Problemen oplossen in Cisco Jabber voor Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Problemen oplossen

Kan geen toegang krijgen tot functies

  

Als er een probleem is met een functie, bijvoorbeeld als u uw spraakberichten niet kunt openen, is er mogelijk iets aan de hand met uw verbindingsstatus.   

   

        
Stap 1    Selecteer in de client het pictogram Menu en vervolgens Help > Verbindingsstatus weergeven.   
Stap 2    Controleer voor elke weergegeven server of de weergegeven status Verbonden is.   
Stap 3    Als er geen servers met de status Verbonden worden weergegeven, selecteert u Opties om de accountinstellingen te controleren.    Het tabblad Accounts wordt geopend.   
Stap 4    Controleer of uw gebruikersnaam juist is, voer uw systeemreferenties opnieuw in en selecteer Toepassen.    
Stap 5    Als het probleem blijft bestaan, selecteert u de optie Geavanceerd om uw serveradressen te bekijken. Vervolgens meldt u het probleem samen met uw serverinformatie aan de systeembeheerder.   

Videovoorkeuren voor gesprekken instellen

  

Als u een inkomend videogesprek ziet en uw video niet voor het gesprek wilt weergeven, kunt u de instelling zo wijzigen dat gesprekken worden beantwoord met video. Ook kunt u, als u merkt dat er geen video wordt weergegeven, ervoor kiezen om uw video weer te geven bij het beantwoorden van gesprekken.  

   

      
Stap 1    Selecteer in de client het pictogram Menu en vervolgens Bestand > Opties > Gesprekken.   
Stap 2    Selecteer uw voorkeur in Gesprekken altijd starten met video of Gesprekken nooit starten met video.         

U kunt deze voorkeuren altijd wijzigen. Dus als u video voor één gesprek of voor één dag wilt uitschakelen, selecteert u Gesprekken nooit starten met video. U kunt die voorkeur dan later wijzigen wanneer u wel videogesprekken wilt voeren.    

    
Stap 3    Selecteer Toepassen en vervolgens OK.   

Mijn profielfoto wijzigen

   

Als er geen profielfoto van u wordt weergegeven of als u de gebruikte foto wilt veranderen, kunt u uw profielfoto toevoegen of wijzigen. Deze optie is echter alleen beschikbaar voor organisaties die cloudimplementaties gebruiken. Als u niet beschikt over de optie Mijn profiel bewerken, kunt u uw profielfoto niet wijzigen.  

    

      
Stap 1    Selecteer in de client het pictogram Menu en vervolgens Bestand > Mijn profiel bewerken.    
Stap 2    Selecteer het pictogram onder uw profielfoto om naar de foto te bladeren die u wilt uploaden.    
Stap 3    Selecteer de foto en selecteer Openen.    

Spaties in hyperlinks

   

Als u een koppeling in uw chatvenster wilt plakken en de koppeling bevat spaties (zoals voor netwerklocaties), moet u punthaken (< >) aan het begin en einde van de hyperlink toevoegen zodat op de gehele koppeling kan worden geklikt. Anders wordt alleen de eerste tekenreeks tot en met de eerste spatie in de klikbare koppeling opgenomen.  

    

U wilt uw collega bijvoorbeeld de netwerklocatie voor een bestand sturen. Als u uw collega alleen de locatie, dus zonder punthaken, stuurt, wordt de locatie als volgt weergegeven:     \\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE. Als u de koppeling tussen punthaken plaatst, wordt de gehele tekenreeks als een klikbare koppeling weergegeven:     <\\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE.  

   
 

Attachments

    Outcomes