Προσβασιμότητα στο Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Υποστήριξη αναγνώστη οθόνης

   

Από την έκδοση 10.6, το Cisco Jabber for Windows υποστηρίζει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS 15 ή JAWS 16 σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή 8.

    

Πρέπει να κάνετε λήψη μιας δέσμης ενεργειών για να λειτουργήσετε το JAWS με την εφαρμογή. Μπορείτε να κάνετε λήψη των δεσμών ενεργειών και του οδηγού αναφοράς από την τοποθεσία λήψης λογισμικού Cisco Jabber. Το αρχείο που χρειάζεστε ονομάζεται CiscoJabber-JAWs-Scripts.<latest-version>.zip.   

    

Εικονίδια προσβασιμότητας

Τα εικονίδια προσβασιμότητας χρησιμοποιούν σύμβολα για να δείξουν τη διαθεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια προσβασιμότητας, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση εικονιδίων προσβάσιμης παρουσίας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τυπικά εικονίδια και τα εικονίδια προσβασιμότητας:
                     
Τυπικό εικονίδιο       Εικονίδιο προσβασιμότητας       Περιγραφή      
                     

Διαθέσιμος       

       
                     

Λείπει       

       
                     

Μην ενοχλείτε

       
                     

Μη διαθέσιμος       

       

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πλήκτρα γενικών συντομεύσεων πληκτρολογίου

   

Γενικές συντομεύσεις σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις από οπουδήποτε στον υπολογιστή σας, χωρίς να είναι απαραίτητο να ανοίξει ένα ειδικό παράθυρο ή εφαρμογή για να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση.

   
          
Λειτουργία Συντόμευση πληκτρολογίου
 

Αποκτήστε πρόσβαση στο αγκυρωμένο παράθυρο (πρώτα βεβαιωθείτε ότι το αγκυρωμένο παράθυρό σας είναι ενεργοποιημένο στο Προβολή > Εμφάνιση αγκυρωμένου παραθύρου.

  
CTRL + Shift + ?
Ανοίξτε το μενού συντόμευσης 

Shift + F10

  
  

Κεντρικό παράθυρο

    
                     
 

Πλοηγηθείτε σε και επιλέξτε την καρτέλα Κλήσεις

  
 

CTRL + 2

  
 

Πλοηγηθείτε σε και επιλέξτε την καρτέλα Αυτ/Τηλ.

  
 

CTRL + 3

  
 

Πλοηγηθείτε σε και επιλέξτε την καρτέλα Συναντήσεις

  
 

CTRL + 4

  
 

Προσθήκη μιας επαφής

  
 

CTRL + SHIFT + D

  
 

Εμφάνιση/απόκρυψη εικόνων επαφών

  
 

CTRL + SHIFT + T

  
 

Εμφάνιση επαφών offline

  
 

CTRL + SHIFT + H

  
 

Φέρνετε σε εστίαση το κεντρικό παράθυρο Cisco Jabber

  
 

CTRL + /

  
  

Εισερχόμενες κλήσεις

    
             
Λειτουργία Συντόμευση πληκτρολογίου
Απάντηση κλήσεων CTRL + L
Απόρριψη κλήσεων CTRL + D
Απάντηση σε κλήσεις με συνομιλία CTRL + R  
  

Ενεργές κλήσεις

   

   

                                                 
Λειτουργία Συντόμευση πληκτρολογίου
ΝέαΚλήσCTRL + E
Να τερματίσετε κλήσεις CTRL + K
Είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης CTRL + SHIFT + F
Εμφάνιση ή απόκρυψη βίντεο αυτο-προβολής CTRL + SHIFT + B  
Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του ήχου CTRL + Κάτω βέλος
Έναρξη ή διακοπή βίντεο CTRL + SHIFT + V  
Αγκύρωση ή κατάργηση αγκύρωσης παραθύρου κλήσεων CTRL + ALT + P
Κράτηση σε αναμονή ή συνέχιση κλήσεων CTRL + SHIFT + H
Άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου CTRL + SHIFT + K

Καταχώρηση αριθμών στο πληκτρολόγιο με το πληκτρολόγιό σας.

Αυτή η συντόμευση δεν είναι διαθέσιμη σε εικονικά περιβάλλοντα.

