Usnadnění přístupu v aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Podpora nástrojů pro čtení obrazovky

   

Od verze 10.6 aplikace Cisco Jabber pro systém Windows podporuje čtečku obrazovky JAWS 15 nebo JAWS 16 v operačním systému Windows 7 nebo 8.

    

Chcete-li spustit JAWS s klientem, musíte si stáhnout skript. Skripty a referenční příručku můžete stáhnout ze stránky stahování softwaru aplikace Cisco Jabber. Potřebný soubor se nazývá CiscoJabber-JAWs-Scripts.<nejnovější verze>.zip.   

    

Ikony s usnadněním přístupu

Ikony s usnadněním přístupu zobrazují dostupnost pomocí symbolů.

Chcete-li použít ikony s usnadněním přístupu, vyberte možnost Zobrazit > Zobrazit ikony dostupné přítomnosti.

Standardní ikony a dostupné ikony najdete v následující tabulce:
                     
Standardní ikona       Ikona s usnadněním přístupu       Popis      
                     

K dispozici       

       
                     

Jsem pryč,       

       
                     

Funkce Nerušit

       
                     

Není k dispozici       

       

Klávesové zkratky

Globální klávesové zkratky

   

Globální klávesové zkratky znamenají, že můžete zkratky použít odkudkoliv v počítači. K použití zkratky není třeba otevřít konkrétní okno nebo aplikaci.

   
          
Činnost Klávesová zkratka
 

Otevřete ukotvené okno (nejprve zajistěte, že vaše ukotvené okno je povoleno v položce Zobrazení > Zobrazit ukotvené okno.

  
CTRL + Shift + ?
Otevřete nabídku kliknutím pravým tlačítkem 

Shift + F10

  
  

Okno rozhraní

    
                     
 

Přejděte na kartu Hovory a vyberte ji

  
 

CTRL + 2

  
 

Přejděte na kartu Hlasová schránka a vyberte ji

  
 

CTRL + 3

  
 

Přejděte na kartu Schůzky a vyberte ji

  
 

CTRL + 4

  
 

Přidat kontakt

  
 

CTRL + SHIFT + D

  
 

Zobrazit/skrýt obrázky kontaktu

  
 

CTRL + SHIFT + T

  
 

Zobrazit offline kontakty

  
 

CTRL + SHIFT + H

  
 

Zobrazit hlavní okno aplikace Cisco Jabber na displeji

  
 

CTRL + /

  
  

Příchozí hovory

    
             
Činnost Klávesová zkratka
Přijetí hovoru CTRL + L
Odmítnutí hovoru CTRL + D
Odpověď na hovor s chatem CTRL + R  
  

Aktivní hovory

   

   

                                                 
Činnost Klávesová zkratka
VolatCTRL + E
Ukončit hovor CTRL + K
Aktivace nebo opuštění režimu celé obrazovky CTRL + SHIFT + F
Zobrazení nebo skrytí videa autoportrétu CTRL + SHIFT + B  
Ztišení nebo obnovení zvuku CTRL + šipka dolů
Spuštění nebo zastavení videa CTRL + SHIFT + V  
Ukotvení nebo zrušení ukotvení okna volání CTRL + ALT + P
Podržení nebo obnovení hovorů CTRL + SHIFT + H
Otevření nebo zavření klávesnice CTRL + SHIFT + K

Zadejte čísla na klávesnici pomocí klávesnice.

Tato zkratka není dostupná ve virtuálních prostředích.

  
Zvýšení hlasitosti Zvýšit o 1 %: CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Zvýšit o 10 %: CTRL + SHIFT + Page Up

Maximální úroveň hlasitosti: CTRL + SHIFT + Home

Snížit hlasitost Snížit o 1 %: CTRL + SHIFT + šipka dolů

Snížit o 10 %: CTRL + SHIFT + Page Down

Minimální úroveň hlasitosti: CTRL + SHIFT + End

Otevření nebo zavření nabídky Další CTRL + SHIFT + Plus
Otevření nabídky Sloučit při podržení hovorů CTRL + M
Přepojí hovor CTRL + SHIFT + T
Uskutečnění konferenčního hovoru CTRL + SHIFT + C
  

Rychlé zprávy

   

   

                               
Činnost Klávesová zkratka
Uzavření okna chatuCTRL + W
Tučné písmo CTRL + B
Kurzíva CTRL + I
Podtržení CTRL + U
Kopírovat CTRL + C
Vložit CTRL + V
Vyjmout CTRL + X
Zpět CTRL + Z
Znovu CTRL + Y
  

Snímky obrazovky

   

Chcete-li pořídit snímky obrazovky pomocí klávesnice, proveďte následující:

  
 1.  

  Použijte klávesu Tab k otevření ovládání Odeslat snímek obrazovky v okně Konverzace.

    

 2.  

  Klepněte na mezerník.

    

 3.  

  Podržte mezerník a ke zvýraznění oblasti obrazovky, jejíž snímek chcete vytvořit, použijte klávesy se šipkami.

    

 4.  

  Uvolněním mezerníku vytvořte snímek obrazovky a vložte jej do okna chatu.

    

 5.  

  Stisknutím klávesy Enter odešlete snímek obrazovky.

    

  

Navigace pomocí klávesnice

 
Klávesa Tab a klávesy se šipkami slouží k navigaci položkami:
 •  

  Hlavní okno aplikace Cisco Jabber

    

 •  

  Okna chatu

    

 •  

  Okna hovorů

    

 •  

  Seznamy kontaktů

    

 •  

  Okno Možnosti

    

 •  

  Ukotvené okno

    

  
  
 
 •  

  K otevření seznamů a individuálních komponent použijte klávesy se šipkami.

    

 •  

  Klávesu Tab použijte k procházení obecných oblastí a klávesy Shift + Tab k přechodu zpět.

    

 •  

  K procházení oken konverzací v případě otevření více konverzací použijte klávesy Ctrl + Tab.

    

 •  

  Stisknutím klávesy Enter vyberte položky v oknech nebo zahajte chaty s kontakty v seznamu kontaktů.

    

  
  

Procházení ovládacích prvků hovorů

   
Chcete-li procházet ovládací prvky hovorů v oknech hovorů, proveďte následující:
 1.  

  Použijte klávesu Tab k přepínání mezi ovládacími prvky hovorů.

    

 2.  

  Stisknutím klávesy mezerníku nebo Enter otevřete sekundární nabídky ovládání.

    

 3.  

  Upravte nastavení pomocí kláves se šipkami.

    

 4.  

  Stisknutím klávesy Esc opusťte vedlejší nabídky ovládání.

    

  
  

Procházení seznamů kontaktů

   
Po otevření seznamu kontaktů pomocí klávesy Tab naleznete skupiny a kontakty. K procházení mezi skupinami a kontakty:
 •  

  Použijte šipky doleva a doprava k rozbalení a sbalení skupin.

    

 •  

  Použijte šipku dolů k procházení stávajících skupin.

    

 •  

  Použijte šipku doprava k přechodu do skupiny.

    

 •  

  Použijte šipku doleva k přechodu ze skupiny.

    

 •  

  Použijte šipky nahoru a dolů k procházení kontaktů ve skupině.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes