Samtal i Cisco Jabber för Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Samtal

Jabber-samtal

 

Din systemadministratör måste aktivera Jabber-samtal.

  

Du kan ringa till en annan Cisco Jabber-klient med Jabber-samtal. Det finns vissa skillnader i att använda Jabber-samtal jämfört med andra typer av telefonsamtal via Jabber, såsom:

  
 •  

  Du kan endast ringa en kontakt åt gången med Jabber-samtal.

    

 •  

  Om du är i ett Jabber-samtal och du ringer en annan kontakt, kommer det aktuella samtalet att kopplas bort.

    

 •  

  När du startar ett Jabber-samtal med en kontakt och kontakten samtidigt startar ett Jabber-samtal med dig, kopplas ditt samtal automatiskt och du får ingen avisering om inkommande samtal.

    

  

För att ringa ett Jabber-samtal klickar du helt enkelt på ikonmenyn för samtal från ett aktivt konversationsfönster, eller från din kontaktlista, och väljer alternativet Jabber-samtal.

  

Slå nummer från aktiva konversationer

   

Du kan ange ett telefonnummer i konversationsfönstret och det kommer att visas som en klickbar länk. Du och personen som du chattar med kan klicka på numret för att genomföra ett Jabber-samtal.

  

Telefonnummer måste bestå av minst fyra siffror och om det föregås av ett + måste det bestå av minst 11 siffror.

  

Vidarebefordra samtal

Du kan vidarebefordra alla samtal från Cisco Jabber till en röstbrevlåda eller en annan telefon.


   
Steg 1    Välj telefonkontrollmenyn i huvudfönstret.
Steg 2    Välj Vidarebefordra samtal till och sedan önskat alternativ.

Starta konferenssamtal

Konferenssamtal består av två eller flera mötesdeltagare. Du kan starta konferenssamtal på flera olika sätt:
 • I ett samtal – omvandla samtalet till ett konferenssamtal genom att klicka på knappen Mer i samtalskontrollen och sedan välja alternativet Konferenssamtal.

   

 • Från grupprubriken – håll muspekaren över en grupprubrik och klicka på samtalsknappen för att starta ett konferenssamtal med alla tillgängliga kontakter i gruppen.

   

 • Från flera valda kontakter – välj kontakterna som du vill inkludera i ditt konferenssamtal och klicka på samtalsknappen som visas när du håller muspekaren över någon av de valda kontakterna.

   

Du kan lägga till kontakter i ett konferenssamtal på följande sätt:
 • Sök efter kontakter i fältet Lägg till mötesdeltagare.

   

 • Dra kontakter från fliken Kontakter och släpp dem i fönstret konferenssamtal.

   

Svara med chatt

När du får ett samtal från en av dina kontakter kan du välja något av följande alternativ:

 • Svara

   

 • Avvisa

   

 • Chattsvar

   

Om du väljer Chattsvar vidarebefordras samtalet automatiskt till din röstbrevlåda. Ett chattfönster visas också vilket ger dig möjligheten att skicka ett snabbt svar till den som ringer.

För att använda denna funktion måste du ha konfigurerat en röstbrevlåda.

Ringa en kontakt med en SIP-URI

 

Du kan använda URI-uppringning för att ringa samtal och hantera kontakter med hjälp av Uniform Resource Identifiers (URI). Till exempel, en användare som heter Anita Perez har följande SIP-URI knuten till sitt katalognummer: aperez@exempel.com. URI-uppringning låter dig ringa Anita med hennes SIP-URI istället för att använda hennes telefonnummer.

  

Du kan också skicka DTMF-toner med SIP-URI:en.

  

Din administratör måste aktivera URI-uppringning.

  
Ringa en kontakt med deras SIP-URI:
 • Ange SIP-URI:en och klicka på samtalsknappen.

  Matchande resultat visas allt eftersom du skriver.

 • För att skicka DTMF-toner anger du den fullständiga SIP-URI:en följt av DTMF-tonerna. T.ex. för att ringa Anita Perez på anknytning 1234 anger du aperez@example.com,1234.

Byta ljudenhet


      
Steg 1    Anslut ditt headset eller din ljudenhet till lämplig USB-port.
Steg 2    Välj telefonkontrollmenyn i hubbfönstret och sedan Använd min dator för samtal. Undermenyn listar ljudenheten som för tillfället används. Olika ikoner används för att skilja mellan högtalarenheter, mikrofonenheter och headset. Om två ljudenheter används (en för högtalare och en för mikrofon) kommer båda att listas.
Steg 3    För att ändra din ljudenhet klickar du på Ljudalternativ. Ljud-fliken i dialogrutan Alternativ visas.
Steg 4    Välj önskad enhet för högtalare och mikrofon.
Steg 5    Klicka på OK.

Skicka samtalsikoner till kontakter

Du kan skicka en samtalsikon till en användare i chattfönstret som de bara behöver klicka på för att ringa dig. Dessa samtalsikoner ger dig ett enkelt sätt att begära samtal från kontakter. När någon tar emot en samtalsikon behöver de bara klicka på ikonen för att starta ett telefonsamtal med dig.

Ange ett av följande kommandon i chattfönstret för att skicka personen, eller personerna, en telefonikon. Dina kontakter kan klicka på telefonikonen för att starta ett samtal med dig. :callme Eller :telephone

Kontroll av bortre kameror

I samtal som har stöd för kontroll av bortre kamera kan du justera den bortre kameran så att du får bättre sikt under videosamtal, eller så kan du kontrollera kamerornas konferens-layout. En ikon för Visa kontroll av bortre kamera visas i ditt samtal om den bortre kameran har aktiverats för kontroll. När du väljer ikonen kan du, beroende på sättet som samtalet är anslutet, antingen använda den för att gå till den bortre kameran eller ändra konferens-layouten för videoskärmarna.

Om du ringer en grupp eller person direkt som har en enhet med en kontrollerbar kamera kan du kontrollera den bortre kameran, även om flera personer ringer till den enheten på samma gång. Om du däremot ringer en Cisco-brygga kan du bara kontrollera konferensens layout genom att välja hur du vill att de olika kamerorna ska visas i ditt konferenssamtal.

Innan du börjar

Denna funktionen är tillgänglig om systemet som du ringer har stöd för funktionen och om din administratör har aktiverat den för dig. Du behöver också vara i softphone-läge, vilket betyder att du har valt Använd min dator för samtal i ditt hubbfönster.


   
Steg 1    När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.
Steg 2    Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.
 • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera kameran åt vänster eller höger, vinkla kameran uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.
 • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.
 

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:

                      
AlternativBeskrivning
Vinkla uppåt

Uppåtpil-tangenten

Vinkla nedåt

Nedåtpil-tangenten

Panorera vänster

Vänsterpil-tangenten

Panorera höger

Högerpil-tangenten

Zooma in

Plustecken (Shift + tangenten lika med)

Zooma ut

Minusteckentangenten


Lägg till anpassade ringtoner

Du kan lägga till en anpassad ringsignal och ange den som din ringsignal för inkommande. Alla ljudfiler måste vara i ljudformatet .wav. Format som stöds inkluderar:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Steg 1    Gå till din systemmapp med ringsignaler. En typisk sökväg är: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.
Steg 2    Kopiera filen med den anpassade ringsignalen till Ringtones-mappen. Du kan nu se alternativet för den nya ringsignalen under fliken Ljud och aviseringar i fönstret Alternativ.

 

Attachments

  Outcomes