Κλήσεις στο Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Κλήσεις

Κλήσεις Jabber

 

Οι κλήσεις Jabber πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον διαχειριστή του συστήματός σας.

  

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε ένα άλλο Cisco Jabber client χρησιμοποιώντας κλήσεις Jabber. Αντίθετα με άλλους τύπους τηλεφωνικών κλήσεων όταν χρησιμοποιείτε το Jabber, υπάρχουν ορισμένες διαφορές όταν χρησιμοποιείτε κλήσεις Jabber, όπως:

  
 •  

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση Jabber με μία μόνο επαφή κάθε φορά.

    

 •  

  Όταν βρίσκεστε σε κλήση Jabber, εάν καλέσετε μια άλλη επαφή, τότε η τρέχουσα κλήση σας αποσυνδέεται πρώτη.

    

 •  

  Όταν ξεκινάτε μια κλήση Jabber με μια επαφή και η επαφή σας ξεκινήσει μια κλήση Jabber μαζί σας ταυτόχρονα, η κλήση σας συνδέεται και δεν έχετε καμία ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης.

    

  

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση Jabber, απλά επιλέξτε το μενού εικονιδίου κλήσης από τα παράθυρα ενεργής συνομιλίας ή από τη λίστα επαφών σας, και επιλέξτε την επιλογή Κλήση Jabber.

  

Κλήση αριθμών από ενεργές συνομιλίες

   

Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα παράθυρο συνομιλίας και αυτό θα εμφανιστεί ως σύνδεσμος με δυνατότητα κλικ. Εσείς και το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε μπορείτε να κάνετε κλικ στον αριθμό και να πραγματοποιήσετε μια κλήση Jabber.

  

Οι αριθμοί τηλεφώνου πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον τέσσερα ψηφία, και εάν προτάσσεται ένα + πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 11 ψηφία.

  

Προώθηση κλήσεων

Μπορείτε να προωθήσετε όλες τις κλήσεις από το Cisco Jabber σε αυτόματο τηλεφωνητή ή ένα διαφορετικό τηλέφωνο.


   
Βήμα 1    Επιλέξτε το μενού ελέγχου τηλεφώνου στο βασικό παράθυρο.
Βήμα 2    Επιλέξτε Προώθηση κλήσεων σε και στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Έναρξη κλήσεων συνδιάσκεψης

Οι κλήσεις συνδιάσκεψης περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ξεκινήσετε κλήσεις συνδιάσκεψης:
 • Ενώ βρίσκεστε σε κλήση — μετατρέψτε την κλήση σε κλήση συνδιάσκεψης κάνοντας κλικ στο κουμπί Περισσότερα στην ταινία ελέγχου κλήσεων και στη συνέχεια επιλέγοντας την επιλογή Κλήση συνδιάσκεψης.

   

 • Από μια κεφαλίδα ομάδας — μετακινήστε τον δείκτη επάνω σε μια κεφαλίδα ομάδας και κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με όλες τις διαθέσιμες επαφές στη συγκεκριμένη ομάδα.

   

 • Από ένα σύνολο πολλαπλών επαφών — επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε στην κλήση συνδιάσκεψης και κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης που εμφανίζεται όταν μετακινήσετε τον δείκτη επάνω σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες επαφές.

   

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές σε μια κλήση συνδιάσκεψης ως εξής:
 • Κάντε αναζήτηση για επαφές στο πεδίο Προσθήκη συμμετεχόντων.

   

 • Μεταφέρετε επαφές από την καρτέλα Επαφές και αποθέστε τις μέσα στο παράθυρο κλήσης συνδιάσκεψης.

   

Απάντηση με συνομιλία

Όταν λαμβάνετε μια κλήση από μία από τις επαφές σας, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 • Απάντηση

   

 • Απόρριψη

   

 • Απάντηση σε συνομιλία

   

Εάν επιλέξετε Απάντηση σε συνομιλία, η κλήση προωθείται αυτόματα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας. Αναδύεται επίσης ένα παράθυρο συνομιλίας με τον καλούντα, το οποίο σάς παρέχει την επιλογή να στείλετε μια σύντομη απάντηση στον καλούντα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να έχετε ρυθμίσει αυτόματο τηλεφωνητή.

Κλήση επαφής με χρήση SIP URI

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλήση URI για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να επιλύσετε επαφές με ενιαία αναγνωριστικά πόρου (URI). Για παράδειγμα, μια χρήστης με το όνομα Anita Perez έχει το ακόλουθο SIP URI συσχετισμένο με τον αριθμό καταλόγου της: aperez@example.com. Η κλήση URI σάς επιτρέπει να καλείτε την Anita με το SIP URI αντί για τον αριθμό καταλόγου της.

  

Μπορείτε επίσης να στείλετε ήχους DTMF με το SIP URI.

  

Η κλήση URI πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή σας.

  
Καλέστε μια επαφή χρησιμοποιώντας το SIP URI της επαφής:
 • Εισαγάγετε το SIP URI και κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης.

  Εμφανίζονται ταιριαστά αποτελέσματα ενόσω πληκτρολογείτε.

 • Για να στείλετε ήχους DTMF, εισαγάγετε το πλήρες SIP URI, ακολουθούμενο από τους ήχους DTMF. Για παράδειγμα, για να καλέσετε την Anita Perez στο εσωτερικό 1234, εισαγάγετε aperez@example.com,1234.

Αλλαγή συσκευής ήχου


      
Βήμα 1    Συνδέστε το ακουστικό/μικρόφωνο ή την άλλη συσκευή ήχου στην κατάλληλη θύρα USB.
Βήμα 2    Επιλέξτε το μενού ελέγχου τηλεφώνου στο κεντρικό παράθυρο και επιλέξτε Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις. Το υπομενού παραθέτει τη συσκευή ήχου που βρίσκεται σε χρήση εκείνη τη στιγμή. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά εικονίδια για διάκριση μεταξύ καρτών ήχου, μικροφώνων και ακουστικών. Εάν χρησιμοποιούνται δύο συσκευές ήχου (ένα για ηχείο και ένα για μικρόφωνο), τότε παρατίθενται και οι δύο.
Βήμα 3    Για να αλλάξετε τη συσκευή ήχου, κάντε κλικ στο Επιλογές ήχου. Εμφανίζεται η καρτέλα Φωνητ.Κλήσητου παραθύρου διαλόγου Επιλογές.
Βήμα 4    Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή για το ηχείο και το μικρόφωνο.
Βήμα 5    Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Αποστολή εικονιδίων κλήσης σε επαφές

Μπορείτε να στείλετε ένα εικονίδιο κλήσης σε έναν άλλο χρήστη σε ένα παράθυρο συνομιλίας στο οποίο μπορεί απλά να κάνει κλικ για να σας καλέσει. Αυτά τα εικονίδια κλήσης σάς παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για να ζητήσετε κλήσεις από τις επαφές. Όταν κάποιος λάβει ένα εικονίδιο κλήσης, μπορεί απλά να κάνει κλικ στο εικονίδιο για να ξεκινήσει μια τηλεφωνική κλήση μαζί σας.

Εισαγάγετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εντολές σε ένα παράθυρο συνομιλίας για να στείλετε στο άτομα ή άτομα στο παράθυρο συνομιλίας σας ένα εικονίδιο τηλεφώνου. Οι επαφές σας μπορούν να κάνουν κλικ στο εικονίδιο τηλεφώνου για να ξεκινήσουν μια κλήση μαζί σας. :callme ή :telephone

Έλεγχος απομακρυσμένων καμερών

Σε κλήσεις που υποστηρίζουν έλεγχο απομακρυσμένων καμερών, μπορείτε να ρυθμίσετε την απομακρυσμένη κάμερα ώστε να σας δίνει καλύτερη εικόνα κατά τη διάρκεια κλήσεων με βίντεο ή μπορείτε να ελέγξετε τη διάταξη καμερών της συνδιάσκεψης. Ένα εικονίδιο Εμφάνιση στοιχείου ελέγχου απομακρυσμένης κάμερας εμφανίζεται στην κλήση σας εάν η απομακρυσμένη κάμερα είναι ενεργοποιημένη για έλεγχο. Όταν επιλέξετε το εικονίδιο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η κλήση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για να μετακινήσετε την απομακρυσμένη κάμερα είτε για να αλλάξετε τη διάταξη των οθονών βίντεο της συνδιάσκεψης.

Εάν καλείτε μια μονάδα ή άτομο απευθείας, το οποίο διαθέτει συσκευή με ελεγχόμενη κάμερα, μπορείτε να ελέγξετε την απομακρυσμένη κάμερα ακόμα και αν πολλά άτομα καλέσουν στη συγκεκριμένη συσκευή ταυτόχρονα. Ωστόσο, εάν καλείτε μια γέφυρα Cisco, τότε μπορείτε να ελέγξετε τη διάταξη της συνδιάσκεψης μόνο επιλέγοντας πώς επιθυμείτε να εμφανίζονται οι διάφορες κάμερες στην κλήση συνδιάσκεψης.

Πριν ξεκινήσετε

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε εσάς εάν το σύστημα το οποίο καλείτε το υποστηρίζει, και εάν ο διαχειριστής σας το έχει ενεργοποιήσει για εσάς. Χρειάζεται επίσης να βρίσκεστε σε ηλεκτρονική λειτουργία, το οποίο σημαίνει ότι έχετε επιλέξει Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις στο κεντρικό παράθυρο.


   
Βήμα 1    Αφού έχετε ξεκινήσει μια κλήση βίντεο, επιλέξτε το εικονίδιο Εμφάνιση στοιχείου ελέγχου απομακρυσμένης κάμερας.
Βήμα 2    Χρησιμοποιήστε το κουμπί μετατόπισης, κλίσης και ζουμ για να ελέγξετε την κλήση.
 • Για απευθείας κλήσεις σε συσκευές, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να μετατοπίσετε την κάμερα προς τα αριστερά ή δεξιά, να δώσετε κλίση στην κάμερα προς τα πάνω ή κάτω, και να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα.
 • Για κλήσεις σε γέφυρες, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να επιλέξετε τη διάταξη συνδιάσκεψης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για χειροκίνητο έλεγχο της κάμερας:

                      
ΕπιλογήΠεριγραφή
Κλίση προς τα πάνω

Πλήκτρο πάνω βέλους

Κλίση προς τα κάτω

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετατόπιση προς τα αριστερά

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετατόπιση προς τα δεξιά

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μεγέθυνση

Πλήκτρο θετικού προσήμου (Shift + πλήκτρο Ίσον)

Σμίκρυνση

Πλήκτρο αρνητικού προσήμου


Προσθήκη προσαρμοσμένων ήχων κλήσης

Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσαρμοσμένο ήχο κλήσης και να τον ρυθμίσετε ως τον ήχο εισερχόμενων κλήσεών σας. Όλα τα αρχεία ήχου πρέπει να είναι σε μορφή ήχου .wav. Οι υποστηριζόμενες μορφές περιλαμβάνουν:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Βήμα 1    Πλοηγηθείτε στον φάκελο ήχων κλήσης στο σύστημά σας. Μια τυπική διαδρομή εγκατάστασης είναι: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Βήμα 2    Αντιγράψτε το αρχείο προσαρμοσμένου ήχου κλήσης στον φάκελο ήχων κλήσης. Μπορείτε τώρα να δείτε τη νέα επιλογή ήχου κλήσης στην καρτέλα Ήχοι και Ειδοποιήσεις του παραθύρου Επιλογές.

 

Attachments

  Outcomes