Chatten in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 5Show Document
  • View in full screen mode

Een oproep plaatsen tijdens een chatsessie


Stap 1             Tik tijdens een chatgesprek op voor iPhone of op voor iPad.
Stap 2             Tik op Bel voor iPhone.
Stap 3             Tik het nummer in dat u wilt bellen.

Een Cisco WebEx-vergadering starten tijdens een chatsessie


Stap 1             Tik tijdens een chatgesprek op voor iPhone of op voor iPad.
Stap 2             Tik op voor iPhone.

Een bestand overdragen tijdens een chatsessie

Als uw beheerder de functie heeft ingeschakeld, kunt u een bestandsoverdracht starten tijdens een chatsessie.


Stap 1             Selecteer de knop in het chatvenster.
Stap 2             Selecteer het bestandstype in de getoonde opties.
Stap 3             Selecteer het bestand op het apparaat.

Bestanden kunnen op het apparaat zijn opgeslagen of tijdens de overdracht worden vastgelegd voor foto's en video.

Stap 4             Wacht tot het bestand is overgedragen.

Een overgedragen bestand ontvangen tijdens een chatsessie

Als uw beheerder bestandsoverdracht heeft ingeschakeld, kunt u bestanden ontvangen van een deelnemer aan de chat.


Stap 1             Selecteer Accepteer als dat wordt gevraagd.
Stap 2             Wacht tot de bestandsoverdracht is voltooid.

Een groepchat starten

U kunt groepchats gebruiken om chatberichten naar twee of meer contactpersonen tegelijk te verzenden. Groepchats zijn niet permanent. Dit betekent dat u ze kunt gebruiken om met twee of meer personen te chatten maar dat er geen geschiedenis wordt opgeslagen.


Stap 1             U kunt een groepchat starten vanuit het scherm Chats of door een chatvenster te openen met een deelnemer van de groepchat. Als u een groepchat wilt starten met de contactpersonen in een groep in uw lijst met contactpersonen, drukt u op de kop van de groep en houd u deze vast.
Stap 2             Als u een chatvenster hebt geopend, tikt u op en tikt u vervolgens op om deelnemers toe te voegen. Als u zich in het scherm Chats bevindt, tikt u op .
Stap 3             In het zoekveld Aan: voert u de naam in van de contactpersoon die u aan de groepchat wilt toevoegen.
Stap 4             Tik op Onderwerp om het onderwerp van de groepchat op te geven.
Stap 5:             Tik opKlaar.

Een uitzendbericht verzenden


Stap 1             Druk vanuit uw lijst met contactpersonen op de kop van de groep waarmee u wilt chatten en houd deze vast.
Stap 2             Tik op Uitzendbericht verzenden. Het dialoogvenster Uitzendbericht verzenden wordt weergegeven.
Stap 3             Voer uw bericht in het tekstvak in. Als u meer personen aan het uitzendbericht wilt toevoegen, kunt u naar hen zoeken in het veld Aan en deze personen toevoegen. Contactpersonen naar wie u het uitzendbericht niet wilt verzenden, kunt u uit het veld Aan verwijderen.
Stap 4             Tik op Verzenden.


Attachments

    Outcomes