נגישות ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

תמיכה בקורא מסכים

   

החל מהפצה 10.6, Cisco Jabber for Windows תומכת בקורא מסכים JAWS 15 או JAWS 16 במערכת הפעלה Windows 7 או 8.

    

עליך להוריד קובץ script כדי להפעיל JAWS עם הלקוח. ניתן להוריד את קובצי ה-script ואת המדריך לעיון מאתר הורדות התוכנה של Cisco Jabber. שם הקובץ הנחוץ הוא CiscoJabber-JAWs-Scripts.<הגרסה האחרונה>.zip.   

    

סמלי נגישות

סמלי נגישות משתמשים בסימנים להצגת הזמינות.

כדי להשתמש בסמלי הנגישות, בחר הצג > הצג סמלי נוכחות נגישים.

הטבלה הבאה מציגה סמלים סטנדרטיים וסמלים נגישים:
                     
סמל סטנדרטי       סמל נגישות       תיאור      
                     

זמין       

       
                     

לא נמצא       

       
                     

נא לא להפריע

       
                     

לא זמין       

       

קיצורי מקשים

מקשים גלובליים לקיצורים בלוח המקשים

   

המשמעות של קיצורים גלובליים היא שניתן להשתמש בהם מכל מקום במחשב, אין צורך שחלון או יישום ספציפיים יהיו פתוחים כדי להשתמש בקיצור.

   
          
פעולה קיצור ללוח המקשים
 

גש לחלון המעוגן (ראשית וודא שהחלון המעוגן מופעל בתצוגה > הצג חלון מעוגן.

  
CTRL + Shift + ?
פתח את תפריט הלחיצה הימנית 

Shift + F10

  
  

חלון רכזת

    
                     
 

עבור לכרטיסייה שיחות ובחר אותה

  
 

CTRL + 2

  
 

עבור לכרטיסייה תא קולי ובחר אותה

  
 

CTRL + 3

  
 

עבור לכרטיסייה פגישות ובחר אותה

  
 

CTRL + 4

  
 

הוסף איש קשר

  
 

CTRL + SHIFT + D

  
 

הצג/הסתר תמונות של אנשי הקשר

  
 

CTRL + SHIFT + T

  
 

הצג אנשי קשר שאינם מקוונים

  
 

CTRL + SHIFT + H

  
 

העבר את המיקוד אל החלון הראשי של Cisco Jabber

  
 

CTRL + /

  
  

שיחות נכנסות

    
             
פעולה קיצור ללוח המקשים
ענה לשיחות CTRL + L
דחה שיחות CTRL + D
השב לשיחות עם צ'אט CTRL + R  
  

שיחות פעילות

   

   

                                                 
פעולה קיצור ללוח המקשים
החל שיחהCTRL + E
סיים שיחות CTRL + K
היכנס למצב מסך מלא או צא ממנו CTRL + SHIFT + F
הצג או הסתר וידאו תצוגה עצמית CTRL + SHIFT + B  
השתק או בטל השתקה של השמע CTRL + חץ למטה
התחל וידאו או עצור אותו CTRL + SHIFT + V  
עגון או בטל את עגינת חלון השיחה CTRL + ALT + P
החזק או חדש את השיחה CTRL + SHIFT + H
פתח או סגור את לוח המקשים CTRL + SHIFT + K

הזן ספרות בלוח המקשים באמצעות המקלדת

קיצור הדרך אינו זמין בסביבות וירטואליות

  
הגבר את עוצמת הקול הגבר ב-1%: CTRL + SHIFT + חץ למעלה

הגבר ב-10%: CTRL + SHIFT + דף למעלה

רמת עוצמת קול מרבית: CTRL + SHIFT + HOME

החלש את עוצמת הקול החלש ב-1%: CTRL + SHIFT + חץ למטה

החלש ב-10%: CTRL + SHIFT + דף למטה

רמת עוצמת קול מינימלית: CTRL + SHIFT + End

פתח את התפריט 'עוד' או סגור אותו CTRL + SHIFT + פלוס
פתח את התפריט 'מזג' כששיחות בהמתנה CTRL + M
העברת שיחה CTRL + SHIFT + T
התחלת שיחת ועידה CTRL + SHIFT + C
  

הודעות מיידיות

   

   

                               
פעולה קיצור ללוח המקשים
סגור את חלון הצ'אטCTRL + W
גופן מודגש CTRL + B
גופן נטוי CTRL + I
קו תחתון CTRL + U
העתק CTRL + C
הדבק CTRL + V
גזור CTRL + X
בטל CTRL + Z
בצע שוב CTRL + Y
  

צילום מסכים

   

כדי לצלם מסך באמצעות המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:

  
 1.  

  השתמש במקש Tab כדי לנווט אל הבקרה שלח צילום מסך בחלון שיחות.

    

 2.  

  הקש על המקש 'רווח'

    

 3.  

  החזק את המקש 'רווח' לחות והשתמש במקשי החצים כדי לסמן את אזור המסך שאתה רוצה לצלם.

    

 4.  

  שחרר את המקש 'רווח' כדי לצלם תמונה של המסך ולהדביק אותה בחלון הצ'אט.

    

 5.  

  לחץ על Enter כדי לשלוח את צילום המסך.

    

  

ניווט במקלדת

 
לחץ על המקש Tab ועל מקשי החצים כדי לנווט בין הפריטים ב:
 •  

  חלון הראשי של Cisco Jabber

    

 •  

  חלונות צ'אט

    

 •  

  חלונות שיחה

    

 •  

  רשימות אנשי קשר

    

 •  

  חלון אפשרויות

    

 •  

  חלון בעגינה

    

  
  
 
 •  

  השתמש במקשי החצים כדי לגשת לרשימות ולרכיבים אינדיבידואליים.

    

 •  

  השתמש במקש Tab כדי לנווט באזור הכללי, ובמקשים Shift + Tab כדי לנווט אחורה.

    

 •  

  השתמש במקשים Ctrl +Tab כדי לנווט בין חלונות שיחה כשיש לך שיחות מרובות.

    

 •  

  לחץ על Enter כדי לבחור פריטים בחלונות או להתחיל שיחות צ'אט עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר.

    

  
  

ניווט בקרות שיחה

   
כדי לנווט בין בקרות שיחה בחלונות שיחה, בצע את הפעולות הבאות:
 1.  

  השתמש במקש Tab כדי לעבור בין בקרות שיחה.

    

 2.  

  לחץ על המקש רווח או Enter כדי לפתוח תפריטי בקרה משניים.

    

 3.  

  כוונן את ההגדרות באמצעות מקשי החצים.

    

 4.  

  לחץ על המקש Esc כדי לצאת מתפריטי בקרה משניים.

    

  
  

ניווט ברשימות אנשי קשר

   
כשאתה נכנס לרשימת אנשי הקשר באמצעות המקש Tab, יש קבוצות ואנשי קשר. כדי לנווט בין קבוצות לאנשי קשר,
 •  

  השתמש במקשים חת שמאלי וחץ ימני כדי להרחיב ולכווץ קבוצות.

    

 •  

  השתמש במקש חץ למטה כדי לנווט בין קבוצות.

    

 •  

  השתמש במקש חץ ימינה כדי להיכנס לקבוצה.

    

 •  

  השתמש במקש חץ שמאלה כדי לצאת מקבוצה.

    

 •  

  השתמש במקשים חץ למטה וחץ למעלה כדי לנווט בין אנשי קשר בקבוצה.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes