Dostępność w aplikacji Cisco Jabber dla Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Obsługa oprogramowania do czytania zawartości ekranu

   

Począwszy od wersji 10.6 program Cisco Jabber for Windows obsługuje czytnik ekranu JAWS 15 i JAWS 16 w systemach operacyjnych Windows 7 i 8.

    

Aby uruchomić czytnik JAWS z klientem, należy pobrać odpowiedni skrypt. Skrypty i podręcznik referencyjny można pobrać ze strony z oprogramowaniem Cisco Jabber do pobrania. Plik, który należy pobrać, nosi nazwę CiscoJabber-JAWs-Scripts.<najnowsza-wersja>.zip.   

    

Ikony dostępności

Ikony dostępności prezentują dostępność za pomocą symboli.

Aby używać ikon dostępności, wybierz kolejno opcje Wyświetl > Wyświetl ikony dostępności dla obecności.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony i ikony dostępności:
                     
Ikona standardowa       Ikona dostępności       Opis      
                     

Dostępny       

       
                     

Niedostępny       

       
                     

Nie przeszkadzać

       
                     

Niedostępny       

       

Skróty klawiaturowe

Globalne skróty klawiaturowe

   

Globalne skróty klawiaturowe nie są związane z żadną aplikacją ani oknem. Są dostępne z dowolnego miejsca podczas używania komputera.

   
          
Działanie Skrót klawiaturowy
 

Przejście do zadokowanego okna (zadokowane okno musi być włączone w Widok > Pokaż zadokowane okno.

  
CTRL + Shift + ?
Otwarcie menu otwieranego prawym przyciskiem myszy 

Shift + F10

  
  

Okno huba

    
                     
 

Przejście na kartę Połączenia

  
 

CTRL + 2

  
 

Przejście na kartę Poczta głosowa

  
 

CTRL + 3

  
 

Przejście na kartę Spotkania

  
 

CTRL + 4

  
 

Dodanie kontaktu

  
 

CTRL + SHIFT + D

  
 

Pokazywanie/ukrywanie zdjęć kontaktów

  
 

CTRL + SHIFT + T

  
 

Pokazywanie kontakty offline

  
 

CTRL + SHIFT + H

  
 

Ustawienie fokusu na głównym oknie programu Cisco Jabber

  
 

CTRL + /

  
  

Połączenia przychodzące

    
             
Działanie Skrót klawiaturowy
Odbieranie połączeń CTRL + L
Odrzucanie połączeń CTRL + D
Odpowiadanie na połączenia na czacie CTRL + R  
  

Połączenia aktywne

   

   

                                                 
Działanie Skrót klawiaturowy
Nowe poł.CTRL + E
kończenie połączeń. CTRL + K
Włączenie lub wyłączenie trybu pełnoekranowego CTRL + SHIFT + F
Pokazywanie lub ukrywanie wideo z widokiem samego siebie CTRL + SHIFT + B  
Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia CTRL + strzałka w dół
Uruchamianie i zatrzymywanie wideo CTRL + SHIFT + V  
Włączanie i wyłączanie zadokowania okna połączenia CTRL + ALT + P
Zawieszanie i wznawianie połączeń CTRL + SHIFT + H
Otwieranie i zamykanie klawiatury numerycznej CTRL + SHIFT + K

Liczby na klawiaturze numerycznej można wprowadzać za pomocą klawiatury komputera.

Ten skrót jest niedostępny w środowiskach wirtualnych.

  
Zwiększenie głośności Zwiększenie o 1%: CTRL + SHIFT + strzałka w górę

Zwiększenie o 10%: CTRL + SHIFT + Page Up

Maksymalna głośność: CTRL + SHIFT + HOME

Zmniejszenie głośności Zmniejszenie o 1%: CTRL + SHIFT + strzałka w dół

Zmniejszenie o 10%: CTRL + SHIFT + Page Down

Minimalna głośność: CTRL + SHIFT + End

Otwarcie lub zamknięcie menu Więcej CTRL + SHIFT + plus
Otwarcie menu Scal, gdy połączenia są wstrzymane CTRL + M
Przekazywanie połączeń CTRL + SHIFT + T
Rozpoczęcie połączenia konferencyjnego CTRL + SHIFT + C
  

Wiadomości błyskawiczne

   

   

                               
Działanie Skrót klawiaturowy
Zamknięcie okna rozmowyCTRL + W
Pogrubiona czcionka CTRL + B
Kursywa CTRL + I
Podkreślenie CTRL + U
Kopiuj CTRL + C
Wklej CTRL + V
Wytnij CTRL + X
Cofnij CTRL + Z
Ponów CTRL + Y
  

Zrzuty ekranu

   

Aby wykonywać zrzuty ekranu za pomocą klawiatury:

  
 1.  

  Za pomocą klawisza Tab przejdź do elementu Wyślij zrzut ekranu w oknie Rozmowy.

    

 2.  

  Naciśnij spację.

    

 3.  

  Przytrzymaj spację i klawiszami strzałek zaznacz obszar ekranu, który chcesz zarejestrować.

    

 4.  

  Puść spację, aby wykonać zrzut ekranu i wkleić go do okna rozmowy.

    

 5.  

  Naciśnij klawisz Enter, aby wysłać zrzut ekranu.

    

  

Nawigacja za pomocą klawiatury

 
Za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek można przemieszczać się między elementami w:
 •  

  głównym oknie programu Cisco Jabber

    

 •  

  oknach rozmowy

    

 •  

  oknach połączeń

    

 •  

  listach kontaktów

    

 •  

  oknie Opcje

    

 •  

  zadokowanym oknie

    

  
  
 
 •  

  Listy i poszczególne składniki są dostępne za pomocą klawiszy strzałek.

    

 •  

  Klawisz Tab umożliwia przemieszczanie się po ogólnym obszarze. Do przemieszczania się wstecz służy kombinacja Shift + Tab.

    

 •  

  Kombinacja Ctrl + Tab umożliwia przemieszczanie się między oknami rozmów, gdy jest ich wiele.

    

 •  

  Klawisz Enter służy do wybierania elementów w oknach i rozpoczynania czatu z kontaktami na liście kontaktów.

    

  
  

Przemieszczanie się po elementach sterujących połączeniem

   
Aby przemieszczać się między elementami sterującymi połączeniem w oknach połączeń:
 1.  

  Klawisz Tab służy do przechodzenia między elementami sterującymi połączeniem.

    

 2.  

  Klawisze Spacja i Enter umożliwiają otwarcie dodatkowych menu elementów sterujących.

    

 3.  

  Ustawienia można zmieniać za pomocą klawiszy strzałek.

    

 4.  

  Klawisz Esc umożliwia zamknięcie dodatkowych menu elementów sterujących.

    

  
  

Przemieszczanie się na listach kontaktów

   
Podczas przemieszczania się za pomocą klawisza Tab można przechodzić między grupami i kontaktami. Aby przechodzić między grupami i kontaktami:
 •  

  Grupy można rozwijać i zwijać za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo.

    

 •  

  Klawisz strzałki w dół umożliwia przemieszczanie się między grupami.

    

 •  

  Klawisz strzałki w prawo umożliwia nawigowanie do grupy.

    

 •  

  Klawisz strzałki w lewo umożliwia nawigowanie poza grupę.

    

 •  

  Klawisze strzałek w górę i w dół umożliwiają przemieszczanie się między kontaktami w grupie.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes