Näkörajoitteisten kuvakkeet Cisco Jabber for Windowsissa

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Cisco Jabber for Windows 10.6 tukee JAWS 15- ja JAWS 16 ‑näytönlukijaa Windows 7- ja 8 ‑käyttöjärjestelmissä.

JAWS-näytönlukijan suorittaminen asiakassovelluksessa edellyttää komentosarjan lataamista. Voit ladata CCO-sivustosta CiscoJabber-JAWs-Scripts.10.6.zip-tiedostopaketin, joka sisältää Cisco Jabber for Windowsin komentosarjat ja niiden oppaan sekä JAWS For Windows ‑näytönlukuohjelman.

Harmaasävyiset tilakuvakkeet

Harmaasävyiset tilakuvakkeet ovat mustavalkoisia ja kertovat tavoitettavuudesta symboleilla.

Voit ottaa harmaasävyiset tilakuvakkeet käyttöön valitsemalla Näytä > Show status in grayscale (Näytä tila harmaasävyisenä).

Seuraavassa taulukossa näkyvät vakiomuotoiset ja harmaasävyiset tilakuvakkeet:
                    
VakiokuvakeHarmaasävykuvakeKuvaus

Paikalla

Poissa

Ei saa häiritä

Ei käytettävissä

Näppäimistön avulla siirtyminen

Voit siirtyä kohteesta toiseen sarkain- ja nuolinäppäinten avulla seuraavissa paikoissa:
 • Cisco Jabber ‑pääikkuna

 • Keskusteluikkunat

 • Puheluikkunat

 • Yhteystietoluettelot

 • Asetusikkuna

 • Kiinnitetty ikkuna


Vinkki


 • Voit käyttää luetteloita ja yksittäisiä komponentteja nuolinäppäinten avulla.

 • Voit siirtyä yleisellä alueella kohdasta toiseen Sarkain-näppäimen avulla. Pääset taaksepäin valitsemalla Vaihto + Sarkain.

 • Jos käynnissä on useita keskusteluja, siirry keskusteluikkunasta toiseen Ctrl + Sarkain ‑näppäinyhdistelmällä.

 • Voit valita ikkunoiden kohteita tai aloittaa keskusteluja yhteystietoluettelon yhteyshenkilöiden kanssa painamalla Enter-näppäintä.


Puhelunhallinnassa siirtyminen

Voit siirtyä puheluikkunoiden puhelunhallinnassa kohteesta toiseen seuraavasti:
 1. Voit vaihtaa puhelunhallinnan kohteesta toiseen Sarkain-näppäimellä.

 2. Voit avata toisen tason hallintavalikot painamalla välilyönti- tai Enter-näppäintä.

 3. Voit säätää asetuksia nuolinäppäimillä.

 4. Voit poistua toisen tason hallintavalikoista painamalla Esc-näppäintä.

Yhteystietoluetteloissa siirtyminen

Voit siirtyä Sarkain-näppäimellä yhteystietoluetteloon, joka sisältää ryhmiä ja yhteystietoja. Voit siirtyä ryhmissä ja yhteystiedoissa seuraavasti:
 • Laajenna ja tiivistä ryhmiä vasemmalla ja oikealla nuolella.

 • Siirry ryhmästä toiseen alanuolella.

 • Siirry ryhmään oikealla nuolella.

 • Siirry pois ryhmästä vasemmalla nuolella.

 • Siirry ryhmän yhteystiedosta toiseen ylä- ja alanuolella.


Attachments

  Outcomes