Kontakty w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Kontakty w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Używanie skrótu dla czatu, połączenia lub dodawania do ulubionych


   
Krok 1    W oknie Kontakty wybierz kontakt, z którym chcesz się komunikować lub dodać do ulubionych.   
Krok 2    Przesuń kontakt w lewo.   
 1. Dotknij opcji , aby rozpocząć czat z kontaktem.    
 2. Dotknij opcji , aby zadzwonić do kontaktu.    
 3. Dotknij opcji , aby dodać kontakt do ulubionych lub usunąć już dodany.           

Dodawanie nowej grupy kontaktów

  

Aplikacja Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad umożliwia dodanie nowej grupy.  

   

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz utworzyć nowej grupy kontaktów, skontaktuj się z administratorem systemu.  

   

    
Krok 1    Na ekranie Kontakty dotknij ikony .   
Krok 2    Dotknij opcji Utwórz grupę.   
Krok 3    Wprowadź nazwę nowej grupy kontaktów i dotknij opcji Utwórz.    Nowa grupa kontaktów pojawi się na liście kontaktów.   

Dodawanie grupy książki adresowej

  

Grupy książki adresowej są przeznaczone dla całej firmy i zarządza nimi administrator. Gdy dodasz grupę książki adresowej do swojej listy kontaktów, lista osób należących do tej grupy zostanie automatycznie dodana do grupy w Twoich kontaktach. Nie musisz samodzielnie modyfikować tej listy, ponieważ jest ona automatycznie synchronizowana z książką adresową firmy. Gdy administrator doda lub usunie kogoś w książce adresowej firmy, ta osoba zostanie też dodana lub usunięta w tej grupie w Twoich kontaktach. Grupę książki adresowej możesz w każdej chwili dodać lub usunąć ze swojej listy kontaktów w programie Cisco Jabber.  

   

Jeśli w grupie książki adresowej jest ponad 100 osób, dla nikogo z tej grupy nie będzie wyświetlana informacja o dostępności.  

   
Zanim rozpoczniesz  

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz dodać grup książki adresowej, poproś o pomoc administratora systemu.  

   

     
Krok 1    Na ekranie Kontakty dotknij ikony .   
Krok 2    Dotknij opcji Dodaj grupę książki adresowej.         
    
Ważne: Do swojej listy kontaktów możesz dodać najwyżej 1000 osób.    
     
    
Krok 3    W oknie Dodawanie grupy książki adresowej wpisz nazwę grupy, którą chcesz dodać.   
Krok 4    Dotknij opcji Done (Gotowe).    Do Twojej listy kontaktów zostaną dodane wszystkie kontakty z grupy książki adresowej.   

Usuwanie grupy kontaktów

  

Aplikacja Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad umożliwia usuwanie istniejącej grupy kontaktów z aplikacji czatu.  

   

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz usunąć istniejącej grupy kontaktów, skontaktuj się z administratorem systemu.  

   

   
Krok 1    Na ekranie Kontakty dotknij grupy kontaktów, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.   
Krok 2    Dotknij opcji Usuń, aby usunąć grupę kontaktów.     Grupa kontaktów zostanie usunięta z listy kontaktów.   

 

Attachments

  Outcomes