Rozwiązywanie problemów związanych z aplikacją Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Rozwiązywanie problemów związanych z aplikacją Cisco Jabber dla systemu Android

Wyświetlanie podręczników użytkownika


   
Krok 1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Podręczniki użytkownika.   
Krok 2    Dotknij jednej z następujących opcji, aby zobaczyć informacje na dany temat.                
OpcjaOpis
Szybki start — film     

Film przedstawiający funkcje i zalety aplikacji Cisco Jabber.     

Skrócona instrukcja obsługi     

Instrukcje pokazujące, jak zalogować się pierwszy raz w aplikacji Cisco Jabber i używać jej najważniejszych funkcji.     

Podręcznik użytkownika     

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Cisco Jabber.     


Wysyłanie raportu o problemach

   

Wykonaj tę procedurę, aby wysłać raport o problemie przy użyciu ustawień aplikacji Cisco Jabber.   

   

Wskazówka


Raport można również wysłać, dotykając łącze „Wyślij raport problemu” w komunikacie o błędzie.   
    
Zanim rozpoczniesz   

Uwaga


   

Jakość dźwięku i wideo połączeń zależy od używanego połączenia Wi-Fi lub sieci danych telefonii komórkowej.        

   
   
 •      

  Skonfiguruj aplikację poczty e-mail na swoim urządzeniu.     

       
 •      

  Poproś administratora systemu o podanie adresu e-mail do zgłaszania problemów.     

       
    

      
Krok 1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Raportowanie problemów.    
Krok 2    Jeśli potrafisz powtórzyć wystąpienie problemu, dotknij przełącznika Szczegółowy log, aby go włączyć.    
Krok 3    Odtwórz czynności powodujące powstanie problemu.   
Krok 4    Dotknij opcji Wyślij raport problemu.          

Aplikacja Cisco Jabber otworzy w aplikacji e-mail ekran nowej wiadomości z wypełnionym polem tematu i załączonymi plikami dziennika.     

     
Krok 5    W treści wiadomości e-mail podaj opis problemu, a następnie wyślij wiadomość do administratora systemu.          
Wskazówka            

Dodaj informację o czasie wystąpienia problemu. Czas możesz ustalić, sprawdzając listę Ostatnie.     

      
     

Co zrobić dalej

   

Ważne:    

Aby poprawić wydajność oraz zmniejszyć wykorzystanie baterii i pamięci, dotknij opcji Szczegółowy log w celu jej wyłączenia, gdy nie jest już potrzebna.    

    
    

Problemy z logowaniem

   

Jeśli nie możesz się zalogować, skorzystaj z poniższych wskazówek.   

    

         
Krok 1    Sprawdź, czy używasz obsługiwanego urządzenia i systemu operacyjnego. Informacje o obsługiwanych urządzeniach i systemach operacyjnych można znaleźć w dokumencie Informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android dotyczącym używanej wersji tej aplikacji.    
Krok 2    Sprawdź, czy używasz właściwej wersji aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.          

Najnowszą wersję aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android można pobrać z Google Play Store.     

     
Krok 3    Sprawdź, czy zostało nawiązane połączenie VPN (jeśli jest wymagane). Jeśli połączenie VPN nie zostało nawiązane i nie jest używana funkcja Expressway dla urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego, skontaktuj się z administratorem systemu i poproś o szczegóły konfiguracji.    
Krok 4    Jeśli używasz podstawowego uwierzytelniania HTTP SAML SSO i podczas logowania po przełączeniu użytkownika za pomocą funkcji resetowania aplikacji Jabber występuje błąd:    
 1. Zresetuj aplikację Jabber     
 2. Wymuś całkowite zamknięcie aplikacji w systemie operacyjnym Android     
 3. Zalogowanie.     
Krok 5    Jeśli używasz usług telefonicznych, sprawdź połączenie sieciowe między urządzeniem a siecią korporacyjną w następujący sposób:    
 1. Otwórz przeglądarkę internetową.     
 2. Spróbuj otworzyć stronę administracyjną korporacyjnego systemu wywołania, wprowadzając w przeglądarce następujący adres URL: http://nazwa_lub_adres_ip_węzła_cisco_unified _communications_manager/ucmuser.            

  Jeśli nie znasz adresu węzła Cisco Unified Communications Manager swojej firmy, skontaktuj się z administratorem systemu.      

        
 3. Jeśli nie możesz otworzyć strony administracyjnej korporacyjnego systemu wywołania, spróbuj to zrobić, korzystając z innego punktu dostępu do sieci. Jeśli nadal nie możesz otworzyć strony administracji korporacyjnego systemu wywołania, skontaktuj się z administratorem systemu i zapytaj, czy jest jakiś problem z siecią.     
Krok 6    Jeśli używasz usługi Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service, sprawdź w poniższy sposób połączenie między swoim urządzeniem a węzłem:    
 1. Za pomocą narzędzia ping sprawdź dostępność węzła usługi Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.     
 2. Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny lub adres IP węzła w jednym z następujących formatów:            
  •        

   nazwa_węzła_presence.domena.com       

           
  •        

   adres_ip.domena.com       

           
         

  Jeśli nie można nawiązać połączenia z węzłem za pomocą narzędzia ping, skontaktuj się z administratorem systemu.      

        
Krok 7    Jeśli używasz tabletu, skontaktuj się z administratorem systemu i upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do użycia. Niektóre usługi dla tabletów wymagają dodatkowej konfiguracji, która mogła nie zostać wykonana.    
Krok 8    Jeśli nadal nie możesz skonfigurować aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android, wyślij raport o problemie do administratora systemu.    

Problemy z certyfikatami

  Weryfikowanie certyfikatów

Podczas konfigurowania i używania aplikacji Cisco Jabber przed połączeniem z usługami może pojawić się monit o zweryfikowanie certyfikatów serwera.   

W zależności od konfiguracji konta użytkownika konieczna może być weryfikacja certyfikatów serwera dla następujących usług:  
 •    

  Komunikatory internetowe   

     
 •    

  Usługi telefoniczne   

     
 •    

  Poczta głosowa   

     
 •    

  Książka telefoniczna   

     
 •    

  Expressway dla urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego   

     
 •    

  Certyfikat dostawcy tożsamości SSO podczas wdrożeń SSO   

     
   

Uwaga


W zależności od sposobu skonfigurowania serwerów może być konieczne zweryfikowanie wielu certyfikatów usług IM i usług telefonicznych.  
   
Jeśli odrzucisz certyfikat, wystąpi następująca sytuacja:  
Komunikatory internetowe   
Nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.   
Usługi telefoniczne   
    
 •      

  Zostanie wyświetlone powiadomienie o nieprawidłowym certyfikacie.     

       
 •      

  Jeśli system składa się z tylko jednego serwera, nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.     

       
 •      

  Jeśli system składa się z dwóch serwerów i odrzucisz jeden z nich, możesz zaakceptować drugi i zalogować się na serwerze, do którego należy zaakceptowany certyfikat.     

       
 •      

  Nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.     

       
    
Poczta głosowa   
    
 •      

  Zostanie wyświetlone powiadomienie o nieprawidłowym certyfikacie.     

       
 •      

  Możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber, ale nie masz dostępu do usługi poczty głosowej. Musisz wylogować się z usługi Cisco Jabber, a następnie zalogować się ponownie, aby komunikat o weryfikacji certyfikatu został wyświetlony jeszcze raz.     

       
    
   

Błąd podczas rejestrowania w systemie Cisco Unified Communications Manager

   

Z powodu problemu z jądrem systemu Android aplikacji Cisco Jabber nie można zarejestrować w systemie Cisco Unified Communications Manager na niektórych urządzeniach Android. Spróbuj rozwiązać ten problem w następujący sposób:   

    
   
 •      

  Uaktualnij jądro systemu Android do wersji 3.10 lub nowszej.     

       
 •      

  Ustaw w systemie Cisco Unified Communications Manager używanie trybu mieszanego zabezpieczeń, włącz bezpieczną sygnalizację połączeń SIP i używaj portu 5061. Instrukcje, jak skonfigurować tryb mieszany z klientem Cisco CTL Client, znajdują się w podręczniku zabezpieczeń systemu Cisco Unified Communications Manager. Przewodniki dotyczące zabezpieczeń można znaleźć w podręcznikach zarządzania i obsługi programu Cisco Unified Communications Manager. To rozwiązanie dotyczy następujących obsługiwanych urządzeń:     

         
                                             

  Model urządzenia

  System operacyjny

  HTC M7

  SO Android 4.4.2 i nowsze wersje

  HTC M8

  SO Android 4.4.2 i nowsze wersje

  HTC M9

  SO Android 5.0 i nowsze wersje

  HTC One Max

  SO Android 4.4.2 i nowsze wersje

  Sony Xperia M2

  SO Android 4.3 i nowsze wersje z jądrem w wersji starszej niż 3.10.49. 1

  Sony Xperia Z1

  Sony Xperia ZR/A

  Sony Xperia Z2

  Sony Xperia Z2 tablet

  Sony Xperia Z3

  Sony Xperia Z3 Tablet Compact

  Xiaomi Mi4

  (SO Android 4.4 i nowsze wersje)

  Xiaomi Mi Note

  (SO Android 4.4.4 i nowsze wersje)

  Xiaomi Mi Pad

  (SO Android 4.4.4 i nowsze wersje)

  Sonim XP7

  (SO Android 4.4.4)

  1

  W przypadku urządzeń firmy Sony z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0.2 lub nowszej i jądrem w wersji 3.10.49 lub nowszej możliwa jest obsługa trybu niezabezpieczonego.

      
    
    

Uwaga


W przypadku urządzeń firmy Sony z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0.2 lub nowszej i jądrem w wersji 3.10.49 lub nowszej możliwa jest obsługa trybu niezabezpieczonego.


Urządzenie Nexus 6P przestaje działać podczas korzystania z aplikacji Jabber

Problem Urządzenie Nexus 6P przestaje działać podczas korzystania z klienta programu Jabber.

Rozwiązanie Ten problem występuje podczas korzystania z aplikacji Jabber na urządzeniu Nexus 6P z systemem operacyjnym w wersji 6.0 lub 6.0.1, gdy urządzenie jest podłączone do sieci korporacyjnej. Użytkownik otrzyma powiadomienie, aby ustawić usługę telefoniczną jako zabezpieczoną usługę telefoniczną. Następnie należy dotknąć opcji Skontaktuj się z administratorem później, co sprawi, że telefon będzie działać prawidłowo. Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z administratorem w celu ustawienia usługi telefonicznej programu Jabber jako zabezpieczonej usługi telefonicznej.

Dotknięcie opcji Nie pytaj ponownie i Nie, dziękuję spowoduje wstrzymanie pracy urządzenia. Nadal można skontaktować się administratorem w celu ustawienia usługi telefonicznej programu Jabber jako zabezpieczonej usługi telefonicznej, aby kontynuować korzystanie z aplikacji Jabber.

W witrynie Google istnieje zgłoszenie tego problemu dotyczącego urządzenia Nexus 6p. Zobacz łącze do witryny Android Developer.

Błąd aplikacji

  

W przypadku błędu aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android zalecamy wyczyszczenie danych aplikacji i wymuszenie zatrzymania aplikacji przed jej ponownym uruchomieniem.  

   

      
Krok 1    Otwórz aplikację Ustawienia systemu Android.   
Krok 2    Zależnie od systemu operacyjnego dotknij opcji Aplikacje lub Menedżer aplikacji.   
Krok 3    Dotknij opcji Cisco Jabber.   
Krok 4    Dotknij opcji Wyczyść dane.
Krok 5    Dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.   

Problemy z połączeniem

Utrata połączenia

Problem Moje urządzenie utraciło połączenie z serwerami firmowymi, a ponowne automatyczne nawiązanie połączenia jest niemożliwe.
Rozwiązanie Upewnij się, że nie nastąpiło logowanie do więcej niż jednej aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android przy użyciu tego samego identyfikatora urządzenia. Identyfikator urządzenia można zarejestrować tylko w jednej aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android jednocześnie. Aby rozwiązać ten problem, wyloguj się z innej aplikacji, w której używany jest ten identyfikator urządzenia.

Automatyczne połączenie usług telefonicznych jest niemożliwe

   

Problem Z moich usług telefonicznych nie mogę automatycznie nawiązać połączenia po zalogowaniu się do aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.   

    

Rozwiązanie Jeśli zalogujesz się do aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android na jednym urządzeniu, a następnie zalogujesz się do aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android na innym urządzeniu, z usług telefonicznych nie będzie można automatycznie nawiązać połączenia. Aby obejść ten problem, można ręcznie zalogować się do usług telefonicznych, wykonując następujące czynności:   

    
 1.      

  Otwórz panel nawigacyjny.     

       
 2.      

  Dotknij opcji Usługi telefoniczne i zweryfikuj swoje poświadczenia.     

       
 3.      

  Dotknij przycisku Zapisz.     

       
    

Rozwiązanie Jeśli korzystasz z zabezpieczonej usługi telefonicznej i wykonasz ponowną instalację aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android, ze względów bezpieczeństwa certyfikat na karcie SD telefonu nie zostanie zapisany. Skontaktuj się z administratorem, aby ponownie zainstalować certyfikat zabezpieczeń telefonu.   

    

Problemy dotyczące kontaktów

Nie można wyświetlić zdjęć kontaktów

Problem Nie mogę wyświetlić zdjęć kontaktów w aplikacji Cisco Jabber.

 

Rozwiązanie Wykonaj następujące czynności:

 
 1. Dotknij opcji Ustawienia > Wyświetlacz i upewnij się, że przełącznik Pokaż zdjęcie kontaktu jest włączony. Jeśli tak nie jest, dotknij przełącznika, aby włączyć tę opcję.
 2. Skontaktuj się z administratorem systemu i upewnij się, że zdjęcia w Twoim profilu zostały włączone.

Nie można wyświetlić zdjęć kontaktów z funkcji Enterprise Group

Problem Nie mogę wyświetlić zdjęć kontaktów z usługi Active Directory i funkcji Enterprise Group.

Rozwiązanie Brak automatycznego wyświetlania zdjęć kontaktów jest zamierzony. Należy umieścić wskaźnik na kontakcie lub dotknąć go, aby wyświetlić zdjęcie.

Problemy dotyczące połączeń

Nie można przekazywać połączeń do sieci komórkowej

   

Problem Nie mogę przekazywać połączeń VoIP programu Cisco Jabber do głosowej sieci komórkowej.   

    

Rozwiązanie Sprawdź następujące warunki:   

    
 • Sprawdź, czy siła sygnału jest dobra.    
 • Sprawdź, czy w telefonie jest włączone ustawienie Pokaż identyfikator abonenta dzwoniącego. W aplikacji Telefon w systemie Android dotknij opcji Menu > Ustawienia połączeń > Dodatkowe ustawienia > ID dzwoniącego i upewnij się, że przełącznik ID dzwoniącego jest włączony.    
    

Nie można nawiązywać połączeń

Problem Nie mogę nawiązywać połączeń w aplikacji Cisco Jabber podczas korzystania z sieci VPN w sieci Wi-Fi.

 

Rozwiązanie Sprawdź, czy klient sieci VPN jest obsługiwany. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN, zobacz informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.

 

Nie można rozpoczynać konferencji wideo

Problem Nie mogę rozpocząć połączenia konferencyjnego wideo w aplikacji Cisco Jabber.

 

Rozwiązanie Skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy ustawienia MCU dla konta usług telefonicznych są skonfigurowane prawidłowo.

 

Problemy z funkcją Dzwoń za pośrednictwem biura

  

Problem Gdy nawiązuję połączenie za pomocą funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura (DvO, Dial via Office), osoba, do której dzwonię, odbiera połączenie z mojego systemu poczty głosowej lub innego numeru.  

   

Rozwiązanie W przypadku nawiązywania połączenia za pomocą funkcji DvO, osoba, do której dzwonisz, może odebrać połączenie z Twojego systemu poczty głosowej lub innego numeru w następujących sytuacjach:  

   
 • Sygnał Twojego połączenia z głosową siecią komórkową jest słaby. Aby zapobiec temu problemowi, przed nawiązaniem połączenia za pomocą funkcji DvO upewnij się, że masz silny sygnał połączenia z głosową siecią komórkową.   
 • Skonfigurowano inny numer oddzwaniania funkcji DvO niż Twój numer telefonu komórkowego. Aby rozwiązać ten problem, zmień w ustawieniach aplikacji Cisco Jabber numer oddzwaniania funkcji DvO na numer swojego telefonu komórkowego.   
 • Nie odebrano połączenia zwrotnego w odpowiednim czasie, a dla urządzenia jest skonfigurowana poczta głosowa.   
   

Nie można wyświetlić wideo podczas połączeń

Problem Nie mogę odbierać wideo podczas połączenia wideo w aplikacji Cisco Jabber prowadzonego za pośrednictwem sieci VPN w sieci Wi-Fi.

 

Rozwiązanie Upewnij się, że klient VPN jest obsługiwany.

 

Problem Aplikacja Cisco Jabber została przełączona na działanie w tle podczas połączenia wideo. Po powrocie do połączenia wideo było niewidoczne.

 

Rozwiązanie Jeśli aplikacja Cisco Jabber zostanie przełączona na działanie w tle podczas połączenia wideo, połączenie będzie kontynuowane bez wideo. Aby ponownie wysyłać wideo, dotknij przycisk Wideo na pasku sterowania.

Opcje połączeń są niewidoczne

Problem Nie mogę wyświetlić opcji połączeń w menu  Ustawienia aplikacji Cisco Jabber.

 

Rozwiązanie Aby opcje połączeń były widoczne w menu ustawień, administrator musi włączyć funkcję Dzwoń za pośrednictwem biura. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

 

Problemy z funkcjami połączeń

   

Problem Moje funkcje połączeń nie działają prawidłowo.   

    

Rozwiązanie Problemy z funkcjami połączeń aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android mogą występować, jeśli ustawione jest domyślne uruchamianie natywnej aplikacji telefonu.       

    
Aby uniknąć tych problemów, wykonaj następujące czynności:   
 1.      

  Na ekranie głównym systemu Android dotknij opcji Ustawienia.     

       
 2.      

  Dotknij opcji Aplikacje.     

       
 3.      

  Przesuń w lewo, aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych aplikacji.     

       
 4.      

  Przewiń w dół i dotknij ikony aplikacji Telefon.     

       
 5.      

  Upewnij się, że opcja Uruchamiaj domyślnie jest wyłączona.     

       
    
    

Nie można nawiązywać połączeń programu Cisco Jabber przy użyciu aplikacji Telefon systemu Android

   

Problem W natywnej aplikacji Telefon systemu Android nie jest już wyświetlane okno podręczne umożliwiające wybór aplikacji Cisco Jabber.

    

Rozwiązanie Ze względu na ograniczenie w systemie operacyjnym Android w wersji 4.1.2 i nowszych, na niektórych urządzeniach wykonanie następujących czynności może powodować problemy:

        
 1. Nawiązywanie połączenia za pomocą natywnej aplikacji telefonu z systemem Android.

 2. Wybierz w oknie podręcznym aplikację Jabber (lub inną aplikację do obsługi połączeń głosowych).

 3. Wybierz opcję Zawsze, aby określić, że do nawiązywania połączeń chcesz zawsze używać aplikacji Cisco Jabber (lub innej aplikacji do obsługi połączeń głosowych).

Po wykonaniu tych czynności natywna aplikacja telefonu systemu Android nie jest już wyświetlana w oknie podręcznym, które umożliwia wybór innej aplikacji do obsługi połączeń głosowych. Zamiast tego można nawiązywać połączenia tylko przy użyciu natywnej aplikacji telefonu z systemem Android. Nie istnieje obejście tego problemu.

Słaba jakość lub przerywanie dźwięku

  

Problem Słaba jakość dźwięku, nagła cisza lub przerywanie dźwięku.  

   

Rozwiązanie Sprawdź następujące warunki:  

   
 •       Słaby sygnał sieci bezprzewodowej — Sprawdź paski wyświetlane na urządzeniu z systemem Android i upewnij się, że sygnał połączenia z siecią Wi-Fi jest silny. Jeśli sygnał jest słaby, rozważ przekazanie połączenia do sieci komórkowej. Podczas połączenia dotknij opcji , a następnie opcji Przenieś na kom. Naciśnij przycisk OK, a następnie dotknij opcji Odbierz.   
 • Zakłócenia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i Wi-Fi — Nawet w dobrze zaprojektowanych sieciach Wi-Fi mogą występować zakłócenia pochodzące z innych urządzeń (w tym z zestawu słuchawkowego Bluetooth), co może być przyczyną utraty połączeń lub niskiej jakości dźwięku w aplikacji Cisco Jabber. Wyłącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.   
 •       Przełączanie między punktami dostępowymi sieci Wi-Fi — Podczas przemieszczania się w miejscu pracy połączenie Wi-Fi może być przełączane między różnymi punktami dostępowymi sieci Wi-Fi. W przypadku prowadzenia rozmowy podczas przełączenia przez kilka sekund dźwięk może być zniekształcony lub wyciszony. Ten problem zostaje rozwiązany po zakończeniu przełączania.   
 •       Utrata połączenia z usługami telefonicznymi — Zwykle przyczyną są problemy z siecią lub serwerami, które są tymczasowo niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z administratorem systemu.   
 •       Sieci o niskiej przepustowości — Jeśli nawiązujesz połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej o niskiej przepustowości, zoptymalizuj połączenie dla sieci o niskiej przepustowości i spróbuj ponownie. W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Audio and Video. Naciśnij przełącznik Niska przepustowość, aby włączyć tę opcję.    
 • Zestawy nagłowne — Użycie zestawów nagłownych, które nie zostały dostarczone z urządzeniem, może powodować problemy z dźwiękiem, takie jak niska jakość dźwięku lub jednokierunkowa transmisja dźwięku.   
   

Jednokierunkowa transmisja dźwięku

   

Problem Podczas połączeń w aplikacji Cisco Jabber nawiązywanych poprzez sieć VPN w sieci Wi-Fi dźwięk jest transmitowany tylko w jednym kierunku.   

    

Rozwiązanie Sprawdź następujące warunki:   

    
 •      

  Upewnij się, że klient sieci VPN jest obsługiwany — Aby uzyskać informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN, zobacz informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.

       
 •      

  Sprawdź zestaw nagłowny — Użycie zestawów nagłownych, które nie zostały dostarczone z urządzeniem, może powodować problemy z dźwiękiem, takie jak niska jakość dźwięku lub jednokierunkowa transmisja dźwięku.     

       
    

Nie słychać dźwięku w zestawach nagłownych

Problem Podczas połączenia przy użyciu zestawu nagłownego nie słychać rozmówcy nawet po zwiększeniu głośności w zestawie nagłownym.

 

Rozwiązanie Głośność zestawu nagłownego jest niezależna od sterowania głośnością w aplikacji Cisco Jabber. Należy zwiększyć ustawienie głośności w aplikacji Cisco Jabber.

 

W tym celu należy użyć przycisków głośności na urządzeniu i dostosować ustawienia głośności, gdy aplikacja Cisco Jabber jest otwarta, a zestaw nagłowny jest podłączony.

 

Odtwarzanie muzyki w tle nie jest wstrzymywane lub wznawiane

Problem Muzyka odtwarzana w tle przy użyciu aplikacji innej firmy nie jest wstrzymywana lub wznawiana po nawiązaniu albo odebraniu połączenia wideo w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.

Rozwiązanie Aby obejść ten problem, otwórz aplikację innej firmy w celu wstrzymania lub wznowienia odtwarzania muzyki.

Powiadomienia nie są wyświetlane

   

Problem Powiadomienia o nieodebranych połączeniach aplikacji Cisco Jabber nie są wyświetlane.   

    

Rozwiązanie Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić ustawienia powiadomień:   

    
 1. Na ekranie głównym systemu Android dotknij opcji Ustawienia.    
 2. Dotknij opcji Aplikacje.   
 3. Dotknij opcji Cisco Jabber.   
 4. Upewnij się, że pole wyboru Pokaż powiadomienia jest zaznaczone.    
    

Wstrzymane połączenia nie są wyświetlane podczas korzystania z linii współużytkowanej

Problem Po nawiązaniu połączenia w aplikacji wideo za pośrednictwem linii współużytkowanej, a następnie wstrzymaniu go przy użyciu aplikacji Cisco Jabber na komputerze, wstrzymane połączenie nie jest wyświetlane w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.

Rozwiązanie Aplikacja Cisco Jabber dla systemu Android nie obsługuje funkcji wstrzymywania połączeń podczas połączenia w aplikacji wideo nawiązanego przy użyciu linii współużytkowanej. Aby obejść ten problem, należy wznowić połączenie przy użyciu aplikacji Cisco Jabber na komputerze (na przykład programu Cisco Jabber dla systemu Windows lub programu Cisco Jabber dla komputerów Mac).

Problemy z pocztą głosową

Problemy z poświadczeniami poczty głosowej

Problem Nie mogę uzyskać dostępu do wiadomości głosowych z powodu błędu dotyczącego nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła.

 

Rozwiązanie Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 
 1. Otwórz ekran konta poczty głosowej.

  Aby otworzyć ekran konta poczty głosowej, naciśnij konto poczty głosowej na panelu nawigacyjnym lub łącze w powiązanym komunikacie o błędzie.

 2. Ponownie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 3. Dotknij opcji Zastosuj.

Nie można wyświetlić niektórych wiadomości głosowych

  

Problem Nie mogę wyświetlić niektórych wizualnych wiadomości głosowych, jeśli nie ma połączenia z siecią korporacyjną.  

   

Rozwiązanie Aby można było aktualizować listę wiadomości głosowych i odtwarzać zabezpieczone wiadomości głosowe, aplikacja Cisco Jabber musi mieć połączenie z siecią korporacyjną. Zapisane wiadomości głosowe można odtwarzać nawet wtedy, gdy nie ma połączenia z siecią korporacyjną.  

   

Problemy dotyczące baterii

Bateria rozładowuje się zbyt szybko

  

Problem Bateria w moim urządzeniu rozładowuje się szybciej, gdy korzystam z aplikacji Cisco Jabber.  

   

Rozwiązanie Aby ograniczyć zużycie baterii, sprawdź następujące opcje.  

   
 •       Szczegółowy log — Tę opcję należy włączyć tylko w przypadku gromadzenia szczegółowych informacji diagnostycznych w celu rozwiązywania problemów występujących podczas korzystania z aplikacji Cisco Jabber. Aby wyłączyć tę opcję:
  1. Dotknij opcji Ustawienia > Zgłaszanie problemów.

  2. Dotknij opcji Szczegółowy log, aby ją wyłączyć.   

   
 • Słaby sygnał połączenia z siecią 3G lub Wi-Fi może mieć wpływ na czas pracy baterii. Przejdź do lokalizacji, w której sygnał sieci jest silniejszy.   
   

Problemy z połączeniem Bluetooth

Zakłócenia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i Wi-Fi

Problem Podczas korzystania z urządzenia audio Bluetooth jakość dźwięku jest niska, dźwięk jest nagle wyciszany lub przerywany.

Rozwiązanie Nawet w dobrze zaprojektowanych sieciach Wi-Fi mogą występować zakłócenia pochodzące z innych urządzeń (w tym z urządzenia audio Bluetooth), co może być przyczyną utraty połączeń lub niskiej jakości dźwięku w aplikacji Cisco Jabber. Wyłącz urządzenie audio Bluetooth, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Nie można odbierać lub kończyć połączeń przy użyciu urządzenia audio Bluetooth

Problem Nie mogę odbierać lub kończyć połączeń w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android przy użyciu urządzenia audio Bluetooth.

Rozwiązanie Aplikacja Cisco Jabber dla systemu Android nie obsługuje odbierania lub kończenia połączeń przy użyciu przycisku Rozmowa na urządzeniu audio Bluetooth. Aby obejść ten problem, odbieraj i kończ połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android przy użyciu interfejsu użytkownika aplikacji Cisco Jabber.

W urządzeniu audio Bluetooth nie słychać sygnału dzwonienia

Problem W przypadku połączenia przychodzącego w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android w moim urządzeniu audio Bluetooth nie słychać sygnału dzwonienia.

Rozwiązanie Ten problem może występować w przypadku zmiany urządzeń audio podczas korzystania z urządzenia audio Bluetooth z systemem operacyjnym Android w wersji starszej niż 4.2.2. Przełączenie między urządzeniem audio Bluetooth i innymi urządzeniami audio, takimi jak głośnik, słuchawki lub zestaw nagłowny, jest obsługiwane tylko w systemie operacyjnym Android 4.2.2 i nowszych wersjach. Sygnał dzwonienia połączenia przychodzącego nie może być odtwarzany jednocześnie za pomocą głośnika i urządzenia audio Bluetooth. Aby rozwiązać ten problem, uaktualnij system operacyjny Android do najnowszej wersji.

Nie można przełączać między urządzeniami audio, gdy urządzenie dzwoni

Problem Gdy słychać sygnał dzwonienia połączenia przychodzącego, nie mogę zmienić urządzenia audio Bluetooth na inne urządzenie audio.

Rozwiązanie Ze względu na ograniczenie w systemie operacyjnym Android, nie można się przełączać między urządzeniem audio Bluetooth i innymi urządzeniami audio, gdy jest odtwarzany sygnał dzwonienia. Aby obejść ten problem, przełącz urządzenie audio po odebraniu połączenia przychodzącego.

Problemy z siecią VPN

Problemy dotyczące połączeń

   

Problem Nie mogę nawiązać połączenia poprzez sieć VPN w sieci Wi-Fi.   

    

Rozwiązanie Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego klienta sieci VPN. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN, zobacz informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.   

    

Problemy z utratą połączeń

   

Problem Połączenie nawiązane poprzez sieć VPN w sieci Wi-Fi zostaje utracone po kilku sekundach.   

    

Rozwiązanie Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego klienta sieci VPN. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN, zobacz informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.   

    

Problemy z odbiorem wideo

   

Problem Podczas odbierania połączenia wideo poprzez sieć VPN w sieci Wi-Fi obraz wideo nie jest odbierany.   

    

Rozwiązanie Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego klienta sieci VPN. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN, zobacz informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.   

    

Problemy z dźwiękiem

   

Problem Podczas połączeń nawiązanych poprzez sieć VPN w sieci Wi-Fi dźwięk jest transmitowany tylko w jednym kierunku.   

    

Rozwiązanie Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego klienta sieci VPN. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych klientach sieci VPN, zobacz informacje o aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android.   

    

Problemy z usługą WebEx

Problemy z usługą WebEx

   

Problem Nie mogę się zalogować do spotkania WebEx przy użyciu aplikacji Cisco Jabber.   

    

Rozwiązanie Przed zainstalowaniem aplikacji Cisco Jabber należy zainstalować klient spotkań WebEx.   

    

Wskazówki pomagające w rozwiązaniu problemów z aplikacją Cisco Jabber na urządzeniach Android Wear

Problem Powiadomienia nie pojawiają się na urządzeniu Android Wear

Rozwiązania

 • Upewnij się, że urządzenie ma zawsze włączoną funkcję Bluetooth.

 • Sprawdź, czy urządzenie Android Wear jest połączone z urządzeniem Android.

 • Sprawdź, czy jesteś zalogowany/a w aplikacji Cisco Jabber na urządzeniu Android.

Problem Strona Ostatnie jest niewidoczna

Rozwiązania

 • Sprawdź, czy masz konto z usługami telefonicznymi Cisco Jabber.

 • Sprawdź, czy jesteś zalogowany/a w usługach telefonicznych Cisco Jabber na urządzeniu Android.

 

Attachments

  Outcomes