Samtal i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Samtal i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Telefontjänstkonton

När du ringer Cisco Jabber använder appen ditt jobbtelefonnummer och visar jobbnumret till personen som du ringer.   

Du kan ringa samtal på olika sätt beroende på hur ditt konto är konfigurerat.   

Kontrollera dina kontoinställningar för att säkerställa att din systemadministratör har aktiverat DVO-funktionen.   

 •        
 
                         
   

Följande tabell jämför beteendet mellan VoIP- och DVO-samtal.   

    


Tabell 1 Jämförelse mellan beteende vid VoIP- respektive DvO-samtal
 VoIP      DVO     
Använda nätverk      Trådlösa nätverk eller mobildatanät      Mobilröstnät     
Högsta antalet samtal åt gången      Två     

Endast ett samtal i taget är aktivt. Det andra sätts automatiskt i vänteläge.     

      
Ett     
     

Funktioner för aktiva samtal     

      

(t.ex. vänteläge eller konferens)     

      
Tillgänglig      Inte tillgänglig     
Inkommande samtal      Öppna i Cisco Jabber          Öppnas i det inbyggda telefonprogrammet     
Utgående samtal      Cisco Jabber ringer omedelbart upp numret som du anger.      Företagets samtalssystem ringer upp dig innan det angivna numret slås.     
 
             
Följande tabell listar de samtalsinställningar som du kan konfigurera i inställningsmenyn i Cisco Jabber, baserat på konfigurationen av ditt telefontjänstkonto.   

Tabell 2 Samtalsinställningar
Om ditt konto ...      Du kan modifiera de här Cisco Jabber-inställningarna     
är aktiverat för video           

Skicka automatiskt: Använd den här inställningen för att aktivera och stänga av automatisk video för samtal.     

      

Mobildatanät: Använd den här inställningen för att automatiskt aktivera eller stänga av video när du använder ett mobildatanät.     

      
OBS!             

De här alternativen är inte tillgängliga om du aktiverar läget för låg bandbredd.      

      
      
inte har DVO aktiverat      Läge för låg bandbredd: Använd den här inställningen för att optimera ljud om du ringer VoIP-samtal när du är ansluten till ett nätverk med låg bandbredd.     
har DVO aktiverat           

Samtalsalternativ: Ange om du vill att Cisco Jabber alltid ska ringa VoIP-samtal, alltid ringa via ditt mobilnätverk eller automatiskt välja samtalsmetod beroende på din nätverksanslutning.     

      

Läge för låg bandbredd: Om du väljer ett samtalsalternativ som använder VoIP visar Cisco Jabber inställningen Läge för låg bandbredd. Använd den här inställningen för att optimera ljudet om du ringer VoIP-samtal när du är ansluten till ett nätverk med låg bandbredd.     

      

Ring ett samtal med Dial via Office

   

Om du inte använder VoIP kan du ringa samtal med Dial via Offie (DVO).   

    

     
Steg 1    Knappa in ett nummer på knappsatsskärmen.    
Steg 2    Tryck på Ring.     Företagets telefonsystem ringer upp dig via mobilsamtalsnätet.    
Steg 3    Tryck på Svara om du vill ta samtalet.    
Steg 4    Knappa in ett nummer på knappsatsen om du ombeds att göra det.          

När du har godkänt samtalet ringer företagets telefonsystem det angivna numret. DVO-samtalet öppnas i det inbyggda telefonprogrammet.     

     

Konfigurera aviseringar


    
Steg 1    Gå till Inställningar > Aviseringar > Jabber på din enhet.    
Steg 2    Aktivera Tillåt aviseringar.    
Steg 3    Välj den stil du föredrar för aviseringar.    

Ring ett Jabber-till-Jabber samtal

   
Med röst- och videosamtal inom Jabber kan du ringa samtal mellan två Jabber-klienter.    Det finns ett par skillnader med att använda samtal inom Jabber:   
 •      

  Du kan endast ringa samtal inom Jabber till en kontakt åt gången.     

       

 •      

  När du är i ett samtal inom Jabber går det inte ringa någon annan kontakt förrän dina pågående samtal har avslutats.     

       

 •      

  När du och den kontakt du vill ringa inleder ett samtal inom Jabber på samma gång så ansluts samtalet, men du får inget meddelande om inkommande samtal.     

       

 •      

  När du är i ett mobilsamtal går det inte att besvara några samtal inom Jabber. Det inkommande samtalet inom Jabber listas som ett missat samtal.     

       

 •      

  När du är i ett samtal inom Jabber och får ett inkommande mobilsamtal på din iPhone så avslutas samtalet inom Jabber omedelbart, även om du inte besvarar samtalet.     

       

    
    
Innan du börjar   

Din systemadministratör måste aktivera den här funktionen för ditt användarkonto.   

    

   
Steg 1    På skärmen Kontakt trycker du på bredvid kontakten som du vill ringa.    
Steg 2    På kontaktens Profil-sida trycker du på Jabber-samtal.    

Funktioner för aktiva samtal

Slå ihop samtal

       

Använd funktionen Slå ihop för att slå ihop två befintliga samtal till ett konferenssamtal.   

    

Den här metoden gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Funktionen Slå ihop är inte tillgänglig för DVO-samtal.   

    
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .        
 2. Tryck på Slå ihop samtal.    
 3. Tryck på OK.    
 4. (Valfritt) Tryck på för att visa en lista över konferensdeltagare.    
    

Flytta ett samtal till mobilnätet

       

Om du har problem med samtalskvaliteten under ett Cisco Jabber VoIP-samtal kan du flytta samtalet till mobilnätet och ta emot samtalet på din mobiltelefon.   

    

Den här metoden gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Funktionen Slå ihop är inte tillgänglig för DVO-samtal.   

    
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .        
 2. Tryck på Flytta till mobil.    
 3. Tryck på OK.    
 4. Tryck på Svara när enheten ringer.    
    

OBS!


    

Din systemadministratör måste aktivera alternativet Överför till mobilnätverk på servern.    

    
    

Kontroll av den bortre kameran

   

I samtal som har stöd för kontroll av bortre kamera kan du justera den bortre kameran så att du får bättre sikt under videosamtal, eller så kan du kontrollera kamerornas konferens-layout. En ikon för Visa kontroll av bortre kamera visas i ditt samtal om den bortre kameran har aktiverats för kontroll. När du väljer ikonen kan du, beroende på sättet som samtalet är anslutet, antingen använda den för att gå till den bortre kameran eller ändra konferens-layouten för videoskärmarna.   

    

Om du ringer en grupp eller person direkt som har en enhet med en kontrollerbar kamera kan du kontrollera den bortre kameran, även om flera personer ringer till den enheten på samma gång. Om du däremot ringer en brygga kan du endast kontrollera konferens-layouten genom att välja hur du vill att de olika kamerorna ska visas i ditt konferenssamtal.   

    
Innan du börjar   

Kontrollera att systemet som du ringer har stöd för kontroll av en bortre kamera (FECC). Funktionen måste aktiveras av din videokonferensadministratör.   

    

   
Steg 1    När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.    
Steg 2    Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.          
     
 •       

  Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera kameran åt vänster eller höger, vinkla kameran uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.      

        

 •       
  Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.       
                        
           

  Alternativ         

            
           

  Beskrivning         

            
           

  Vinkla uppåt         

            
           

  Uppåtpil-tangenten         

            
           

  Vinkla nedåt         

            
           

  Nedåtpil-tangenten         

            
           

  Panorera vänster         

            
           

  Vänsterpil-tangenten         

            
           

  Panorera höger         

            
           

  Högerpil-tangenten         

            
           

  Zooma in         

            
           

  Plustecknet         

            
           

  Zooma ut         

            
           

            Minustecknet         

            
         
        
      
     

Använd samtalsparkering

   

Under ett pågående samtal kan du parkera samtalet till en anknytning för samtalsparkering (till exempel en telefon på ett annat kontor eller i ett konferensrum). En annan telefon i systemet kan sedan ringa upp anknytningen för samtalsparkering för att återuppta samtalet.   

    

Parkera ett pågående samtal för att överföra det till en annan enhet eller tillfälligt sätta det i vänteläge.   

    

   
Steg 1    Välj Mer > Parkera bland alternativen för det aktiva samtalet.    
Steg 2    Hämta samtalet från en annan enhet eller återuppta samtalet från den aktuella enheten.    

 

Attachments

  Outcomes