Połączenia w programie Cisco Jabber dla systemu Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Połączenia

Połączenia w aplikacji Jabber

 

Funkcja obsługi połączeń w aplikacji Jabber musi zostać włączona przez administratora systemu.

  

Funkcja połączeń w aplikacji Jabber umożliwia nawiązywanie połączenia z innym klientem Cisco Jabber. W przeciwieństwie do innych typów połączeń telefonicznych wykonywanych w programie Jabber w przypadku połączeń w aplikacji Jabber występują pewne różnice:

  
 •  

  Połączenie w aplikacji Jabber można nawiązać tylko z jednym kontaktem na raz.

    

 •  

  Jeśli w trakcie połączenia między klientami Jabber zostanie nawiązane połączenie z innym kontaktem, trwające połączenie zostanie zakończone.

    

 •  

  Jeśli użytkownik i jego kontakt podejmie próbę nawiązania połączenia w aplikacji Jabber w tym samym czasie, połączenie użytkownika zostanie nawiązane i nie pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym.

    

  

Aby nawiązać połączenie w aplikacji Jabber, wystarczy wybrać ikonę menu Połączenie w oknie aktywnej rozmowy lub z listy kontaktów, a następnie wybrać opcję Połączenie Jabber.

  

Wybieranie numerów w oknie aktywnej rozmowy

   

Po wprowadzeniu numeru telefonu w oknie rozmowy będzie on wyświetlany jako łącze do klikania. Użytkownik oraz osoba, z którą prowadzi rozmowę na czacie, mogą kliknąć ten numer, aby nawiązać połączenie w aplikacji Jabber.

  

Numery telefonów powinny zawierać co najmniej cztery cyfry, a numery poprzedzone symbolem + powinny zawierać co najmniej 11 cyfr.

  

Przekierowywanie połączeń

Wszystkie połączenia w aplikacji Cisco Jabber można przekierowywać do poczty głosowej lub innego telefonu.


   
Krok 1    W oknie głównym wybierz menu elementów sterujących telefonu.
Krok 2    Wybierz opcję Przekazuj połączenia do, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Rozpoczynanie połączeń konferencyjnych

W połączeniach konferencyjnych może brać udział dwóch lub więcej uczestników. Połączenia konferencyjne można rozpoczynać na kilka sposobów:
 • W trakcie połączenia — połączenie można przekształcić w połączenie konferencyjne, klikając przycisk Więcej na pasku sterowania połączeniami, a następnie wybierając opcję Połączenie konferencyjne.

   

 • Z nagłówka grupy — umieść wskaźnik myszy nad nagłówkiem grupy i kliknij przycisk połączenia, aby rozpocząć połączenie konferencyjne ze wszystkimi dostępnymi kontaktami należącymi do tej grupy.

   

 • Z zaznaczenia wielu kontaktów — zaznacz kontakty mające uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym i kliknij przycisk połączenia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy nad dowolnym z zaznaczonych kontaktów.

   

Kontakty można dodawać do połączenia konferencyjnego w następujący sposób:
 • Wyszukaj kontakty w polu Dodaj uczestników.

   

 • Przeciągnij kontakty z karty Kontakty i upuść je w oknie połączenia konferencyjnego.

   

Odpowiadanie na czacie

Po nadejściu połączenia od jednego z kontaktów można wybrać jedną z następujących opcji:

 • Odbierz

   

 • Odrzuć

   

 • Odpowiedz na czacie

   

Po wybraniu opcji Odpowiedz na czacie połączenie zostanie automatycznie przekierowane na pocztę głosową. Ponadto zostanie wyświetlone okienko czatu z dzwoniącym, umożliwiające wysłanie szybkiej odpowiedzi do dzwoniącego.

Do korzystania z tej funkcji wymagane jest skonfigurowanie poczty głosowej.

Wybieranie kontaktu za pomocą adresu SIP URI

 

Funkcja wybierania adresu URI umożliwia nawiązywanie połączeń i rozpoznawanie nazw kontaktów przy użyciu adresów URI (Uniform Resource Identifiers). Na przykład użytkownik Anita Perez ma powiązany z numerem telefonu następujący adres SIP URI: aperez@example.com. Wybieranie adresu URI umożliwia nawiązywanie połączenia z Anitą za pomocą jej adresu SIP URI zamiast numeru telefonu.

  

Możesz także wysyłać sygnały dźwiękowe DTMF za pomocą SIP URI.

  

Administrator musi włączyć wybieranie adresu URI.

  
Połączenie z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI:
 • Wprowadź adres SIP URI i kliknij przycisk połączenia.

  Pasujące wyniki są wyświetlane podczas wpisywania.

 • Aby wysłać sygnały dźwiękowe DTMF, wprowadź pełny adres SIP URI, a następnie sygnały dźwiękowe DTMF. Na przykład, aby wybrać kontakt Anita Perez z rozszerzeniem 1234, wprowadź ciąg aperez@example.com,1234.

Zmiana urządzenia audio


      
Krok 1    Podłącz słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe to odpowiedniego portu USB.
Krok 2    W oknie centrum wybierz menu elementów sterujących telefonu i wybierz opcję Używanie komputera do nawiązywania połączeń. W podmenu jest wyświetlane obecnie używane urządzenie audio. Na ekranie wyświetlane są ikony ułatwiające rozróżnienie głośników, mikrofonów i zestawów słuchawkowych. Jeśli używane są dwa urządzenia audio (głośnik i mikrofon), widoczne są obydwa urządzenia.
Krok 3    Aby zmienić urządzenie audio, kliknij pozycję Opcje audio. W oknie dialogowym Opcje zostanie wyświetlona karta Audio.
Krok 4    Wybierz wymagane urządzenia głośnika i mikrofonu.
Krok 5    Kliknij przycisk OK.

Wysyłanie ikon połączenia do kontaktów

W oknie czatu można wysłać innemu użytkownikowi ikonę połączenia, po kliknięciu której może on w prosty sposób nawiązać połączenie. Ikony połączenia ułatwiają przesyłanie próśb o połączenie od kontaktów. Po otrzymaniu ikony połączenia kontakt może ją kliknąć, aby nawiązać połączenie telefoniczne z użytkownikiem.

W celu wysłania ikony telefonu do innych kontaktów, w oknie czatu można wprowadzić następujące polecenia. Aby rozpocząć połączenie z użytkownikiem, kontakt może kliknąć ikonę telefonu. :callme lub :telephone

Sterowanie kamerami zdalnymi

Podczas połączeń obsługujących sterowanie kamerami zdalnymi możesz wyregulować kamerę zdalną tak, by zapewnić sobie lepszy widok podczas połączeń wideo, albo kontrolować układ kamer podczas konferencji. Ikona Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną jest wyświetlana podczas połączenia, jeśli można kontrolować kamerę zdalną. Po wybraniu tej ikony możesz, w zależności od sposobu nawiązania połączenia, poruszać kamerą zdalną albo zmieniać układ konferencyjny ekranów wideo.

Jeśli dzwonisz bezpośrednio do działu lub osoby, która ma urządzenie z kamerą, którą można kontrolować, będziesz mieć nad nią kontrolę, nawet jeśli wiele osób naraz nawiązało połączenie z tym urządzeniem. Jeśli jednak masz połączenie z mostkiem Cisco, możesz kontrolować tylko układ konferencji, wybierając sposób wyświetlania różnych kamer na swoim ekranie połączenia konferencyjnego.

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja jest dostępna, jeśli została włączona przez administratora oraz jest obsługiwana przez system, z którym nawiązuje się połączenie. W oknie centrum należy także włączyć tryb programu telefonicznego, wybierając opcję Używanie komputera do nawiązywania połączeń.


   
Krok 1    Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.
Krok 2    Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.
 • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie kamery w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.
 • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.
 

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

                      
OpcjaOpis
Odchylenie w górę

Strzałka w górę

Pochylenie w dół

Strzałka w dół

Obrót w lewo

Strzałka w lewo

Obrót w prawo

Strzałka w prawo

Przybliżenie

Znak plus (Shift + klawisz =)

Oddalenie

Znak minus


Dodawanie dzwonków niestandardowych

Możesz dodać niestandardowy sygnał dzwonka i ustawić go jako sygnał połączenia przychodzącego. Pliki dźwiękowe muszą mieć format audio .wav. Obsługiwane formaty:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Krok 1    Przejdź do folderu Ringtones w swoim systemie. Zazwyczaj jest to ścieżka: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Krok 2    Skopiuj plik niestandardowego sygnału dzwonka do folderu Ringtones. Teraz na karcie Dźwięki i alarmy w oknie Opcje dostępna będzie nowa opcja sygnału dzwonka.

 

Attachments

  Outcomes