iPhone ve iPad için Cisco Jabber’da Kişiler

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

iPhone ve iPad için Cisco Jabber’da Kişiler

Sohbet, Çağrı veya Sık Kullanılanlara Ekleme için Kısayol Kullanma


   
Adım 1    Kişiler penceresinde, iletişim kurmak veya Sık Kullanılanlara eklemek istediğiniz kişiyi seçin.   
Adım 2    Kişi üzerinde ekranı sola kaydırın.   
 1. Kişiyle sohbet etmek için seçeneğine dokunun.    
 2. Kişiyi aramak için seçeneğine dokunun.    
 3. Kişiyi Sık Kullanılanlara eklemek veya daha önce Sık Kullanılanlara eklenen kişiyi kaldırmak için seçeneğine dokunun.           

Yeni Kişi Grubu Ekleme

  

iPhone ve iPad için Cisco Jabber, uygulamanıza yeni grup eklemenizi sağlar.  

   

Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Yeni bir kişi grubu oluşturamıyorsanız sistem yöneticinizle iletişim kurun.  

   

    
Adım 1    Kişiler ekranında seçeneğine dokunun.   
Adım 2    Grup Oluştur’a dokunun.   
Adım 3    Yeni kişi grubunuzun adını girin ve Oluştur'a dokunun.    Kişiler listenizde yeni kişi grubu görünür.   

Dizin Grubu Ekleme

  

Dizin grupları kuruluşunuz için yöneticiniz tarafından yönetilir. Kişiler listenize bir dizin grubu eklediğinizde, bu dizin grubuna atanmış kişiler otomatik olarak kişilerinizdeki gruba eklenir. Kuruluşunuzun dizini ile otomatik olarak eşitlendiğinden bu listeyi yönetmeniz gerekmez. Yani yönetici kuruluş dizinine bir kişi eklediğinde veya bu dizinden bir kişi çıkardığında, bu kişi kişiler listenize de eklenir veya bu listeden çıkarılır. Cisco Jabber'daki kişi listenizde, bir dizin grubunu istediğiniz zaman ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.  

   

Dizin grubundan 100’den fazla kişi varsa bu gruptaki hiç kimse için iletişim durumu görüntülenmez.  

   
Başlamadan Önce  

Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Dizin grupları ekleyemiyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.  

   

     
Adım 1    Kişiler ekranında seçeneğine dokunun.   
Adım 2    Dizin Grubu Ekle’ye dokunun.         
    
Önemli: Kişi listenize 1.000’den fazla kişi ekleyemezsiniz.    
     
    
Adım 3    Eklemek istediğiniz grubun adını Dizin Grubu Ekle alanına girin.   
Adım 4    Bitti’ye dokunun.    Dizin grubundaki herkes Kişi listenize eklenir.   

Kişi Grubunu Kaldırma

  

iPhone ve iPad için Cisco Jabber, mevcut kişi grubunu sohbet uygulamasından kaldırmanıza imkan tanır.  

   

Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Mevcut bir kişi grubunu kaldıramıyorsanız sistem yöneticinizle iletişim kurun.  

   

   
Adım 1    Kişiler ekranında, kaldırmak istediğiniz gruba dokunun ve basılı tutun.   
Adım 2    Kişi grubunu kaldırmak için Kaldır’a dokunun.     Kişi grubu, kişi listenizden kaldırılır.   

 

Attachments

  Outcomes