สถานะการติดต่อใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

การรองรับตัวอ่านหน้าจอ

   

ตั้งแต่รุ่น 10.6 เป็นต้นมา Cisco Jabber สำหรับ Windows จะรองรับตัวอ่านหน้าจอ JAWS 15 หรือ JAWS 16 บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ 8

    

คุณต้องดาวน์โหลดสคริปต์เพื่อเรียกใช้ JAWS ด้วยไคลเอ็นต์ คุณสามารถดาวน์โหลดสคริปต์และคู่มืออ้างอิงได้จากไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Cisco Jabber คุณต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า CiscoJabber-JAWs-Scripts.<latest-version>.zip   

    

ไอคอนสถานะการติดต่อ

ไอคอนสถานะการติดต่อจะใช้สัญลักษณ์ในการแสดงสถานะ

หากต้องการใช้ไอคอนสถานะการติดต่อ ให้เลือก View (ดู) > Show accessible presence icons (แสดงไอคอนสถานะการติดต่อปัจจุบัน)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงไอคอนมาตรฐานและไอคอนสถานะการติดต่อ:
                     
ไอคอนมาตรฐาน       ไอคอนสถานะการติดต่อ       คำอธิบาย      
                     

ว่าง       

       
                     

ไม่อยู่       

       
                     

ส่วนตัว

       
                     

ไม่มี       

       

แป้นพิมพ์ลัด

คู่มือปุ่มลัดคีย์บอร์ดหลัก

   

ปุ่มลัดหลัก หมายถึง คุณสามารถใช้ปุ่มลัดในคอมพิวเตอร์ของคุณจากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเปิดหน้าต่างหรือแอปพลิเคชันเฉพาะใดเพื่อใช้ปุ่มลัด

   
          
การดำเนินการ ปุ่มลัดคีย์บอร์ด
 

เข้าถึงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ (ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานหน้าต่างที่เทียบชิดขอบของคุณแล้วใน View (ดู) > Show docked window (แสดงหน้าต่างที่เทียบชิดขอบ))

  
CTRL + Shift + ?
เปิดเมนูคลิกขวา 

Shift + F10

  
  

หน้าต่างฮับ

    
                     
 

นำทางไปแล้วเลือกแท็บ Calls (การโทร)

  
 

CTRL + 2

  
 

นำทางไปแล้วเลือกแท็บ Voicemail (ข้อความเสียง)

  
 

CTRL + 3

  
 

นำทางไปแล้วเลือกแท็บ Meetings (การประชุม)

  
 

CTRL + 4

  
 

เพิ่มผู้ติดต่อ

  
 

CTRL + SHIFT + D

  
 

แสดง/ซ่อนภาพของผู้ติดต่อ

  
 

CTRL + SHIFT + T

  
 

แสดงผู้ติดต่อที่ออฟไลน์

  
 

CTRL + SHIFT + H

  
 

ทำให้หน้าต่างหลักของ Cisco Jabber ชัดขึ้น

  
 

CTRL + /

  
  

สายโทรเข้า

    
             
การดำเนินการ ปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสาย CTRL + L
ปฏิเสธสาย CTRL + D
รับสายด้วยการแชท CTRL + R  
  

สายที่ใช้งานอยู่

   

   

                                                 
การดำเนินการ ปุ่มลัดคีย์บอร์ด
โทรใหม่CTRL + E
วางสาย CTRL + K
เข้าหรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ CTRL + SHIFT + F
แสดงหรือซ่อนวิดีโอภาพตัวเอง CTRL + SHIFT + B  
ปิดหรือเปิดเสียงของคุณ CTRL + ลูกศรลง
เริ่มต้นหรือหยุดวิดีโอ CTRL + SHIFT + V  
ชิดขอบหรือไม่ชิดขอบหน้าต่างการโทร CTRL + ALT + P
พักสายหรือพูดสายต่อ CTRL + SHIFT + H
เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + K

ใส่ตัวเลขบนแป้นพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

ปุ่มลัดนี้ไม่พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมเสมือน

  
เพิ่มระดับเสียง เพิ่มครั้งละ 1%: CTRL + SHIFT + ปุ่มลูกศรขึ้น

เพิ่มครั้งละ 10%: CTRL + SHIFT + Page Up

ระดับเสียงสูงสุด: CTRL + SHIFT + HOME

ลดระดับเสียง ลดครั้งละ 1%: CTRL + SHIFT + ปุ่มลูกศรลง

ลดครั้งละ 10%: CTRL + SHIFT + Page Down

ระดับเสียงต่ำสุด: CTRL + SHIFT + End

เปิดหรือปิดเมนู More (เพิ่มเติม) CTRL + SHIFT + Plus
เปิดเมนู Merge (รวมสาย) เมื่อพักสายอยู่ CTRL + M
โอนสายเรียกเข้า CTRL + SHIFT + T
เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ CTRL + SHIFT + C
  

ข้อความ

   

   

                               
การดำเนินการ ปุ่มลัดคีย์บอร์ด
ปิดหน้าต่างแชทCTRL + W
แบบอักษรตัวหนา CTRL + B
แบบอักษรตัวเอียง CTRL + I
ขีดเส้นใต้ CTRL + U
คัดลอก CTRL + C
วาง CTRL + V
ตัด CTRL + X
เลิกทำ CTRL + Z
ทำซ้ำ CTRL + Y
  

การจับภาพหน้าจอ

   

หากต้องการจับภาพหน้าจอโดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  
 1.  

  ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางไปยังแผงควบคุม Send a screen capture (ส่งการจับภาพหน้าจอ) บนหน้าต่าง Conversations (การสนทนา)

    

 2.  

  แตะที่ Space bar

    

 3.  

  กด Space bar ค้างไว้ แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้นพื้นที่หน้าจอบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ

    

 4.  

  ปล่อย Space bar เพื่อจับภาพหน้าจอแล้ววางลงในหน้าต่างแชทของคุณ

    

 5.  

  กดปุ่ม Enter เพื่อส่งการจับภาพหน้าจอ

    

  

การนำทางด้วยคีย์บอร์ด

 
กดปุ่ม Tab และปุ่มลูกศรเพื่อนำทางไปยังรายการ:
 •  

  หน้าต่างหลักของ Cisco Jabber

    

 •  

  หน้าต่างแชท

    

 •  

  หน้าต่างการโทร

    

 •  

  รายชื่อผู้ติดต่อ

    

 •  

  หน้าต่างตัวเลือก

    

 •  

  หน้าต่างที่เทียบชิดขอบ

    

  
  
 
 •  

  ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเข้าถึงรายการและรายละเอียดส่วนตัว

    

 •  

  ใช้ปุ่ม Tab เพื่อนำทางไปยังพื้นที่ทั่วไป และกด Shift + Tab เพื่อย้อนกลับ

    

 •  

  ใช้ Ctrl +Tab เพื่อนำทางไปยังหน้าต่างการสนทนาเมื่อคุณมีการสนทนาหลายรายการ

    

 •  

  กด Enter เพื่อเลือกรายการบนหน้าต่าง หรือเริ่มการสนทนากับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

    

  
  

นำทางไปที่แผงควบคุมการโทร

   
หากต้องการให้นำทางผ่านแผงควบคุมการโทรบนหน้าต่างการโทร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1.  

  ใช้ปุ่ม Tab เพื่อสลับระหว่างแผงควบคุมการโทร

    

 2.  

  กดปุ่ม Space หรือ Enter เพื่อเปิดเมนูควบคุมรอง

    

 3.  

  ปรับการตั้งค่าด้วยปุ่มลูกศร

    

 4.  

  กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเมนูควบคุมรอง

    

  
  

นำทางไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ

   
เมื่อคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อด้วยปุ่ม Tab จะมีกลุ่มและชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการให้นำทางระหว่างกลุ่มและผู้ติดต่อ
 •  

  ใช้ลูกศรชี้ซ้ายและขวาเพื่อขยายและยุบกลุ่ม

    

 •  

  ใช้ลูกศรลงเพื่อนำทางผ่านกลุ่มต่าง ๆ

    

 •  

  ใช้ลูกศรชี้ขวาเพื่อนำทางภายในกลุ่ม

    

 •  

  ใช้ลูกศรชี้ซ้ายเพื่อนำทางออกนอกกลุ่ม

    

 •  

  ใช้ลูกศรขึ้นและลงนำทางไปยังผู้ติดต่อในกลุ่ม

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes