Toegankelijkheid in Cisco Jabber voor Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Ondersteuning voor schermlezers

   

Vanaf release 10.6 ondersteunt Cisco Jabber voor Windows JAWS 15 of JAWS 16-schermlezer op een besturingssysteem voor Windows 7 of 8.

    

U moet een script downloaden om JAWS met de client uit te voeren. U kunt de scripts en referentiegidsen downloaden op de Cisco Jabber-site voor software. Het bestand dat u nodig hebt, heet CiscoJabber-JAWs-Scripts.<latest-version>.zip.   

    

Toegankelijkheidspictogrammen

Toegankelijkheidspictogrammen gebruiken symbolen om beschikbaarheid te weergeven.

Als u toegankelijkheidspictogrammen wilt gebruiken, selecteert u Weergeven > Toegankelijke pictogrammen voor beschikbaarheid weergeven.

De volgende tabel geeft standaardpictogrammen en toegankelijkheidspictogrammen weer:
                     
Standaardpictogram       Toegankelijkheidspictogram       Beschrijving      
                     

Beschikbaar       

       
                     

Afwezig       

       
                     

Niet storen

       
                     

Niet beschikbaar       

       

Sneltoetsen

Algemene sneltoetsen

   

Algemene sneltoetsen kunt u overal vanaf uw computer gebruiken, er hoeft geen specifiek venster of toepassing geopend te zijn om de sneltoets te gebruiken.

   
          
Bedienen Sneltoets
 

Open het vergrendelde venster (zorg er eerst voor dat uw vergrendelde venster is ingeschakeld in Weergeven > Vergrendeld venster weergeven.

  
CTRL + Shift + ?
Het snelmenu openen 

Shift + F10

  
  

Hub-venster

    
                     
 

Naar het tabblad Gesprekken navigeren en dit selecteren

  
 

CTRL + 2

  
 

Naar het tabblad Voicemail navigeren en dit selecteren

  
 

CTRL + 3

  
 

Naar het tabblad Vergaderingen navigeren en dit selecteren

  
 

CTRL + 4

  
 

Een contactpersoon toevoegen

  
 

CTRL + SHIFT + D

  
 

Foto's van contactpersonen weergeven/verbergen

  
 

CTRL + SHIFT + T

  
 

Offline-contactpersonen weergeven

  
 

CTRL + SHIFT + H

  
 

De focus leggen op het hoofdvenster van Cisco Jabber

  
 

CTRL + /

  
  

Inkomende oproepen

    
             
Bedienen Sneltoets
Gesprekken beantwoorden CTRL + L
Gesprekken weigeren CTRL + D
Gesprekken beantwoorden met chat CTRL + R  
  

Actieve oproepen

   

   

                                                 
Bedienen Sneltoets
Nieuw ges.CTRL + E
Gesprekken beëindigen CTRL + K
Volledige schermweergave openen of afsluiten CTRL + SHIFT + F
Video met zelfweergave weergeven of verbergen CTRL + SHIFT + B  
Uw audio dempen of dempen opheffen CTRL + Pijl omlaag
Video starten of stoppen CTRL + SHIFT + V  
Het gespreksvenster vergrendelen of ontgrendelen CTRL + ALT + P
Gesprekken in de wacht zetten of hervatten CTRL + SHIFT + H
Het toetsenblok openen of sluiten CTRL + SHIFT + K

Voer de nummers in het toetsenblok in met uw toetsenbord.

Deze sneltoets is niet beschikbaar in virtuele omgevingen.

  
Volume verhogen Met 1% verhogen: CTRL + SHIFT + Pijl omhoog

Met 10% verhogen: CTRL + SHIFT + Pijl omhoog

Maximaal volumeniveau: CTRL + SHIFT + HOME

Volume verlagen Met 1% verlagen: CTRL + SHIFT + Pijl omlaag

Met 10% verlagen: CTRL + SHIFT + Pijl omlaag

Minimaal volumeniveau: CTRL + SHIFT + End

Het menu Meer openen of sluiten CTRL + SHIFT + plus
Het menu Samenvoegen openen wanneer gesprekken in de wacht zijn gezet CTRL + M
Een gesprek doorverbinden CTRL + SHIFT + T
Een telefonische vergadering starten CTRL + SHIFT + C
  

Chatberichten

   

   

                               
Bedienen Sneltoets
Chatvenster sluitenCTRL + W
Vet lettertype CTRL + B
Cursief lettertype CTRL + I
Onderstrepen CTRL + U
Kopiëren CTRL + C
Plakken CTRL + V
Knippen CTRL + X
Ongedaan maken CTRL + Z
Opnieuw uitvoeren CTRL + Y
  

Schermafbeeldingen

   

U kunt als volgt schermafbeeldingen maken met uw toetsenbord:

  
 1.  

  Gebruik de toets Tab om te navigeren naar de knop Een schermafbeelding verzenden in het venster Gesprekken.

    

 2.  

  Druk op de spatiebalk.

    

 3.  

  Houd de spatiebalk ingedrukt en gebruik de pijltjestoetsen om het gebied dat u wilt vastleggen op het scherm te markeren.

    

 4.  

  Laat de spatiebalk los om de schermafbeelding te maken en plak deze in uw chatvenster.

    

 5.  

  Druk op Enter om de schermafbeelding te verzenden.

    

  

Toetsenbordnavigatie

 
Druk op de toets Tab en de pijltjestoetsen om door items te bladeren in:
 •  

  Hoofdvenster van Cisco Jabber

    

 •  

  Chatvensters

    

 •  

  Gespreksvensters

    

 •  

  Lijsten met contactpersonen

    

 •  

  Venster Opties

    

 •  

  Vergrendeld venster

    

  
  
 
 •  

  Gebruik de pijltjestoetsen om lijsten en individuele componenten te openen.

    

 •  

  Gebruik de toets Tab om door het algemene gedeelte te bladeren en gebruik Shift + Tab om terug te bladeren.

    

 •  

  Gebruik Ctrl +Tab om door het gespreksvenster te bladeren wanneer u meerdere actieve gesprekken hebt.

    

 •  

  Druk op Enter om items in vensters te selecteren of om chats te starten met contactpersonen uit uw lijst met contactpersonen.

    

  
  

Door Gespreksbeheer bladeren

   
U kunt op de volgende manier door gespreksbeheer in gespreksvensters bladeren:
 1.  

  Gebruik de toets Tab om te schakelen tussen gespreksbeheerknoppen.

    

 2.  

  Druk op de Spatiebalk of op Enter om secundaire besturingsmenu's te gebruiken.

    

 3.  

  Wijzig de instellingen met de pijltjestoetsen.

    

 4.  

  Druk op de toets Esc om secundaire besturingsmenu's te sluiten.

    

  
  

Navigeren door lijsten met contactpersonen

   
Wanneer u door de lijst met contactpersonen navigeert met de toets Tab, ziet u zowel groepen als contactpersonen. U kunt als volgt tussen groepen en contactpersonen navigeren:
 •  

  Gebruik de pijlen naar links en rechts om verschillende groepen uit te vouwen of samen te vouwen.

    

 •  

  Gebruik de Pijl omlaag om door groepen te bladeren.

    

 •  

  Gebruik de Pijl naar rechts om in een groep te bladeren.

    

 •  

  Gebruik de Pijl naar links om buiten een groep te bladeren.

    

 •  

  Gebruik de Pijl omhoog en omlaag om door contactpersonen in een groep te bladeren.

    

  
  
 

Attachments

  Outcomes