Ułatwienia dostępu w aplikacji Cisco Jabber dla Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Program Cisco Jabber 10.6 dla systemu Windows obsługuje czytnik ekranu JAWS 15 i JAWS 16 w systemach operacyjnych Windows 7 i 8.

Aby uruchomić czytnik JAWS z klientem, należy pobrać odpowiedni skrypt. Skrypty i podręcznik referencyjny dla programu Cisco Jabber dla systemu Windows z oprogramowaniem czytnika ekranu JAWS można pobrać z witryny CCO. Plik ma nazwę CiscoJabber-JAWs-Scripts.10.6.zip.

Ikony stanu w skali szarości

Ikony stanu w skali szarości są monochromatyczne i używają symboli do wskazywania dostępności.

Aby używać ikon stanu w skali szarości, wybierz kolejno Widok > Pokaż stan w skali szarości.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony stanu i ikony stanu w skali szarości:
                    
Ikona standardowaIkona w skali szarościOpis

Dostępny

Niedostępny

Nie przeszkadzać

Niedostępny

Nawigacja za pomocą klawiatury

Za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek można przemieszczać się między elementami w:
 • głównym oknie programu Cisco Jabber

 • oknach rozmowy

 • oknach połączeń

 • listach kontaktów

 • oknie Opcje

 • zadokowanym oknie


Wskazówka


 • Listy i poszczególne składniki są dostępne za pomocą klawiszy strzałek.

 • Klawisz Tab umożliwia przemieszczanie się po ogólnym obszarze. Do przemieszczania się wstecz służy kombinacja Shift + Tab.

 • Kombinacja Ctrl + Tab umożliwia przemieszczanie się między oknami rozmów, gdy jest ich wiele.

 • Klawisz Enter służy do wybierania elementów w oknach i rozpoczynania czatu z kontaktami na liście kontaktów.


Przemieszczanie się po elementach sterujących połączeniem

Aby przemieszczać się między elementami sterującymi połączeniem w oknach połączeń:
 1. Klawisz Tab służy do przechodzenia między elementami sterującymi połączeniem.

 2. Klawisze Spacja i Enter umożliwiają otwarcie dodatkowych menu elementów sterujących.

 3. Ustawienia można zmieniać za pomocą klawiszy strzałek.

 4. Klawisz Esc umożliwia zamknięcie dodatkowych menu elementów sterujących.

Przemieszczanie się na listach kontaktów

Podczas przemieszczania się za pomocą klawisza Tab można przechodzić między grupami i kontaktami. Aby przechodzić między grupami i kontaktami:
 • Grupy można rozwijać i zwijać za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo.

 • Klawisz strzałki w dół umożliwia przemieszczanie się między grupami.

 • Klawisz strzałki w prawo umożliwia nawigowanie do grupy.

 • Klawisz strzałki w lewo umożliwia nawigowanie poza grupę.

 • Klawisze strzałek w górę i w dół umożliwiają przemieszczanie się między kontaktami w grupie.


Attachments

  Outcomes