Επαφές στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Προσθήκη ομάδων καταλόγου

Οι ομάδες καταλόγου διατηρούνται από τον διαχειριστή σας για την επιχείρησή σας. Όταν προσθέτετε μια ομάδα καταλόγου στη λίστα Επαφές, τότε η λίστα των ατόμων που είναι εκχωρημένοι σε αυτήν την ομάδα καταλόγου προστίθενται αυτόματα στην ομάδα στις επαφές σας. Δεν χρειάζεται να διατηρείτε τη λίστα διότι συγχρονίζεται αυτόματα με τον κατάλογο για την επιχείρησή σας, το οποίο σημαίνει ότι άτομα προτίθενται και καταργούνται από την ομάδα στις Επαφές σας όποτε ο διαχειριστής τα προσθέτει ή τα καταργεί από τον εταιρικό κατάλογο. Μπορείτε να καταργήσετε μια ομάδα καταλόγου από τη λίστα επαφών σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν η ομάδα καταλόγου είναι μεγαλύτερη από 100 άτομα, τότε δεν εμφανίζεται παρουσία για οποιονδήποτε στην ομάδα αυτή, εκτός εάν κάποιος βρίσκεται επίσης στην προσωπική σας λίστα επαφών.


Βήμα 1 Επιλέξτε το εικονίδιο Μενού, και στη συνέχεια Αρχείο > Νέο > Ομάδα καταλόγου.
Βήμα 2 Στο κουτί διαλόγου που ανοίγει, εισαγάγετε το όνομα της ομάδας καταλόγου.

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για την ομάδα καταλόγου που επιθυμείτε να προσθέσετε. Αλλά εάν δεν έχετε κάποια δυνατότητα αναζήτησης, τότε το όνομα της ομάδας καταλόγου πρέπει να παρασχεθεί σε εσάς από τον διαχειριστή σας.

Βήμα 3 Επιλέξτε Προσθήκη και στη συνέχεια OK.

Προσθήκη εξωτερικών επαφών

Το Cisco Jabber σάς επιτρέπει να προσθέτετε επαφές από εφαρμογές συνομιλίας εκτός του οργανισμού σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε προσαρμοσμένες επαφές για άτομα χωρίς διεύθυνση IM.

Αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του συστήματός σας. Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε εξωτερικές επαφές, ζητήστε βοήθεια από τον διαχειριστή του συστήματός σας.


     
Βήμα 1 Επιλέξτε Αρχείο > Νέο και επιλέξτε τον τύπο επαφής που επιθυμείτε να προσθέσετε.
Βήμα 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email της επαφής σας. Για προσαρμοσμένες επαφές χωρίς διεύθυνση IM, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες επαφής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
Βήμα 3 Επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
Βήμα 4 Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη.

Εισαγωγή λιστών επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες επαφών σε μορφή XML και στη συνέχεια να τις εισαγάγετε στο Cisco Jabber.


     
Βήμα 1 Ανοίξτε το βασικό παράθυρο Cisco Jabber.
Βήμα 2 Επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή επαφών.
Βήμα 3 Περιηγηθείτε στην τοποθεσία του αρχείου XML ορισμών λιστών επαφών.
Βήμα 4 Επιλέξτε το αρχείο ορισμών λιστών επαφών και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα.

 

Το Cisco Jabber εισάγει τις επαφές από το αρχείο ορισμών. Οι επαφές είναι διαθέσιμες στη λίστα επαφών σας.

Ορισμοί λιστών επαφών

Το ακόλουθο απόσπασμα XML δείχνει τη δομή ενός αρχείου ορισμών λιστών επαφών:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Όνομα ομάδας</gname> <user> <uname>Διεύθυνση IM</uname> <fname>Όνομα εμφάνισης</fname> </user> </group> </buddylist>
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τα στοιχεία σε ένα αρχείο ορισμών λιστών επαφής:
                       
ΣτοιχείοΠεριγραφή
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>Δήλωση XML.
Το αρχείο ορισμών πρέπει να περιέχει μια δήλωση XML με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • version - Προσδιορίζει την έκδοση του αρχείου XML.

  • encoding - Προσδιορίζει την κωδικοποίηση. Πρέπει να χρησιμοποιείτε utf-8.

buddylistΡιζικό στοιχείο του ορισμού λίστας επαφών.
groupΓονικό στοιχείο μιας ομάδας επαφών.

Μια ομάδα μπορεί να περιέχει πολλαπλούς χρήστες.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των χρηστών που μπορεί να περιέχει μια ομάδα. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό ομάδων που μπορείτε να συμπεριλάβετε σε ένα αρχείο ορισμών λιστών επαφών.

Ωστόσο, ο διακομιστής σας θέτει έναν περιορισμό στον αριθμό των επαφών που μπορείτε να προσθέσετε στο Cisco Jabber. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν υπερβαίνετε αυτό το όριο στο αρχείο ορισμών λιστών επαφών σας.

gnameΠροσδιορίζει το όνομα της ομάδας.
userΓονικό στοιχείο που περιέχει λεπτομέρειες για έναν χρήστη.
unameΠροσδιορίζει τη διεύθυνση άμεσου μηνύματος (IM) ενός χρήστη.
fnameΠροσδιορίζει το όνομα που εμφανίζεται στη διασύνδεση χρήστη της εφαρμογής.
Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα ορισμού XML μιας λίστας επαφών που μπορείτε να εισαγάγετε στο Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Πωλήσεις</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Μάρκετινγκ</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes