Hovory v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Hovory

Hovory přes aplikaci Jabber

 

Hovory přes aplikaci Jabber musí povolit váš správce systému.

  

Hovory přes aplikaci Jabber umožňují telefonovat do jiného klienta Cisco Jabber. Na rozdíl od dalších typů telefonních hovorů v případě používání aplikace Jabber zde existuje několik rozdílů při používání hovorů přes aplikaci Jabber, například:

  
 •  

  Při telefonování přes aplikaci Jabber smíte telefonovat pouze s jedním kontaktem zároveň.

    

 •  

  Při telefonování přes aplikaci Jabber v případě hovoru s dalším kontaktem nejprve dojde k odpojení vašeho aktuálního hovoru.

    

 •  

  Když zahájíte hovor přes aplikaci Jabber s určitým kontaktem a tento kontakt současně zahájí hovor přes aplikaci Jabber s vámi, hovor se spojí a neobdržíte žádné oznámení o příchozím hovoru.

    

  

Chcete-li zahájit hovor přes aplikaci Jabber, jednoduše vyberte ikonu nabídky Hovor z aktivních oken konverzace nebo ze svého seznamu kontaktů a vyberte možnost Hovor přes aplikaci Jabber.

  

Vytáčení čísel z aktivních konverzací

   

Telefonní číslo můžete zadat do okna konverzace a ono se zobrazí jako odkaz, na nějž lze kliknout. Vy a osoba, se kterou konverzujete, můžete kliknout na číslo a zahájit hovor přes aplikaci Jabber.

  

Telefonní čísla musí mít alespoň čtyři číslice, a pokud mají předvolbu +, musí mít alespoň 11 číslic.

  

Přesměrování hovorů

Všechny hovory můžete přesměrovat z aplikace Cisco Jabber do hlasové schránky nebo na odlišný telefon.


   
Krok 1    V hlavním okně vyberte nabídku ovládání telefonu.
Krok 2    Vyberte možnost Přesměrovat hovory na a pak vyberte vhodnou možnost.

Zahájení konferenčních hovorů

Konferenční hovory tvoří dva nebo více účastníků. Existuje několik způsobů, jak zahájit konferenční hovor:
 • V průběhu hovoru – změňte hovor na konferenční hovor kliknutím na tlačítko Další na ovládacím pásu hovoru a pak výběrem možnosti Konferenční hovor.

   

 • Ze záhlaví skupiny – najeďte nad záhlaví skupiny a kliknutím na tlačítko hovoru spusťte konferenční hovor se všemi dostupnými kontakty v dané skupině.

   

 • Z výběru více kontaktů – vyberte kontakty, které chcete ve svém konferenčním hovoru, a klikněte na tlačítko volání, které se zobrazí po najetí na libovolné vybrané kontakty.

   

Kontakty můžete do konferenčního hovoru přidat následovně:
 • Vyhledat kontakty v poli Přidat účastníky.

   

 • Přetáhnout kontakty z karty Kontakty a vložit je do okna konferenčního hovoru.

   

Odpověď pomocí chatu

Když obdržíte hovor od jednoho z kontaktů, můžete si zvolit jednu z následujících možností:

 • Přijmout

   

 • Zamítnout

   

 • Odpovědět v chatu

   

Pokud zvolíte možnost Odpovědět v chatu, hovor se automaticky přesměruje do vaší hlasové schránky. Také se zobrazí okno chatu s volajícím, které vám poskytne možnost zaslat volajícímu rychlou odpověď.

Chcete-li použít tuto funkci, musíte mít nastavenou hlasovou schránku.

Vytočení kontaktu pomocí adresy SIP URI

 

Pomocí vytáčení adresy URI můžete telefonovat a překládat kontakty s identifikátory URI (Uniform Resource Identifier). Například uživatelka jménem Anita Perezová má ke svému číslu v adresáři přidruženou následující adresu SIP URI: aperez@priklad.com. Vytáčení adresy URI vám umožňuje volat Anitě prostřednictvím její adresy SIP URI, namísto jejího čísla v adresáři.

  

Můžete také zaslat tóny DTMF s identifikátorem SIP URI.

  

Váš správce musí povolit vytáčení adresy URI.

  
Zavolejte kontaktu s využitím příslušné adresy SIP URI:
 • Zadejte adresu SIP URI a klikněte na tlačítko volání.

  Odpovídající výsledky se zobrazí při psaní.

 • Chcete-li odeslat tóny DTMF, zadejte úplnou adresu SIP URI následovanou tóny DTMF. Například chcete-li vytočit kontakt Anita Perezová na lince 1234, zadejte adresu aperez@example.com, 1234.

Změna zvukového zařízení


      
Krok 1    Zapojte svá sluchátka s mikrofonem nebo jiné zvukové zařízení do odpovídajícího portu USB.
Krok 2    Vyberte nabídku ovládání telefonu v okně rozhraní a vyberte položku Použít můj počítač k telefonování. Vedlejší nabídka obsahuje zvukové zařízení, které se momentálně používá. K rozlišení mezi reproduktory, mikrofony a sluchátky se používají různé ikony. Pokud používáte dvě zvuková zařízení (jedno pro reproduktor a druhé pro mikrofon), pak jsou uvedena obě.
Krok 3    Chcete-li změnit své zvukové zařízení, klikněte na položku Možnosti zvuku. Zobrazí se karta Zvuk dialogového okna Možnosti.
Krok 4    Vyberte požadované zařízení pro reproduktor a mikrofon.
Krok 5    Klikněte na tlačítko OK.

Ikony odeslání hovoru do kontaktů

Ikonu hovoru můžete odeslat jinému uživateli v okně chatu, na kterou mohou jednoduše kliknout a zavolat vám. Tyto ikony hovorů vám poskytují jednoduchý způsob, jak požádat o zavolání od kontaktů. Když někdo obdrží ikonu hovoru, může jednoduše na ikonu kliknout a zahájit s vámi telefonní hovor.

Zadáním libovolného z následujících příkazů do okna chatu zašlete osobě nebo osobám v okně chatu ikonu telefonu. Vaše kontakty mohou kliknout na ikonu telefonu a zahájit s vámi hovor. :callme nebo :telephone

Ovládání vzdálených fotoaparátů

U hovorů, které podporují ovládání vzdálené kamery, můžete nastavit vzdálený fotoaparát tak, aby vám poskytoval lepší zobrazení během videohovorů nebo můžete ovládat konferenční rozvržení fotoaparátů. Ikona Zobrazit ovládání vzdálené kamery se zobrazí při hovoru, pokud má vzdálená kamera povolené ovládání. Když vyberete ikonu v závislosti na způsobu připojení hovoru, můžete ji použít buď k posunu vzdálené kamery, nebo ke změně konferenčního rozvržení video obrazovek.

Pokud voláte přímo jednotku nebo osobu, která má zařízení s ovladatelnou kamerou, můžete ovládat vzdálenou kameru, i když na dané zařízení volá více osob zároveň. Pokud však voláte přemostění Cisco, pak můžete ovládat pouze konferenční rozvržení výběrem způsobu zobrazení různých kamer ve vašem konferenčním hovoru.

Než začnete

Tato funkce je dostupná, pokud ji systém, který voláte, podporuje, a pokud ji váš správce povolil. Také se musíte nacházet v režimu softwarového telefonu, což znamená, že jste v okně rozhraní zvolili možnost Použít můj počítač k telefonování.


   
Krok 1    Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.
Krok 2    Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.
 • V případě přímých hovorů na zařízení můžete pomocí těchto ovládacích prvků posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.
 • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:
 

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:

                      
MožnostPopis
Naklonit nahoru

Klávesa šipky nahoru

Naklonit dolů

Klávesa šipky dolů

Posunout doleva

Klávesa šipky vlevo

Posunout doprava

Klávesa šipky vpravo

Přiblížit

Znaménko plus (klávesa Shift + rovná se)

Oddálit

Klávesa minus


Přidání vlastních vyzváněcích tónů

Můžete přidat vlastní vyzváněcí tón a nastavit ho jako příchozí vyzváněcí tón. Všechny zvukové soubory musí být ve zvukovém formátu WAV. Podporované formáty zahrnují:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Krok 1    Přejděte do složky Ringtones v systému. Obvyklá instalační cesta je: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Krok 2    Zkopírujte soubor vlastního vyzváněcího tónu do složky Ringtones. Teď můžete zobrazit novou možnost vyzváněcího tónu na kartě Zvuky a upozornění okna Možnosti.

 

Attachments

  Outcomes