Ikoner i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Ikoner i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Chattkontroller

    
                   
Tabell 1 Chattkontroller
Knapp      Beskrivning     
      Visa uttryckssymboler.     
                        

Lägg till deltagare i en gruppchatt.     

     
                  

Visa alla deltagare i gruppchatten.      

      
                    
OBS!              

Den här knappen används bara på iPhone.      

        
      
      

Visa flera alternativ. Med den här menyn kan du överföra din chatt till ett samtal eller Cisco WebEx-möte.     

      
      
OBS!              

Den här knappen används bara på iPhone.       

       
      
Visa tangentbord.     
    

Ställ in användarvänliga statusikoner

                     
   

Cisco Jabber för iPhone och iPad är standardinställt på att använda statusikonen. Användare som inte kan urskilja färger kan konfigurera appen så att den använder användarvänliga statusikoner, som är monokroma och har symboler som visar statusen.   

   


Tabell 2 Använda tillgängliga statusikoner
Standardikon     Tillgänglighetsikon     Beskrivning    
                    Tillgänglig    
                    Borta    
                    Stör ej    
                    Frånkopplad    

Om du vill använda tillgängliga statusikoner, gå till Inställningar > Visa och aktivera knappen Tillgänglighetsikoner.  

Röstmeddelandeikoner

                
Tabell 3 Röstmeddelandeikoner
SymbolBeskrivning
Oläst meddelande
Viktigt meddelande
Säkert meddelande
Privat meddelande

Öppna inställningsikoner för iPhone och iPad

    
          
Symbol       Beskrivning      
             Öppna navigationslistan och sedan menyalternativen i Cisco Jabber för iPhone och iPad.     
             Öppna skärmen Inställningar på iPad.      
    

Växla ljudutgång för samtal på iPad

   
       
      

Symbol       

      
      

Beskrivning       

      
      

      

      
      

Växla mellan Bluetooth-headset och högtalare under ett ljud- eller videosamtal på din iPad.      

      
   
 

Attachments

    Outcomes