Profiel en status in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Profiel en status in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Uw profielgegevens bewerken

   

Alleen gebruikers van cloudgebaseerd IM and Presence kunnen hun profielgegevens en -foto vanaf hun apparaat bewerken. Als u uw profielgegevens en -foto niet kunt bewerken, neemt u contact op met uw systeembeheerder om de functie in te schakelen.   

    

      
Stap 1    Selecteer uw gebruikersprofiel.    
Stap 2    Tik op Bewerken om uw profielgegevens te bewerken.    
Stap 3    Selecteer een foto die is opgeslagen op uw apparaat of maak een nieuwe.    

Uw locatie delen


     
Stap 1    Selecteer het venster Status.    
Stap 2    Selecteer Pictogram weergeven als mobiel.          
     
Opmerking       Als u verschillende locaties instelt op uw mobiel en desktop, heeft de desktoplocatie voorrang.     
      
     

 

Attachments

    Outcomes