Έναρξη ομαδικών συνομιλιών στο Cisco Jabber για Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομαδικές συνομιλίες για να στείλετε άμεσα μηνύματα σε δύο ή περισσότερες επαφές ταυτόχρονα. Οι ομαδικές συνομιλίες δεν είναι μόνιμες, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια συνομιλία με δύο ή περισσότερα άτομα αλλά δεν αποθηκεύεται ιστορικό.

Επιλέξτε έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες που θα προσκαλέσετε στην ομαδική συνομιλία. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομαδική συνομιλία είναι 100.
  • Ανοίξτε ένα παράθυρο συνομιλίας με έναν συμμετέχοντα της ομαδικής συνομιλίας. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συμμετεχόντων στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου συνομιλίας και προσδιορίστε άλλους συμμετέχοντες.
  • Στη λίστα Επαφές, επιλέξτε όλους όσους επιθυμείτε να προσκαλέσετε στην ομαδική συνομιλία. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα ονόματα και επιλέξτε Έναρξη ομαδικής συνομιλίας.
  • Στη λίστα Επαφές, μετακινήστε τον δείκτη επάνω σε ένα όνομα ομάδας και κάντε κλικ στο εικονίδιο ομαδικής συνομιλίας για να ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία με όλους τους διαθέσιμους συμμετέχοντες στην ομάδα.
  • Επιλέξτε πολλαπλές επαφές από την καρτέλα Επαφές ή Συνομιλίες και κάντε κλικ στο εικονίδιο ομαδικής συνομιλίας που εμφανίζεται όταν μετακινείτε τον δείκτη επάνω σε οποιεσδήποτε από τις επιλεγμένες επαφές.
  • Για υπάρχουσες συνομιλίες 1:1, μεταφέρετε μια επαφή από την καρτέλα Επαφές στην περιοχή περιεχομένου μηνύματος ή στην περιοχή λίστας συμμετεχόντων.Attachments

    Outcomes