Första konfigurationen av Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  
Innan du börjar

   
 •      

  Navigera till Apple App Store och installera programmet Cisco Jabber.     

       

 •      

  Fråga din systemadministratör om inloggningsmetod och kontoinformation om du inte redan har dessa.     

       

    


      
Steg 1    Stäng ner andra VoIP-program (internettelefon).    
Steg 2    Anslut till ditt företagsnätverk.    
Steg 3    Öppna Cisco Jabber och följ uppmaningarna för att gå vidare igenom skärmarna.    
Steg 4    När du blir ombedd att ange ditt användarnamn och din domän ska du ange dem i följande format:      användarnamn@exempel.com.    
Steg 5    På den sista sidan trycker du på Logga in.     Du ombeds eventuellt att bekräfta dina servercertifikat. Om du är osäker på det bör du kontakta systemadministratören och verifiera om du måste acceptera certifikatet. När konfigurationen är klar kan du lära dig mer genom att titta på användarguiderna i menyn Inställningar i Cisco Jabber.    

 


Attachments

  Outcomes