Προσβασιμότητα στο Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Το Cisco Jabber for Windows 10.6 υποστηρίζει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS 15 ή JAWS 16 σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή 8.

Πρέπει να κάνετε λήψη μιας δέσμης ενεργειών για να λειτουργήσετε το JAWS με την εφαρμογή. Μπορείτε να κάνετε λήψη των δεσμών ενεργειών και του οδηγού αναφοράς του για το Cisco Jabber for Windows με το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης JAWS For Windows από τον CCO, που ονομάζεται CiscoJabber-JAWs-Scripts.10.6.zip.

Εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι

Τα εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι είναι μονόχρωμα και χρησιμοποιούν σύμβολα για να δείξουν τη διαθεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση κατάστασης στην κλίμακα του γκρι.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τυπικά εικονίδια και τα εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι:
                    
Τυπικό εικονίδιοΕικονίδιο κλίμακας του γκριΠεριγραφή

Διαθέσιμος

Λείπει

Μην ενοχλείτε

Μη διαθέσιμος

Πλοήγηση πληκτρολογίου

Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου των στοιχείων στο:
 • Κεντρικό παράθυρο Cisco Jabber

 • Παράθυρα συνομιλίας

 • Παράθυρα κλήσης

 • Λίστες επαφών

 • Παράθυρο επιλογών

 • Αγκυρωμένο παράθυρο


Συμβουλή


 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για πρόσβαση στις λίστες και στα επιμέρους στοιχεία.

 • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για πλοήγηση στη γενική περιοχή, και το Shift + Tab για πλοήγηση προς τα πίσω.

 • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Ctrl + Tab για πλοήγηση στα παράθυρα συνομιλίας όταν έχετε πολλές συνομιλίες σε εξέλιξη.

 • Πατήστε Enter για επιλογή στοιχείων σε παράθυρα ή εκκίνηση συνομιλιών με επαφές στη λίστα επαφών σας.


Πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης

Για πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης στα παράθυρα κλήσης, κάντε τα ακόλουθα:
 1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων ελέγχου κλήσης.

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή Enter για να ανοίξετε τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

 3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με τα πλήκτρα βέλους.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

Πλοήγηση στις λίστες επαφών

Όταν πλοηγείστε στη λίστα επαφών με το πλήκτρο Tab, υπάρχουν ομάδες και επαφές. Για πλοήγηση στις ομάδες και επαφές,
 • Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί βέλος για να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τις ομάδες.

 • Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για πλοήγηση στις ομάδες.

 • Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος για πλοήγηση σε μια ομάδα.

 • Χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος για πλοήγηση εκτός μιας ομάδας.

 • Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για πλοήγηση στις επαφές σε μια ομάδα.


Attachments

  Outcomes