คุณสมบัติของ Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux และ Cisco Jabber

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

รองรับคุณสมบัติของ Cisco Jabber

Cisco Virtualization Experience Media Edition สำหรับ Unicon eLux (VXME สำหรับ Unicon eLux) จะรองรับคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ Cisco Jabber สำหรับ Windows โดยมีข้อยกเว้นบางอย่าง รายการข้อยกเว้นของ Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux รุ่นที่คุณใช้ สามารถดูได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรุ่นของคุณ


เคล็ดลับ


เวอร์ชันของ Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux ต้องตรงกับเวอร์ชันของ Cisco Jabber ถ้าคุณไม่ทราบเวอร์ชันของ Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux ที่คุณมีอยู่ สามารถสอบถามได้จากผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน Cisco Jabber ของคุณ   
ขั้นตอนที่ 1    ลงชื่อเข้าใช้ Cisco Jabber
ขั้นตอนที่ 2    เลือก Menu (เมนู) > Help (วิธีใช้) > About Cisco Jabber (เกี่ยวกับ Cisco Jabber)

รุ่น 11.5

Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux รุ่น 11.5 จะรองรับ Cisco Jabber สำหรับ Windows รุ่น 11.5

Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux จะรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของ Cisco Jabber ยกเว้นคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • ใช้เดสก์ท็อป Binary Floor Control Protocol (BFCP) ร่วมกัน

   

 • การดึงสาย

   

 • สถานะการโทร

   

 • Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony

   

 • ขอบเขตการร่วมงาน (Cisco Expressway)

   

 • เมนูการเลือกอุปกรณ์บนหน้าต่างการสนทนาทางโทรศัพท์

   

 • การควบคุมกล้อง Far End (FECC)

   

 • Federal Information Processing Standard, ฉบับ 140-2 (FIPS 140-2) และ Information Assurance (IA) Compliance

   

 • กลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

   

 • การโทร Jabber ถึง Jabber

   

 • วิดีโอจากโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Jabber (แสดงวิดีโอบนเดสก์ท็อปเมื่อเชื่อมต่อธินไคลเอ็นต์กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของผู้ใช้)

   

 • Kerberos และบัตรผ่านทั่วไป (CAC) พร้อมการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO)

   

 • PreferP2PDesktopShare (พารามิเตอร์การกำหนดค่าเพื่อจัดระดับความสำคัญในการใช้หน้าจอร่วมกันคนต่อคนผ่านการแบ่งปันวิดีโอในไฟล์การกำหนดค่า Jabber)

   

 • แผงควบคุมการโทรด้วยอุปกรณ์เสริม (ปรับเสียงการโทร ตอบรับหรือวางสาย และปิดเสียง) สำหรับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้

   

  • Logitech

    

  • Plantronics

    

  • Sennheiser

    

รุ่น 11.7

รุ่นนี้เพิ่มการรองรับ Cisco Jabber สำหรับ Windows รุ่น 11.7

Cisco VXME สำหรับ SUSE Linux จะรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของ Cisco Jabber สำหรับ Windows ยกเว้นคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • ใช้เดสก์ท็อป Binary Floor Control Protocol (BFCP) ร่วมกัน

   

 • การดึงสาย

   

 • สถานะการโทร

   

 • Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony

   

 • ขอบเขตการร่วมงาน (Cisco Expressway)

   

 • เมนูการเลือกอุปกรณ์บนหน้าต่างการสนทนาทางโทรศัพท์

   

 • การควบคุมกล้อง Far End (FECC)

   

 • Federal Information Processing Standard, ฉบับ 140-2 (FIPS 140-2) และ Information Assurance (IA) Compliance

   

 • กลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

   

 • การโทร Jabber ถึง Jabber

   

 • วิดีโอจากโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Jabber (แสดงวิดีโอบนเดสก์ท็อปเมื่อเชื่อมต่อธินไคลเอ็นต์กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของผู้ใช้)

   

 • Kerberos และบัตรผ่านทั่วไป (CAC) พร้อมการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO)

   

 • PreferP2PDesktopShare (พารามิเตอร์การกำหนดค่าเพื่อจัดระดับความสำคัญในการใช้หน้าจอร่วมกันคนต่อคนผ่านการแบ่งปันวิดีโอในไฟล์การกำหนดค่า Jabber)

   

 • แผงควบคุมการโทรด้วยอุปกรณ์เสริม (ปรับเสียงการโทร ตอบรับหรือวางสาย และปิดเสียง) สำหรับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้

   

  • Logitech

    

  • Plantronics

    

  • Sennheiser

    

 

Attachments

  Outcomes