התחל צ'אטים קבוצתיים ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ניתן להשתמש בצ'אטים קבוצתיים כדי לשלוח הודעות מיידיות בו-זמנית לשני אנשי קשר או יותר. צ'אטים קבוצתיים אינם מתמידים, כללומר ניתן להשתמש בהם ליצירת צ'אט עם שני אנשים או יותר אך לא נשמרת כל היסטוריה.

בחר משתתף אחד או יותר כדי להזמינם לצ'אט הקבוצתי. מספר המשתתפים המרבי בצ'אט קבוצתי הוא 100.
  • פתח חלון צ'אט עם משתתף אחד מהצ'אט הקבוצתי. לחץ על הלחצן הוסף משתתפים שבפינה השמאלית התחתונה של חלון הצ'אט וציין משתתפים אחרים.
  • ברשימה אנשי קשר, בחר את כל מי שאתה רוצה להזמין לצ'אט הקבוצתי. לחץ לחיצה ימנית על השמות שנבחרו ובחר התחל צ'אט קבוצתי.
  • ברשימה אנשי קשר, רחף מעל שם קבוצה ולחץ על סמל הצ'אט הקבוצתי כדי להתחיל צ'אט קבוצתי עם כל המשתתפים הזמינים שבקבוצה.
  • בחר מספר אנשי קשר מהכרטיסייה אנשי קשר או צ'אטים ולחץ על סמל הצ'אט הקבוצתי שיוצג כאשר תרחף מעל אחד מאנשי הקשר שנבחרו.
  • עבור צ'אטים אחד על אחד קיימים, גרור איש קשר מהכרטיסייה 'אנשי קשר' אל אזור תוכן ההודעות או אל אזור רשימת המשתתפים.Attachments

    Outcomes