  
Αύξηση έντασης Αύξηση κατά 1%: CTRL + SHIFT + Πάνω βέλος

Αύξηση κατά 10%: CTRL + SHIFT + Σελίδα προς τα πάνω

Μέγιστο επίπεδο έντασης: CTRL + SHIFT + HOME

Μείωση έντασης Μείωση κατά 1%: CTRL + SHIFT + Κάτω βέλος

Μείωση κατά 10%: CTRL + SHIFT + Σελίδα προς τα κάτω

Ελάχιστο επίπεδο έντασης: CTRL + SHIFT + End

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Περισσότερα CTRL + SHIFT + Συν
Άνοιγμα του μενού Συγχώνευση όταν κλήσεις βρίσκονται σε αναμονή CTRL + M
Μεταβίβαση μιας κλήσης CTRL + SHIFT + T
Έναρξη κλήσης συνδιάσκεψης CTRL + SHIFT + C
  

Άμεσα μηνύματα

   

   

                               
Λειτουργία Συντόμευση πληκτρολογίου
Κλείσιμο παραθύρου συνομιλίαςCTRL + W
Έντονη γραμματοσειρά CTRL + B
Πλάγια γραμματοσειρά CTRL + I
Υπογράμμιση CTRL + U
Αντιγραφή CTRL + C
Επικόλληση CTRL + V
Αποκοπή CTRL + X
Αναίρεση CTRL + Z
Επανάληψη CTRL + Y
  

Αποτυπώσεις οθόνης

   

Για να λάβετε αποτυπώσεις οθόνης με το πληκτρολόγιό σας, κάντε τα ακόλουθα:

  
 1.  

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο ελέγχου Αποστολή αποτύπωσης οθόνης στο παράθυρο Συνομιλίες.

    

 2.  

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

    

 3.  

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαστήματος και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε την περιοχή της οθόνης που επιθυμείτε να αποτυπώσετε.

    

 4.  

  Απελευθερώστε το πλήκτρο διαστήματος για να λάβετε μια αποτύπωση οθόνης και να την επικολλήσετε στο παράθυρο συνομιλίας σας.

    

 5.  

  Πατήστε Enter για αποστολή της αποτύπωσης οθόνης.

    

  

Πλοήγηση πληκτρολογίου

 
Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου των στοιχείων στο:
 •  

  Κεντρικό παράθυρο Cisco Jabber

    

 •  

  Παράθυρα συνομιλίας

    

 •  

  Παράθυρα κλήσης

    

 •  

  Λίστες επαφών

    

 •  

  Παράθυρο επιλογών

    

 •  

  Αγκυρωμένο παράθυρο

    

  
  
 
 •  

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για πρόσβαση στις λίστες και στα επιμέρους στοιχεία.

    

 •  

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για πλοήγηση στη γενική περιοχή, και το Shift + Tab για πλοήγηση προς τα πίσω.

    

 •  

  Χρησιμοποιήστε το Ctrl +Tab για πλοήγηση στα παράθυρα συνομιλίας όταν έχετε πολλές συνομιλίες σε εξέλιξη.

    

 •  

  Πατήστε Enter για επιλογή στοιχείων σε παράθυρα ή εκκίνηση συνομιλιών με επαφές στη λίστα επαφών σας.

    

  
  

Πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης

   
Για πλοήγηση στα στοιχεία ελέγχου κλήσης στα παράθυρα κλήσης, κάντε τα ακόλουθα:
 1.  

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων ελέγχου κλήσης.

    

 2.  

  Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή Enter για να ανοίξετε τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

    

 3.  

  Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με τα πλήκτρα βέλους.

    

 4.  

  Πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από τα μενού δευτερευόντων στοιχείων ελέγχου.

    

  
  

Πλοήγηση στις λίστες επαφών

   
Όταν πλοηγείστε στη λίστα επαφών με το πλήκτρο Tab, υπάρχουν ομάδες και επαφές. Για πλοήγηση στις ομάδες και επαφές,
 •  

  Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί βέλος για να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τις ομάδες.

    

 •  

  Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για πλοήγηση στις ομάδες.

    

 •  

  Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος για πλοήγηση σε μια ομάδα.

    

 •  

  Χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος για πλοήγηση εκτός μιας ομάδας.

    

 •  

  Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για πλοήγηση στις επαφές σε μια ομάδα.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes