שיחות ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

שיחות

שיחות Jabber

 

על מנהל המערכת להפעיל שיחות Jabber.

  

ניתן לבצע שיחה ללקוח אחר של Cisco Jabber באמצעות שיחות Jabber. שלא כמו סוגים אחרים של שיחות טלפון, כשאתה משתמש ב-Jabber יש מספר הבדלים בשימוש בשיחות Jabber, כגון:

  
 •  

  ניתן לבצע שיחת Jabber רק עם איש קשר אחד בו-זמנית.

    

 •  

  כשאתה בשיחת Jabber, אם תתקשר לאיש קשר אחר השיחה הנוכחית תסתיים.

    

 •  

  כשאתה מתחיל שיחת Jabber עם איש קשר והוא מתחיל שיחת Jabber איתך בו-זמנית, השיחה שלך תחובר אבל לא תקבל הודעה לגבי שיחה נכנסת.

    

  

כדי לבצע שיחת Jabber, בחר את תפריט סמל השיחה מחלון השיחות הפעילות או מרשימת אנשי הקשר, ובחר את האפשרות שיחת Jabber.

  

חיוג מספרים משיחות פעילות

   

ניתן להזין מספר טלפון לחלון שיחה והוא יופיע כקישור שניתן ללחוץ עליו. אתה והאדם שאתה משוחח איתו תוכלו ללחוץ על המספר ולבצע שיחת Jabber.

  

על מספרי הטלפון להיות בני 4 ספרות לפחות ואם יש לפניהם +, עליהם להיות בני 11 ספרות לפחות.

  

העברת שיחות

ניתן להעביר את כל השיחות מ-Cisco Jabber לתא קולי או לטלפון אחר.


   
שלב 1    בחר את תפריט בקרת הטלפון בחלון הראשי.
שלב 2    בחר העבר שיחות אל ולאחר מכן בחר את האפשרות המתאימה.

התחל שיחות ועידה

שיחות ועידה כוללות שני משתתפים או יותר. ישנן מספר דרכים להתחיל שיחות ועידה:
 • בזמן שיחה - המר את השיחה לשיחת ועידה על-ידי לחיצה על הלחצן עוד ברצועת בקרת השיחות, ולאחר מכן בחירה של האפשרות שיחת ועידה.

   

 • מכותרת קבוצה - רחף מעל ככותרת קבוצה ולחץ על לחצן השיחה כדי להתחיל שיחת ועידה עם כל אנשי הקשר הזמינים מקבוצה זו.

   

 • עבור בחירת מספר אנשי קשר - בחר את אנשי הקשר שאתה רוצה בשיחת הוועידה ולחץ על לחצן השיחה שמופיע כשאתה מרחף מעל אחד מאנשי הקשר.

   

ניתן להוסיף אנשי קשר לשיחת ועידה באופן הבא:
 • חפש אנשי קשר בשדה הוסף משתתפים.

   

 • גרור אנשי קשר מהכרטיסייה 'אנשי קשר' ושחרר אותם בחלון שיחת הוועידה.

   

השב בצ'אט

כשאתה מקבל שיחה מאחד מאנשי הקשר שלך, תוכל לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

 • מענה

   

 • דחה

   

 • מענה בצ'אט

   

אם תבחר מענה בצ'אט, השיחה תועבר באופן אוטומטי לתא הקולי. יופיע גם חלון צ'אט עם המתקשר כדי שתהיה לך אפשרות לשלוח למתקשר מענה מהיר.

כדי להשתמש בתכונה זו יש להגדיר תא קולי.

חיוג לאיש קשר באמצעות SIP URI

 

ניתן להשתמש בחיוג URI כדי לבצע שיחות וליישב אנשי קשר באמצעות 'מזהה משאבים אחיד' (URI). לדוגמה, למשתמשת בשם Anita Perez יש את ה-SIP URI הבא המשויך למספר הספרייה שלה: aperez@example.com. חיוג URI מאפשר להתקשר ל-Anita באמצעות ה-SIP URI במקום להשתמש במספר הספרייה שלה.

  

ניתן גם לשלוח צלילי DTMF באמצעות ה-SIP URI.

  

על מנהל הנערכת להפעיל חיוג URI.

  
חיוג לאיש קשר באמצעות SIP URI:
 • הזן את ה-SIP URI ולחץ על לחצן השיחה.

  תוצאות מתאימות יוצגו תוך כדי הקלדה.

 • כדי לשלוח צלילי DTMF, הזן את ה-SIP URI המלא ואחריו צלילי DTMF. לדוגמה, כדי לחייג אל Anita Perez בשלוחה 1234, הזן aperez@example.com,1234.

שינוי מכשיר שמע


      
שלב 1    חבר את האוזניות או התקן שמע אחר ליציאת USB המתאימה.
שלב 2    בחר את תפריט בקרת הטלפון בחלון הרכזת ובחר השתמש במחשב שלי עבור שיחות. תפריט המשנה מציג את מכשיר השמע שנמצע כרגע בשימוש. סמלים שונים משמשים לאבחנה בין מכשירי רמקולים, מכשירי מיקרופונים ואוזניות. אם נעשה שימוש בשני מכשירים (אחד כרמקול והשני כמיקרופון), שניהם יופיעו.
שלב 3    כדי לשנות את מכשיר השמע, לחץ על אפשרויות שמע. תוצג הכרטיסייה שמע של תיבת הדו-שיח אפשרויות.
שלב 4    בחר את המכשירים הרצויים עבור הרמקול והמיקרופון.
שלב 5    לחץ על אישור.

שליחת סמלי שיחות אל אנשי קשר

ניתן לשלוח סמל שיחה למשתמש אחר בחלון צ'אט כדי שהוא יוכל ללחוץ על-מנת להתקשר אליך. סמלי שיחות אלה מספקים דרך קלה לבקשת שיחה מאנשי קשר. כשמישהו מקבל סמל שיחה הוא יכול ללחוץ על הסמל כדי להתקשר אליך.

הזן את אחת מהפקודות הבאות בחלון צ'אט כדי לשלוח סמל של טלפון לאדם או לאנשים שבחלון הצ'אט. אנשי הקשר יוכלו ללחוץ על סמל הטלפון כדי להתקשר אליך: :callme או :telephone

שליטה מרחוק על מצלמות

בשיחות שתומכות בשליטה מרחוק במצלמה ניתן לכוונן את המצלמה כדי שתיתן לך תצוגה טובה יותר בזמן שיחות וידאו או לשלוט על פריסת המצלמות בוועידה. אם המצלמה מופעלת לשליטה מרחוק, יוצג בשיחה סמל הצג שליטה מרחוק במצלמה. בהתאם לאופן שבו השיחה מחוברת, כשתבחר את הסמל, תוכל להשתמש בו להזזת המצלמה או כדי לשנות את פריסת הוועידה של מסכי הווידאו.

אם תתקשר ישירות ליחידה או לאדם בעל מכשיר עם מצלמה שניתנת לשליטה, תוכל לשלוט על המצלמה גם אם מספר אנשים מתקשרים לאותו מכשיר בו-זמנית. אולם, אם תתקשר לגשר של Cisco תוכל רק לשלוט על פריסת הוועידה על-ידי בחירת הדרך שבה אתה רוצה להציג את המצלמות השונות בשיחת הוועידה.

לפני שתתחיל

תכונה זו זמינה רק אם המערכת שאליה אתה מתקשר תומכת בה ואם מנהל המערכת הפעיל אותה עבורך. עליך גם להיות במצב softphone, כלומר בחרת את השתמש במחשב שלי עבור שיחות בחלון הרכזת.


   
שלב 1    לאחר שהתחלת שיחת וידאו, בחר את הסמל הצג שליטה מרחוק במצלמה.
שלב 2    השתמש בלחצן צודד, הטה והגדל כדי לשלוט על השיחה.
 • עבור שיחות ישירות למכשירים, השתמש בבקרים כדי לצודד את המצלמה שמאלה או ימינה, להטות או המצלמה למעלה או למטה, וכדי להגדיל או להקטין את התמונה.
 • עבור שיחות לגשרים, השתמש בבקרים כדי לבחור את פריסת הוועידה שבה אתה רוצה להשתמש.
 

ניתן גם להשתמש בקיצורים הבאים ללוח המקשים כדי לשלוט על המצלמה באופן ידני.

                      
אפשרותתיאור
הטה למעלה

מקש חץ למעלה

הטה למטה

מקש חץ למטה

צודד שמאלה

מקש חץ שמאלה

צודד ימינה

מקש חץ ימינה

הגדל

סימן פלוס (Shift + מקש שוויון)

הקטן

מקש סימן מינוס


הוספת צלצולי חיוג מותאמים אישית

ניתן גם להוסיף צליל חיוג מותאם אישית ולהגדיר אותו כצליל החיוג עבור שיחה נכנסת. על כל קובצי הצלילים להיות בתבנית שמע .wav התבניות הנתמכות כוללות את:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
שלב 1    נווט אל התיקייה Ringtones במערכת. נתיב התקנה טיפוסי הוא: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
שלב 2    העתק את קובץ צלצול החיוג המותאם אישית אל התיקייה Ringtones. עכשיו תוכל לראות את אפשרות צליל החיוג החדש בכרטיסייה 'צלילים והתראות' של החלון אפשרויות.

 

Attachments

  Outcomes