אנשי קשר ב-Cisco Jabber for Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

הוספת קבוצות ספרייה

קבוצות ספרייה מתוחזקות על-ידי מנהל המערכת עבור הארגון. כשאתה מוסיף קבוצת ספרייה לרשימה 'אנשי קשר', רשימת האנשים המוקצית לקבוצת הספרייה מתווספת באופן אוטומטי לקבוצה באנשי הקשר. אינך צריך לתחזק את הרשימה מכיוון שהיא מסתנכרנת באופן אוטומטי עם הספרייה של הארגון, כלומר שאנשים שמתווספים לקבוצה ב'אנשי הקשר' ונמחקים ממנה בכל פעם שמנהל המערכת מוסיף או מסיר אותם מהספרייה של הארגון. ניתן להסיר קבוצת ספרייה מרשימת אנשי הקשר בכל עת:

אם קבוצת הספרייה גדולה מ-100 אנשים, לא תוצג נוכחות עבור אף אחד מהקבוצה, אלא אם מישהו נמצא גם ברשימת אנשי הקשר האישית.


שלב 1 בחר את הסמל 'תפריט', ולאחר מכן את קובץ > חדש > קבוצת ספרייה.
שלב 2 בתיבת הדו-שיח שתיפתח, הזן את שם קבוצת הספרייה.

ייתכן שתוכל לחפש את קבוצת הספרייה שאתה רוצה להוסיף. אם אין לך יכולת חיפוש, על מנהל המערכת לספק לך את שם קבוצת הספרייה.

שלב 3 בחר הוסף, ולאחר מכן אישור.

הוספת אנשי קשר חיצוניים

Cisco Jabber מאפשרת הוספת אנשי קש מיישומי צ'אט חיצוניים לארגון. ניתן גם להוסיף אנשי קשר מותאמים אישית עבור אנשים ללא כתובת IM.

על מנהל המערכת להפעיל תכונה זו. אם אינך יכול להוסיף אנשי קשר חיצוניים, בקש עזרה ממנהל המערכת.


     
שלב 1 בחר קובץ > חדש ובחר את סוג איש הקשר שאתה רוצה להוסיף.
שלב 2 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר. עבור אנשי קשר מותאמים אישית ללא כתובת IM, הזן את פרטי איש הקשר שבהם אתה רוצה להשתמש.
שלב 3 בחר קבוצה של אנשי קשר.
שלב 4 בחר באפשרות הוסף.

ייבוא רשימות אנשי קשר

ניתן ליצור רשימות אנשי קשר בתבנית XML ולייבא אותן לתוך Cisco Jabber.


     
שלב 1 פתח את החלון הראשי של Cisco Jabber.
שלב 2 בחר קובץ > ייבא אנשי קשר..
שלב 3 עבור למיקום של קובץ ה-XML של הגדרות רשימת אנשי הקשר.
שלב 4 בחר את קובץ ההגדרות של רשימת אנשי הקשר ובחר פתח.

 

Cisco Jabber תייבא את אנשי הקשר מקובץ ההגדרות. אנשי הקשר זמינים ברשימת אנשי הקשר.

הגדרות רשימת אנשי קשר

קטע ה-XML הבא מתאר את המבנה של קובץ הגדרות של רשימת אנשי קשר:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>שם קבוצה</gname> <user> <uname>כתובת IM</uname> <fname>שם תצוגה</fname> </user> </group> </buddylist>
הטבלה הבאה מתארת את הרכיבים בקובץ הגדרות של רשימת אנשי קשר.
                       
רכיבתיאור
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>הצהרת XML.
על ההגדרות לכלול הצהרת XML עם המאפיינים הבאים:
  • version - מציין את הגרסה של קובץ ה-XML.

  • encoding - מציין את הקידוד. יש להשתמש ב-utf-8.

buddylistרכיב שורש של הגדרת רשימת אנשי הקשר.
groupרכיב הורה של קבוצת אנשי קשר.

קבוצה אחת יכולה להכיל מספר משתמשים.

אין מגבלה על מספר המשתמשים בקבוצה. גם אין הגבלה על מפר הקבוצות שניתן לכלול בקובץ הגדרות של רשימת אנשי קשר.

אולם, השרת מטיל מגבלה על מספר אנשי הקשר שאתה יכול להוסיף ל-Cisco Jabber. יש לוודא שאינך חורג ממגבלה זו בקובץ ההגדרות של רשימת אנשי הקשר.

gnameמציין אתת שם הקבוצה.
userרכיב הורה שמחזיק פרטים עבור משתמש יחיד.
unameמציין את כתובת ההודעה המיידית (IM) של משתמש.
fnameמציין את השם שמופיע בממשק המשתמש של הלקוח.
להלן דוגמה להגדרת XML של רשימת אנשי קשר שניתן לייבא אל Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>מכירות</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes