limit počtu uživatelů, které může skupina obsahovat. Neexistuje také žádný limit počtu skupin, které můžete zahrnout do souboru definic seznamu kontaktů.

Váš server stanovuje omezení počtu kontaktů, které můžete přidat do aplikace Cisco Jabber. Musíte zajistit, abyste nepřekročili daný limit ve svém souboru definic seznamu kontaktů.

gnameUrčuje název skupiny.
userNadřazený prvek, který obsahuje podrobnosti jednoho uživatele.
unameUrčuje adresu zasílání rychlých zpráv uživatele.
fnameUrčuje název, který se zobrazí v uživatelském rozhraní klienta.
Následuje příklad definice XML seznamu kontaktů, který můžete importovat do aplikace Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Odbyt</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perezová</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes