Czat w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Dzwonienie podczas sesji czatu


Krok 1             Podczas rozmowy na czacie dotknij ikony na iPhonie albo na iPadzie.
Krok 2             Dotknij opcji Połącz na iPhonie.
Krok 3             Wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.

Rozpoczynanie spotkania WebEx podczas sesji czatu


Krok 1             Podczas rozmowy na czacie dotknij ikony na iPhonie albo na iPadzie.
Krok 2             Dotknij opcji na iPhonie.

Przesyłanie pliku podczas sesji czatu

Jeśli administrator systemu włączył tę funkcję, podczas sesji czatu możesz rozpocząć przesyłanie pliku.


Krok 1             Wybierz przycisk w oknie czatu.
Krok 2             Wybierz typ pliku z podanych opcji.
Krok 3             Wybierz plik z urządzenia.

Możesz wybrać plik zapisany w pamięci urządzenia albo zrobić zdjęcie lub nagrać film do przesłania.

Krok 4             Zaczekaj na zakończenie przesyłania pliku.

Odbieranie przesłanego pliku podczas sesji czatu

Jeśli administrator systemu włączył przesyłanie plików, możesz odbierać pliki od uczestników czatu.


Krok 1             Gdy zostanie wyświetlone pytanie, wybierz opcję Akceptuję.
Krok 2             Zaczekaj na zakończenie przesyłania pliku.

Rozpoczynanie czatu grupowego

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów naraz. Czaty grupowe nie są trwałe — możesz za ich pomocą komunikować się z wieloma osobami naraz, ale historia tych czatów nie jest zapisywana.


Krok 1             Czat grupowy można rozpocząć albo na ekranie Czaty, albo otwierając okno czatu z jednym z uczestników. Aby rozpocząć czat grupowy z osobami należącymi do jednej grupy na liście kontaktów, naciśnij i przytrzymaj nagłówek grupy.
Krok 2             Jeśli masz otwarte okno czatu, możesz dodać uczestników, dotykając opcji , a następnie opcji . Jeśli masz otwarty ekran Czaty, dotknij pozycji .
Krok 3             W polu Do: wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do czatu grupowego.
Krok 4             Dotknij opcji Temat, aby wpisać temat czatu grupowego.
Krok 5             Dotknij opcji Gotowe.

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych


Krok 1             Na liście kontaktów naciśnij i przytrzymaj nagłówek grupy, z którą chcesz rozpocząć czat.
Krok 2             Dotknij opcji Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Zostanie wyświetlone okno Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.
Krok 3             Wprowadź wiadomość w polu tekstowym. Jeśli chcesz dodać więcej osób, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać. Możesz też usunąć z pola Do osoby, do których nie chcesz wysłać wiadomości rozgłoszeniowej.
Krok 4             Dotknij przycisku Wyślij.


Attachments

    Outcomes